Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Modyfikacje epigenetyczne a ekspresja genów w nowotworzeniu (Epigenetic modifications and gene expression in cancerogenesis) Marta Poczęta, Ewa Nowak, Dominik Bieg, Ilona Bednarek 167
The use of CO2 laser in laryngeal cancer surgery (Zastosowanie lasera CO2 w leczeniu raka krtani) Magdalena Marków, Łukasz Sańpruch, Patrycja Sańpruch, Wojciech Domka, Paweł Sowa, Maciej Misiołek 142
The influence of functional shortening of hamstring muscles and rectus femoris muscle on proprioception of knee joint in patients after ACL rupture (Wpływ funkcjonalnego skrócenia mięśni kulszowo-goleniowych i prostego uda na kinestezję stawu kolanowego u Michał Szlęzak, Wirginia Likus, Bartłomiej Matuszny, Maciej Krupa, Krzysztof Ficek 139
Obszary ryzyka w pracy społecznego kuratora sądowego (Risk areas in work of social probation officer) Joanna B. Miarka-Lachendro, Małgorzata Kowalska 158
Komórki macierzyste rąbka rogówki w procesie regeneracji nabłonka rogówki – aspekt kliniczny i molekularny (Limbal epithelial stem cells in regeneration of corneal epithelium – clinical and molecular aspects) Bartosz Sikora, Aleksandra Skubis, Lech Sedlak, Małgorzata Kimsa-Furdzik, Marek Kostrzewski, Urszula Mazurek, Roman Aleksiewicz 138
Evaluation of antioxidant status in selected connective tissue diseases (Ocena stanu antyoksydacyjnego w wybranych chorobach układowych tkanki łącznej) Brygida Przywara-Chowaniec, Sebastian Seget, Maria Dróżdż, Agata Puzio, Zenon Czuba, Ewa Nowalany-Kozielska, Damian Kawecki, Maciej Gawlikowski 138
Polimorfizm genu syntetazy acylo-CoA typu 5 (ACSL5) a występowanie nieprawidłowej masy ciała w korelacji do obwodu pasa wraz ze wskaźnikiem insulinooporności wśród populacji zamieszkującej region Polski Południowej (Acyl-CoA type 5 gene polymorphism and i Magdalena Zdebska, Wioletta Szywacz, Grzegorz Matuszny, Alicja Abouda, Nikola Szweda, Mateusz Gola, Mirosław Śnit, Władysław Grzeszczak 184
Psychological gender among women involved in different forms of group physical activity (Płeć psychologiczna kobiet praktykujących różne formy grupowej aktywności fizycznej) Monika G. Bąk-Sosnowska, Anna Urban, Magdalena Gruszczyńska 105
Homocysteine remethylation pathway in neonates with congenital heart disease and neural tube defects (Szlak remetylacji homocysteiny u noworodków z wrodzonymi wadami serca i wadami cewy nerwowej) Piotr Surmiak, Małgorzata Baumert, Zofia Walencka, Magdalena Paprotny, Andrzej Witek 130
Znaczenie polimorfizmu rs1137100 LEPR w rozwoju nadwagi i otyłości w badanej populacji (The role of rs1137100 LEPR in pathogenesis of overweight and obesity among study population) Karolina Szejnoga, Agnieszka Niemczyk, Magdalena Pyryt, Agnieszka Wichary, Nikola Szweda, Mateusz Gola, Mirosław Śnit, Władysław Grzeszczak 154