Analysis of factors predisposing to degenerative hip joint lesions based on orthopaedic ward patients
 
More details
Hide details
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Paulina Anna Orczyk   

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2021;75:49-61
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Coxarthrosis has been considered a disease affecting the elderly; nonetheless, it is increasingly affecting younger people, resulting in their disability and absence from work.

Material and methods:
The study was conducted among 100 patients with coxarthrosis subsequently admitted to orthopaedic wards in regional hospitals. The results were obtained via an interview conducted with the patients as well as by means of an original survey questionnaire. The analysis was conducted for two groups, taking into account two age groups: the younger one (n = 30) – people below 60 years old and the older ones (n = 70) – people aged ≥ 60 years old.

Results:
The following factors predisposing to the development of coxarthrosis were the most observable in the younger group of patients: abdominal obesity – 27 (90%), faulty postures – 20 (67%), sedentary work ≥ 8 h/day in the absence of regular physical activity after work – 19 (63%), overweight – 15 (50%), hard physical work – 14 (47%), and standing work ≥ 8 h/day – 14 (47%). The following factors predisposing to the development of coxarthrosis were the most observable in the older group of patients: abdominal obesity – 67 (96%), sedentary work ≥ 8 h/day in the absence of regular physical activity after work – 43 (61%), faulty postures – 38 (54%), hard physical work – 37 (53%), overweight – 36 (51%), and metabolic syndrome – 33 (47%).

Conclusions:
The patients from the study group were burdened with numerous factors predisposing to the development of coxarthrosis, out of which the most frequent ones were: abdominal obesity and sedentary work, while a family history of degenerative changes occurred most rarely.

 
REFERENCES (24)
1.
Koczy B. Endoprotezoplastyka w skojarzeniu z terapią fizykalną w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego u mężczyzn. Rozprawa habilitacyjna Nr 12/2013. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Katowice 2013.
 
2.
Majda A., Walas K., Gawełek A. Jakość życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Probl. Pielęg. 2013; 21(1): 29–37.
 
3.
Przeklasa-Muszyńska A. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Prakt. Lek. 2016; 130: 19–20.
 
4.
Klimiuk P.A. Choroba zwyrodnieniowa stawów – od patogenezy do gabinetu lekarza rodzinnego. Przew. Lek. 2012; 15(1): 125–130.
 
5.
Jasik A., Tałałaj M. Otyłość a choroba zwyrodnieniowa stawów. Post. Nauk Med. 2013; 26(5B): 14–18.
 
6.
Nalazek A., Kamińska E., Kaźmierczak U., Trela E. Leczenie, diagnostyka i profilaktyka stawu biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej. J. Health Sci. 2014; 4(1): 333–338.
 
7.
Borowicz A., Jóźwiak A., Kostka J., Kostka T., Wieczorowska-Tobis K., Zasadzka E. Choroba zwyrodnieniowa stawów. W: Jedlińska J., Nowosielska-Tiuryn A., Piotrowski J. [red.]. Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011, s. 138–153.
 
8.
Lanocha N., Kalisinska E., Kosik-Bogacka D.I., Budis H., Sokolowski S., Bohatyrewicz A., Lanocha A. The effect of environmental factors on concentration of trace elements in hip joint bones of patients after hip replacement surgery. Ann. Agric. Environ. Med. 2013; 20(3): 487–493.
 
9.
Taylor A.M., Hsueh M.F., Ranganath L.R., Gallagher J.A., Dillon J.P., Huebner J.L. et al. Cartilage biomarkers in the osteoarthropathy of alkaptonuria reveal low turnover and accelerated ageing. Rheumatology 2017; 56(1): 156–164, doi: 10.1093/rheumatology/kew355.
 
10.
Gaździk T.Sz. Zmiany zwyrodnieniowe stawów, choroba zwyrodnieniowa, zniekształcające zapalenie stawów. W: Gaździk T.Sz. [red.]. Ortopedia i traumatologia. T. 2. Wyd. 3. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010, s. 473–485.
 
11.
Krzysztofiak M. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Lek. Rodz. 2013; 18(1): 18–20.
 
12.
Wang H., Cheng Y., Shao D., Chen J., Sang Y., Gui T., Luo S. et al. Metabolic Syndrome Increases the Risk for Knee Osteoarthritis: A Meta-Analysis. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2016; 2016: 7242478, doi: 10.1155/2016/7242478.
 
13.
Denys K., Denys P., Macander M., Zbolarski K. Jakość życia, akceptacja choroby i poczucie kontroli zdrowia u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami narządu ruchu podczas procesu rehabilitacji. Pol. Merk. Lek. 2015; 38(225): 155–158.
 
14.
Turżańska K., Kłapeć W., Jabłoński M. Osteoartroza – rola chrząstki, możliwości modyfikacji przebiegu choroby. Reumatologia 2013; 51(1): 68–72.
 
15.
Stańczyk M. Dieta na zdrowe kości i mocne stawy. Kości, Stawy, Mięśnie 2014; 1: 39–41.
 
16.
Michalski B., Kasprzak J.D. Zespół metaboliczny. Narastający problem medyczny we współczesnym świecie. Lek. Rodz. 2013; 18(5): 326, 328–330, 332–333.
 
17.
Wąsowski M., Walicka M., Marcinowska-Suchowierska E. Otyłość – definicja, epidemiologia, patogeneza. Post. Nauk Med. 2013; 26(4): 301–306.
 
18.
Żabówka M. Co łączy chorobę zwyrodnieniową stawów biodrowych z chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2011; 15: 36–38.
 
19.
Dudko S., Kusz D., Cholewiński J., Pierzchała A. Patogeneza koksartrozy. Ann. Acad. Med. Siles. 2002; supl 35: 29–42.
 
20.
Mortka K., Ostiak W., Kinel E., Krystkowiak I., Kotwicki T. Dys-funkcje stawów krzyżowo-biodrowych u pacjentów ze skoliozą i ich związek z ustawieniem miednicy. Issues Rehabil. Orthop. Neurophysiol. Sport Promot. 2012; 1: 13–24.
 
21.
Truszczyńska A., Drzał-Grabiec J., Rąpała K., Tarnowski A., Górniak K., Białecki J. Charakterystyka wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2014; 16(3): 351–360, doi: 10.5604/15093492.1112959.
 
22.
McLawhorn A.S., Steinhaus M.E., Southren D.L., Lee Y.Y., Dodwell E.R., Figgie M.P. Body Mass Index Class Is Independently Associated With Health-Related Quality of Life After Primary Total Hip Arthroplasty: An Institutional Registry-Based Study. J. Arthroplasty 2017; 32(1): 143–149, doi: 10.1016/j.arth.2016.06.043.
 
23.
Rutkowska A., Wiktorowicz M., Życińska K., Wardyn K.A., Stańczyk A., Tomasik D., Nitsch-Osuch A. Częstość występowania zespołu metabolicznego i jego składowych wśród mieszkańców Warszawy – uczestników Pikniku Prozdrowotnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2012; 14(2): 212–215.
 
24.
Godala M., Materek-Kuśmierkiewicz I., Moczulski D., Rutkowski M., Szatko F., Gaszyńska E., Kowalski J. Ocena stężenia witamin A, C i E w osoczu chorych z objawami zespołu metabolicznego. Pol. Merk. Lek. 2014; 36(215): 320–323.
 
 
CITATIONS (1):
1.
Evaluation of the concentration of selected elements in serum patients with intervertebral disc degeneration
Rafał Staszkiewicz, Dawid Sobański, Uladzislau Ulasavets, Jerzy Wieczorek, Edward Golec, Wiesław Marcol, Beniamin Grabarek
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top