Display #
Title Author Hits
Nagły zgon sercowy a nagły zgon u chorych na padaczkę (Sudden cardiac death (SCD) and sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP)) Iwona Mańka-Gaca, Beata Łabuz-Roszak 393
Implantation of Nellix system in treatment of type IIIA leak in patient with stent graft of abdominal aorta (Implantacja systemu Nellix w leczeniu przecieku typu IIIA u chorego ze stentgraftem aorty brzusznej) Rajmund M. Ratman, Janusz Kuśmierz, Sławomir Wojczyk 407
Skuteczność zastosowania ozonu w stomatologii – przegląd piśmiennictwa (The efficacy of using ozone in dentistry – review) Katarzyna Mocny-Pachońska, Anna Kuśka-Kiełbratowska, Dariusz Skaba, Mateusz Wójcik, Katarzyna Janowska-Bogacz, Marta Tanasiewicz 349
Incidentally detected adrenal tumors – characteristics of patients and incidence of hormonal disorders (Przypadkowo wykryte guzy nadnerczy – charakterystyka pacjentów i częstość występowania zaburzeń hormonalnych) Iga Grochoła, Mateusz Winder, Krzysztof Kocot, Tomasz Menżyk, Jerzy Wojnar 415
Udział szczepów chorobotwórczych Gram (-) wraz z profilami lekooporności występujących w zakażeniach bakteryjnych u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (The share Teresa Nalewajek , Bożena Echolc, Renata Klekotka , Dariusz Ziora , Zenon Czuba , Bogdan Mazur 335
Stężenie lipokaliny związanej z żelatynazą neutrofili (NGAL) w surowicy uzyskanej z różnych obszarów naczyniowych w trakcie zabiegu naprawczego tętniaka aorty brzusznej (Concentration of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) in serum Leszek Kędzierski, Michał Kokot, Grzegorz Biolik, Damian Ziaja, Krzysztof Ziaja, Jan Duława 310
Choroby współistniejące z astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w populacji dorosłych mieszkańców województwa śląskiego (Comorbidities in asthma and chronic obstructive pulmonary disease among adult inhabitants of Silesian Voivodeship, Poland) Ewa Niewiadomska, Małgorzata Kowalska, Jan Zejda 364
Ostre zespoły sercowo-naczyniowe w przebiegu przełomu nadciśnieniowego – postępowanie (Acute cardiovascular syndromes caused by hypertensive crisis – clinical approach) Kamil Kosmulski, Leszek Szymański, Zbigniew Gąsior 340
Atypical form of microscopic colitis in 56-year-old patient presenting with long lasting watery diarrhea (Nietypowa postać mikroskopowego zapalenia jelita grubego u 56-letniego pacjenta z przewlekłą, wodnistą biegunką) Jacek Kiełtucki , Joanna Zając 327
Mechanical complications of acute myocardial infarction considering risk factors, treatment and survival of patients in 10-year clinical observation (Mechaniczne powikłania ostrego zawału serca z uwzględnieniem czynników ryzyka, leczenia i przeżywalności Józefa Dąbek, Paweł R. Skorus, Katarzyna Potyka, Marek Potyka, Krystian Stachoń, Zbigniew Gąsior 329