Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Depth and rate of chest compression in CPR simulation during 10-minute continuous external cardiac compression (Ocena głębokości i częstotliwości kompresji klatki piersiowej podczas symulacji resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w trakcie 10-minutowego...) Bogusław Bucki, Jacek Karpe, Robert Michnik, Arkadiusz Niczyporuk, Joanna Makarska, Dariusz Waniczek, Andrzej Bieniek, Hanna Misiołek 398
Skin irritation incidence following kinesiology tape use in patients with neurological disorders: multicenter observation (Częstość występowania podrażnienia skóry po użyciu plastrów do kinesiotapingu u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi: obserwacja Esther de Ru, Emilia Mikołajewska 286
The use of metformin in patients with chronic kidney disease (Stosowanie metforminy w przewlekłej chorobie nerek) Michalina Mąka, Ewa Olszańska, Katarzyna Dubielak, Magdalena Domek 305
Convergence ability in patients after cataract phacoemulsification and patients with their own lens (Badanie różnic w zdolności konwergencji gałek ocznych u osób po zabiegu fakoemulsyfikacji oraz u osób z własną soczewką) Marcin Piotr Jaworski, Tomasz Tomczyk, Sylwia Gładysz, Anna Babik, Krzysztof Maria Wilczyński, Tomasz Kirmes, Dorota Pojda-Wilczek 243
Czy istnieje związek pomiędzy polimorfizmami genu receptora witaminy D [rs731236, rs1544410 i rs7975232] a nadwagą i otyłością brzuszną? (Is there a link between the gene polymorphisms of the vitamin D receptor [rs731236, rs1544410 and rs7975232] with ove Łukasz Urbaniec, Mirosław Śnit, Mateusz Gola, Władysław Grzeszczak 220
Wodogłowie wymagające implantacji układu zastawkowego u pacjentów z pierwotnymi guzami komór mózgowych – doświadczenia własne (Shunt-dependent hydrocephalus in patients with primary intraventricular tumours – authors' own research) Paweł Chodakowski, Bartosz Kapustka, Adrian Kotas, Wiesław Marcol, Tomasz Wysokiński 228
Wiskosuplementacja w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego (Viscosupplementation for treatment of osteoarthritis of the knee) Alina Beata Ostałowska, Sławomir Święchowicz, Bogdan Koczy, Tomasz Stołtny, Dariusz Nowak, Marta Skowron, Ewa Birkner, Sławomir Kasperczyk 229
Ocena natężenia źródła S-entropii w układzie membranowym spolaryzowanym stężeniowo (Evaluation of the S-entropy source intensity in a membrane system for concentration polarization conditions) Andrzej Ślęzak, Jolanta Jasik-Ślęzak, Sławomir M. Grzegorczyn 247
Czy Tutanchamon miał dentystę? Historia stomatologii w starożytnym Egipcie (Did Tutankhamun Have a Dentist? The History of Dentistry in Ancient Egypt) Marek Kucharzewski, Natalia Sitek-Ignac, Anna Saran, Izabela Stwora, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska 216
Wodonercze czy kielichonercze – diagnostyka różnicowa zastoju moczu w układzie moczowym (Hydronephrosis or megacalycosis – differential diagnosis of urinary tract obstruction) Agnieszka Szmigielska, Grażyna Krzemień, Marta Bombińska, Maria Mazur, Stanisław Warchoł, Teresa Dudek-Warchoł 204