Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
The role of physiologically occurring elements in semen and effect of heavy metals on semen (Rola pierwiastków występujących fizjologicznie w nasieniu oraz wpływ metali ciężkich na nasienie) Dorota Chyra-Jach, Zbigniew Kaletka, Aleksandra Kasperczyk 348
Family doctors and residents' knowledge of transsexualism (Stan wiedzy lekarzy rodzinnych i lekarzy rezydentów na temat transseksualizmu) Michał Balwiński 259
Analysis of correlation between transcription activity of estrogen-dependent genes of cytochrome P450 and profile of estrogen receptor in endometrial adenocarcinoma (Analiza zależności pomiędzy aktywnością transkrypcyjną estrogenozależnych genów c Agnieszka Jęda-Golonka, Andrzej Witek, Monika Paul-Samojedny, Celina Kruszniewska-Rajs 269
Bombesin-like peptides are able to affect central histamine-induced resuscitating effect in haemorrhage-shocked rats (Peptydy bombezynopodobne mogą wpływać na efekt resuscytacyjny ośrodkowo działającej histaminy we wstrząsie krwotocznym u szczurów) Karolina Jasikowska, Barbara Rybus-Kalinowska, Aleksandra Klose, Damian Nowak, Jerzy Jochem 200
Knowledge of haemodialysis patients concerning methods of preventing hyperphosphataemia (Wiedza chorych hemodializowanych na temat metod zapobiegania hiperfosfatemii) Anna M. Janus, Michał Holecki, Anna Hawrot-Kawecka, Grzegorz Kawecki 178
Study of consumption preferences and frequency of selected vegetables among female students of dietetics (Badanie preferencji i częstotliwości spożycia wybranych warzyw wśród studentek dietetyki) Beata Całyniuk , Izabela Bucka, Jacek Karpe, Bogusław Bucki 167
Consumption of light foods and drinks among adults (Konsumpcja produktów typu light wśród osób dorosłych) Elżbieta Szczepańska , Elwira Grudowska 159
Impact of UVC radiation on interaction of selected antifungal drugs (azole derivatives) with model DPPH free radical (Wpływ promieniowania UVC na oddziaływanie z modelowym wolnym rodnikiem DPPH wybranych leków przeciwgrzybiczych pochodnych azoli) Paweł Ramos , Piotr Pepliński, Barbara Pilawa 190
Modelowanie molekularne jako etap poszukiwania nowych substancji o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym (Molecular modeling as a stage of searching for new substances with potential therapeutic significance) Magdalena Pisula , Ewelina Dróżdż , Elżbieta Chełmecka 134
Use of 3D printing in head and neck surgery (Zastosowanie druku 3D w chirurgii głowy i szyi) Wirginia Likus, Konstantinos Nechoritis, Aleksandra Różycka-Nechoritis, Renata Wilk, Andrzej Hudecki, Wojciech Gaweł, Katarzyna Przytuła-Kandzia, Jarosław Markowski 113