Display #
Title Author Hits
Ciężka postać rabdomiolizy wtórna do ostrego zatrucia alkoholem (Severe case of rhabdomyolysis after acute alcohol intoxication) Leszek Jagodziński, Ewa Mańka, Jarosław Pasek, Joanna Gmyrek, Grzegorz Cieślar 309
Metatarsalgia jako kostno-stawowa przyczyna zaburzenia funkcji stopy (Metatarsalgia as osteoarticular cause of foot dysfunction) Paweł Jastrzębski, Tomasz Kaczor, Tobiasz Żłobiński, Anna Stolecka-Warzecha , Barbara Błońska-Fajfrowska 504
Zmiany kostno-stawowe palców mniejszych jako przyczyna problemów dermatologicznych w obrębie stopy (Osteoarticular lesions of lesser toes as cause of dermatological problems within the foot) Tomasz Kaczor, Tobiasz Żłobiński, Paweł Jastrzębski, Anna Deda, Barbara Błońska-Fajfrowska 680
Rola mechanizmów oksydacyjno-redukcyjnych w patogenezie orbitopatii tarczycowej (The role of oxidation-reduction mechanisms in pathogenesis of thyroid orbitopathy) Olga Łach, Jakub Wojnarowicz , Mariusz Nowak 301
In vivo and ex vivo impact of nutritional xenobiotics – acrylamide and sodium nitrates – on plasma antioxidant properties (Wpływ wybranych ksenobiotyków pokarmowych – akrylamidu i azotanów – na właściwości antyoksydacyjne osocza w warunkach ... Anna Rorbach-Dolata, Ewa Żurawska-Płaksej, Zofia Marchewka, Agnieszka Piwowar 374
The prevention of dental caries and dental health of 12-year-old children in Żywiec District in Silesian Voivodeship – a Polish experience (Profilaktyka próchnicy a stan uzębienia dzieci 12-letnich w powiecie żywieckim w województwie śląskim – doświadczen Urszula Kalińska, Magdalena Hartman-Petrycka , Barbara Błońska-Fajfrowska 271
Prevalence and variety of sutural bones in densely populated East Indian state of Bihar (Częstość występowania i różnorodność kostek szwów czaszki w gęsto zaludnionym stanie Bihar Indii Wschodnich) Ravi Kant Narayan, Sarita Kumari, Manika Verma 232
Wpływ wybranych cytokin prozapalnych oraz stresu oksydacyjnego na kancerogenezę i progresję gruczolakoraków jelita i prostaty (Impact of selected pro-inflammatory cytokines and oxidative stress on carcinogenesis and progression of prostate and colorectal Michał Fryczkowski, Tomasz Hejmo, Magdalena Bułdak, Marta Stachowska, Joanna Rokicka, Krystyna Żwirska-Korczala 295
Stereoacuity in preschool children – could the Randot stereotest be the screening test to prevent amblyopia? (Stereopsja u dzieci przedszkolnych – Test Randota jako badanie przesiewowe w wykrywaniu niedowidzenia?) Anita Muskalska, Edyta Chlasta-Twardzik, Bogumiła Sędziak-Marcinek, Magdalena Krok, Dorota Pojda-Wilczek 205
Functional abilities in children with Cornelia de Lange syndrome – pilot study (Zdolności funkcjonalne dzieci z zespołem Cornelii de Lange – badanie pilotażowe) Emilia Mikołajewska 198