Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Rokowanie chorych z wczesną miażdżycą tętnic wieńcowych w 4-letniej obserwacji (Early-stage coronary artery atherosclerosis patients in 4-year follow-up) Józefa Dąbek , Michał M. Majewski , Mariusz Bałys , Zbigniew T. Gąsior 379
Ocena wyników leczenia oraz wybranych czynników prognostycznych u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii w 2015 roku po incydencie nagłego zatrzymania krążenia z powrotem spontanicznej akcji serca – doniesienie wstępne (Comparative study of res Łukasz Głowacki, Michał J. Stasiowski, Bartłomiej Możdżyński, Izabela Szumera, Anna Missir, Seweryn Król, Małgorzata Pięta, Ewa Niewiadomska, Rafał Kazanowski, Lech Krawczyk 312
Limfocyty Th22, Th17.1, Tc17, Tfh i NKTfh w patogenezie stwardnienia rozsianego (Th22, Th17.1, Tc17, Tfh and NKTfh lymphocytes in pathogenesis of multiple sclerosis) Michał K. Zarobkiewicz , Agnieszka Bojarska-Junak , Wioleta Kowalska , Jacek Roliński 264
Osocze vs surowica – czy rodzaj materiału biologicznego ma wpływ na wyniki oznaczeń parathormonu? (Plasma vs serum – does the type of biological material affects the results of parathyroid hormone determinations? Karolina Beda-Maluga , Paulina Paczuszka, Hanna Pisarek , Jacek Świętosławski , Katarzyna Winczyk 274
Evaluation of correlation between functional shortening of hamstring and functional shortening of rectus femoris muscle in patients with anterior cruciate ligame t (ACL) injury (Ocena korelacji między funkcjonalnym skróceniem mięśni kulszowo-goleniowych a Michał Szlęzak, Daria Czerwik, Magdalena Wasilewska, Krzysztof Baryluk, Wirginia Likus, Krzysztof Ficek 186
Ocena tabletek rozpadających się w jamie ustnej (ODTs) zawierających mikrosfery z losartanem potasu (Evaluation of orally disintegrating tablets (ODTs) containing microspheres with losartan potassium) Beata Sarecka-Hujar, Karol Łyczak, Radosław Balwierz, Andrzej Jankowski 220
Wiedza uczniów szkół licealnych na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia (Secondary school students’ knowledge on risk factors for cardiovascular diseases) Agnieszka Mazanek, Józefa Dąbek, Joanna Głogowska-Ligus, Zbigniew Gąsior 224
Wpływ hemodializoterapii na zmienność glikemii (The effect of hemodialysis on glycemic variability) Grzegorz Pruś, Magdalena Firlej-Pruś, Mirosław Śnit 306
Nagły zgon sercowy a nagły zgon u chorych na padaczkę (Sudden cardiac death (SCD) and sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP)) Iwona Mańka-Gaca, Beata Łabuz-Roszak 198
Implantation of Nellix system in treatment of type IIIA leak in patient with stent graft of abdominal aorta (Implantacja systemu Nellix w leczeniu przecieku typu IIIA u chorego ze stentgraftem aorty brzusznej) Rajmund M. Ratman, Janusz Kuśmierz, Sławomir Wojczyk 204