Analiza czynników predysponujących do zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego na podstawie badań przeprowadzonych u chorych z oddziału ortopedycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Klinika Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Anna Orczyk   

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Kardiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 12, 40-752 Katowice
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2021;75:49-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Chorobę zwyrodnieniową stawu biodrowego (ChZSB), zwaną koksartrozą, uznawano za występującą głównie u ludzi w podeszłym wieku, niemniej jednak coraz częściej dotyka osób młodszych, przyczyniając się do ich inwalidztwa i absencji w pracy.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono u 100 pacjentów z ChZSB, przyjmowanych kolejno na oddziały ortopedyczne szpitali rejonowych. Analizy dokonano dla dwóch grup, uwzględniających dwa przedziały wiekowe: osoby młodsze (n = 30) – poniżej 60 roku życia (r.ż.), i osoby starsze (n = 70) – w wieku ≥ 60 lat.

Wyniki:
W młodszej grupie chorych najczęstszymi czynnikami predysponującymi do rozwoju koksartrozy były: otyłość brzuszna – 27 (90%), wady postawy – 20 (67%), praca na siedząco ≥ 8 h/dobę przy braku regularnej aktywności fizycznej po pracy – 19 (63%), nadwaga – 15 (50%), ciężka praca fizyczna – 14 (47%), praca na stojąco ≥ 8 h/dobę – 14 (47%); w starszej grupie chorych były to: otyłość brzuszna – 67 (96%), praca na siedząco ≥ 8h/dobę przy braku regularnej aktywności fizycznej po pracy – 43 (61%), wady postawy – 38 (54%), ciężka praca fizyczna – 37 (53%), nadwaga – 36 (51%), zespół metaboliczny – 33 (47%).

Wnioski:
U chorych z badanej grupy występowały liczne czynniki predysponujące do rozwoju ChZSB, najczęstsze zaś były otyłość brzuszna i praca na siedząco; obciążenie rodzinne w kierunku zmian zwyrodnieniowych występowało rzadziej.

 
REFERENCJE (24)
1.
Koczy B. Endoprotezoplastyka w skojarzeniu z terapią fizykalną w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego u mężczyzn. Rozprawa habilitacyjna Nr 12/2013. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Katowice 2013.
 
2.
Majda A., Walas K., Gawełek A. Jakość życia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Probl. Pielęg. 2013; 21(1): 29–37.
 
3.
Przeklasa-Muszyńska A. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Prakt. Lek. 2016; 130: 19–20.
 
4.
Klimiuk P.A. Choroba zwyrodnieniowa stawów – od patogenezy do gabinetu lekarza rodzinnego. Przew. Lek. 2012; 15(1): 125–130.
 
5.
Jasik A., Tałałaj M. Otyłość a choroba zwyrodnieniowa stawów. Post. Nauk Med. 2013; 26(5B): 14–18.
 
6.
Nalazek A., Kamińska E., Kaźmierczak U., Trela E. Leczenie, diagnostyka i profilaktyka stawu biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej. J. Health Sci. 2014; 4(1): 333–338.
 
7.
Borowicz A., Jóźwiak A., Kostka J., Kostka T., Wieczorowska-Tobis K., Zasadzka E. Choroba zwyrodnieniowa stawów. W: Jedlińska J., Nowosielska-Tiuryn A., Piotrowski J. [red.]. Fizjoterapia w geriatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011, s. 138–153.
 
8.
Lanocha N., Kalisinska E., Kosik-Bogacka D.I., Budis H., Sokolowski S., Bohatyrewicz A., Lanocha A. The effect of environmental factors on concentration of trace elements in hip joint bones of patients after hip replacement surgery. Ann. Agric. Environ. Med. 2013; 20(3): 487–493.
 
9.
Taylor A.M., Hsueh M.F., Ranganath L.R., Gallagher J.A., Dillon J.P., Huebner J.L. et al. Cartilage biomarkers in the osteoarthropathy of alkaptonuria reveal low turnover and accelerated ageing. Rheumatology 2017; 56(1): 156–164, doi: 10.1093/rheumatology/kew355.
 
10.
Gaździk T.Sz. Zmiany zwyrodnieniowe stawów, choroba zwyrodnieniowa, zniekształcające zapalenie stawów. W: Gaździk T.Sz. [red.]. Ortopedia i traumatologia. T. 2. Wyd. 3. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010, s. 473–485.
 
11.
Krzysztofiak M. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Lek. Rodz. 2013; 18(1): 18–20.
 
12.
Wang H., Cheng Y., Shao D., Chen J., Sang Y., Gui T., Luo S. et al. Metabolic Syndrome Increases the Risk for Knee Osteoarthritis: A Meta-Analysis. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2016; 2016: 7242478, doi: 10.1155/2016/7242478.
 
13.
Denys K., Denys P., Macander M., Zbolarski K. Jakość życia, akceptacja choroby i poczucie kontroli zdrowia u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami narządu ruchu podczas procesu rehabilitacji. Pol. Merk. Lek. 2015; 38(225): 155–158.
 
14.
Turżańska K., Kłapeć W., Jabłoński M. Osteoartroza – rola chrząstki, możliwości modyfikacji przebiegu choroby. Reumatologia 2013; 51(1): 68–72.
 
15.
Stańczyk M. Dieta na zdrowe kości i mocne stawy. Kości, Stawy, Mięśnie 2014; 1: 39–41.
 
16.
Michalski B., Kasprzak J.D. Zespół metaboliczny. Narastający problem medyczny we współczesnym świecie. Lek. Rodz. 2013; 18(5): 326, 328–330, 332–333.
 
17.
Wąsowski M., Walicka M., Marcinowska-Suchowierska E. Otyłość – definicja, epidemiologia, patogeneza. Post. Nauk Med. 2013; 26(4): 301–306.
 
18.
Żabówka M. Co łączy chorobę zwyrodnieniową stawów biodrowych z chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2011; 15: 36–38.
 
19.
Dudko S., Kusz D., Cholewiński J., Pierzchała A. Patogeneza koksartrozy. Ann. Acad. Med. Siles. 2002; supl 35: 29–42.
 
20.
Mortka K., Ostiak W., Kinel E., Krystkowiak I., Kotwicki T. Dys-funkcje stawów krzyżowo-biodrowych u pacjentów ze skoliozą i ich związek z ustawieniem miednicy. Issues Rehabil. Orthop. Neurophysiol. Sport Promot. 2012; 1: 13–24.
 
21.
Truszczyńska A., Drzał-Grabiec J., Rąpała K., Tarnowski A., Górniak K., Białecki J. Charakterystyka wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Ortop. Traumatol. Rehabil. 2014; 16(3): 351–360, doi: 10.5604/15093492.1112959.
 
22.
McLawhorn A.S., Steinhaus M.E., Southren D.L., Lee Y.Y., Dodwell E.R., Figgie M.P. Body Mass Index Class Is Independently Associated With Health-Related Quality of Life After Primary Total Hip Arthroplasty: An Institutional Registry-Based Study. J. Arthroplasty 2017; 32(1): 143–149, doi: 10.1016/j.arth.2016.06.043.
 
23.
Rutkowska A., Wiktorowicz M., Życińska K., Wardyn K.A., Stańczyk A., Tomasik D., Nitsch-Osuch A. Częstość występowania zespołu metabolicznego i jego składowych wśród mieszkańców Warszawy – uczestników Pikniku Prozdrowotnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2012; 14(2): 212–215.
 
24.
Godala M., Materek-Kuśmierkiewicz I., Moczulski D., Rutkowski M., Szatko F., Gaszyńska E., Kowalski J. Ocena stężenia witamin A, C i E w osoczu chorych z objawami zespołu metabolicznego. Pol. Merk. Lek. 2014; 36(215): 320–323.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
Evaluation of the concentration of selected elements in serum patients with intervertebral disc degeneration
Rafał Staszkiewicz, Dawid Sobański, Uladzislau Ulasavets, Jerzy Wieczorek, Edward Golec, Wiesław Marcol, Beniamin Grabarek
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top