Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Spis treści 2017 Przemysław Jędrusik 271
Recenzenci rocznika 2017 Przemysław Jędrusik 1420
Depth and rate of chest compression in CPR simulation during 10-minute continuous external cardiac compression (Ocena głębokości i częstotliwości kompresji klatki piersiowej podczas symulacji resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w trakcie 10-minutowego...) Bogusław Bucki, Jacek Karpe, Robert Michnik, Arkadiusz Niczyporuk, Joanna Makarska, Dariusz Waniczek, Andrzej Bieniek, Hanna Misiołek 1149
Skin irritation incidence following kinesiology tape use in patients with neurological disorders: multicenter observation (Częstość występowania podrażnienia skóry po użyciu plastrów do kinesiotapingu u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi: obserwacja Esther de Ru, Emilia Mikołajewska 956
The use of metformin in patients with chronic kidney disease (Stosowanie metforminy w przewlekłej chorobie nerek) Michalina Mąka, Ewa Olszańska, Katarzyna Dubielak, Magdalena Domek 1026
Convergence ability in patients after cataract phacoemulsification and patients with their own lens (Badanie różnic w zdolności konwergencji gałek ocznych u osób po zabiegu fakoemulsyfikacji oraz u osób z własną soczewką) Marcin Piotr Jaworski, Tomasz Tomczyk, Sylwia Gładysz, Anna Babik, Krzysztof Maria Wilczyński, Tomasz Kirmes, Dorota Pojda-Wilczek 917
Czy istnieje związek pomiędzy polimorfizmami genu receptora witaminy D [rs731236, rs1544410 i rs7975232] a nadwagą i otyłością brzuszną? (Is there a link between the gene polymorphisms of the vitamin D receptor [rs731236, rs1544410 and rs7975232] with ove Łukasz Urbaniec, Mirosław Śnit, Mateusz Gola, Władysław Grzeszczak 849
Wodogłowie wymagające implantacji układu zastawkowego u pacjentów z pierwotnymi guzami komór mózgowych – doświadczenia własne (Shunt-dependent hydrocephalus in patients with primary intraventricular tumours – authors' own research) Paweł Chodakowski, Bartosz Kapustka, Adrian Kotas, Wiesław Marcol, Tomasz Wysokiński 973
Wiskosuplementacja w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego (Viscosupplementation for treatment of osteoarthritis of the knee) Alina Beata Ostałowska, Sławomir Święchowicz, Bogdan Koczy, Tomasz Stołtny, Dariusz Nowak, Marta Skowron, Ewa Birkner, Sławomir Kasperczyk 909
Ocena natężenia źródła S-entropii w układzie membranowym spolaryzowanym stężeniowo (Evaluation of the S-entropy source intensity in a membrane system for concentration polarization conditions) Andrzej Ślęzak, Jolanta Jasik-Ślęzak, Sławomir M. Grzegorczyn 962