Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Samoocena jakości życia związanej ze zdrowiem osób dorosłych regularnie aktywnych fizycznie (Self-assessment of health-related quality of life in adults involved in regular physical activity) Małgorzata Dębska, Paweł G. Dębski, Adrian Miara 106
Analiza wpływu profilaktyki steroidowej na parametry prenatalne i postnatalne płodów z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania (Influence of steroid prophylaxis on prenatal and postnatal parameters in fetuses with intrauterine growth restriction) Maksymilian Grzegórzko, Piotr Gibała, Kinga Gębicka, Ewa Bujacz, Michalina Gałuszka, Tomasz Kozubal, Mirosława Mackiewicz, Piotr Surmiak, Małgorzata Baumert, Andrzej Witek 96
Przeciwciała monoklonalne w regulacji transdukcji sygnału receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) w komórkach nowotworowych (Monoclonal antibodies in regulation of signal transduction of Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) pathway in cancer cel Rafał Paweł Kampa, Daniel Sypniewski, Ilona Bednarek 52
Ocena poziomu wiedzy mieszkańców Polski na temat potencjalnych działań niepożądanych wywołanych przez kosmetyki zawierające filtry UV (Evaluation of Polish citizens’ level of knowledge of potential side effects of cosmetics containing UV filters) Magdalena Sikora, Martyna Szlachta, Natalia Pikor, Patryk Smolarski, Dorota Wrześniok 50
Physical activity level and quality of life in menopausal women (Poziom aktywności fizycznej a jakość życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym) Beata Naworska, Anna Brzęk, Magdalena Dąbrowska-Galas, Agnieszka Drosdzol-Cop, Violetta Skrzypulec-Plinta, Czesław Marcisz, Krzysztof Sodowski 99