Zastosowanie pirolitycznej metylacji w oznaczaniu profilu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych w wybranych preparatach farmaceutycznych techniką GC/MS
 
More details
Hide details
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2011;65
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top