Display #
Title Author Hits
Determining content of mercury in vitamin and mineral dietary supplements (Oznaczanie zawartości rtęci w witaminowych i mineralnych suplementach diety) Barbara Brodziak-Dopierała, Agnieszka Fischer, Patrycja Derkacz, Jerzy Stojko 81
A comparative assessment of sleep quality between pregnant and non-pregnant women (Ocena porównawcza jakości snu kobiet ciężarnych i niebędących w ciąży) Janusz Kasperczyk, Jadwiga Jośko-Ochojska, Piotr Bodzek, Iwona Janosz 38
Nonconvulsive status epilepticus in the course of Hashimoto’s encephalopathy – case report (Niedrgawkowy stan padaczkowy w przebiegu Encefalopatii Hashimoto – opis przypadku) Agata Rauszer-Szopa, Gabriela Gajewska, Katarzyna Kapcia, Danuta Szewczyk-Urgacz 38
Concomitance of psoriasis with systemic metabolic diseases – an interdisciplinary problem (Współwystępowanie łuszczycy z układowymi chorobami metabolicznymi – problem interdyscyplinarny) Beniamin O. Grabarek, Anna Michalska-Bańkowska, Jakub Krzaczyński, Dominika Wcisło-Dziadecka 47
Comorbidities in multiple sclerosis (Choroby współistniejące w stwardnieniu rozsianym) Emilia J. Hercuń, Witold Tomaszewski, Jacek Juryńczyk 41
Select clinical features in the craniofacial region in women with Turner syndrome (Wybrane cechy kliniczne w obrębie twarzoczaszki kobiet z zespołem Turnera) Jakub Frelich, Katarzyna Lepska, Wacław Jeż, Tomasz J. Irzyniec 35
Colon cancer – new strategies of treatment (Rak jelita grubego – nowe strategie leczenia) Anna Międzybrodzka , Joanna Gmyrek, Grzegorz Cieślar, Aleksandra Kawczyk-Krupka 39
Analysis of selected fatigue determinants in patients with COPD (Analiza wybranych uwarunkowań poczucia zmęczenia u pacjentów z POChP) Anna E. Wiśniewska, Barbara Ślusarska, Julia Klepacka, Bernadeta Jędrzejkiewicz 42
Prognostic value of neurotrophic growth factor (BDNF) in patients with colorectal cancer during chemotherapy (Wartość prognostyczna neurotropowego czynnika wzrostu (BDNF) u pacjentów z rakiem jelita grubego w trakcie chemioterapii) Magdalena Olborska, Anna Głogowska-Gruszka, Grzegorz Słomian, Marta Buczkowska, Ryszard Szkilnik, Przemysław Nowak 41
Should weight loss in elderly people be recommended? (Czy należy zalecać redukcję masy ciała u osób w podeszłym wieku?) Beata Pyka, Iwona Zieleń-Zynek, Joanna Kowalska, Justyna Nowak, Agnieszka Będkowska-Szczepańska 46