Study of consumption preferences and frequency of selected vegetables among female students of dietetics
 
More details
Hide details
1
Department of Human Nutrition, Faculty of Health Sciences in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
2
Department of Anaesthesiology and Critical Care, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
3
Department of Emergency Medicine, Faculty of Health in Bytom, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
 
 
Corresponding author
Beata Całyniuk   

Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2020;74:60-67
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Nutrition has a major impact on human health. The daily consumption of vegetables has a positive effect on proper functioning of the body. Therefore, vegetables should be a part of the daily diet since they contain vitamins, a significant amount of dietary fiber and other food components necessary for health in its various aspects. The aim of the study was to identify the degree of preference for and frequency of the consumption of selected vegetables among female students of dietetics, which should evolve as the knowledge about human nutrition is broadened.

Material and methods:
The research tool was a questionnaire asking about the preferences for and frequency of the consumption of selected vegetables. The study was conducted among female students of dietetics at the Medical University of Silesia.

Results:
No significant differences were observed between the frequency of consumption of selected vegetables and the preferences regarding their choice, except for kale. The highest degree of preference was given to tomatoes, carrots and cucumbers, which were eaten at least 3–4 times a week.

Conclusions:
In the course of studies, no significant changes in female students' preferences for selected vegetables were observed. A significant increase in the frequency of kale consumption was observed in the study group of female students during the course of studies. The most preferred vegetables: tomatoes, carrots, cucumbers, peppers, were also the most frequently consumed vegetables by the study group representatives.

 
REFERENCES (33)
1.
Gertig H., Gawęcki J. Żywienie Człowieka – Słownik terminologiczny. PWN. Warszawa 2012.
 
2.
Seń M., Zacharczuk A., Lintowska A. Zachowania żywieniowe studentów wybranych uczelni wrocławskich a wiedza na temat skutków zdrowotnych nieprawidłowego żywienia. Pieleg. Zdr. Publ. 2012; 2(2): 113–123.
 
3.
Czaja J., Rypina M., Lebiedzińska A. Ocena częstotliwości spożycia warzyw i owoców wśród studentów trójmiejskich uczelni. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2009; 60(1): 35–38.
 
4.
Głodek E., Gil M. Ocena częstotliwości spożycia wybranych źródeł błonnika pokarmowego wśród studentek Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bromat. Chem. Toksykol. 2014; 47(1): 18–24.
 
5.
Kierczyńska S. Preferencje w konsumpcji owoców i warzyw na przykładzie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2010; 12(4): 171–175.
 
6.
Malczyk E., Całyniuk Z., Syc M. Ocena częstości spożycia warzyw i owoców przez studentów uniwersytetu medycznego w Lublinie. Bromat. Chem. Toksykol. 2016; 49(4): 780–787.
 
7.
Jarvinen R., Knekt P., Seppanen R., Teppo L. Diet and brest cancer risk in a cohort of Finnish women. Cancer Lett. 1997; 114(1–2): 251–253, doi: 10.1016/s0304-3835(97)04675-2.
 
8.
Guz J., Dziaman T., Szpila A. Czy witaminy antyoksydacyjne mają wpływ na proces karcynogenezy? Postepy Hig. Med. Dosw. (online) 2007; 61: 185–198.
 
9.
Czerwiecki L. Współczesne poglądy na rolę przeciwutleniaczy roślinnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2009; 60(3): 201–206.
 
10.
Igielska-Kalwat J., Gościańska J., Nowak I. Karotenoidy jako naturalne antyoksydanty. Postepy Hig. Med. Dosw. (online) 2015; 69: 418–428, doi: 10.5604/17322693.1148335.
 
11.
Gryszczyńska A., Gryszczyńska B., Opala B. Karotenoidy. Naturalne źródła, biosynteza, wpływ na organizm ludzki. Post. Fitoter. 2011; 2: 127–143.
 
12.
Zalega J., Szostak-Węgierek D. Żywienie w profilaktyce nowotworów. Część III. Diety o właściwościach przeciwnowotworowych Probl. Hig. Epidemiol. 2013; 94(1): 59–70.
 
13.
Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2017.
 
14.
Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K. Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012.
 
15.
IŻŻ: Zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Instytut Żywności i Żywienia. 2009, http://www.izz.waw.pl/index.ph... [dostęp: 10.09.2009].
 
16.
Buczak A. Zachowania żywieniowe gimnazjalistów i studentów w kontekście wpływu społecznego. Med. Og. Nauki Zdr. 2013; 19(2): 116–122.
 
17.
Gawęcki J. Roszkowski W. Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN. Warszawa 2018.
 
18.
Trojan N., Satora P. Probiotyki i ich potencjalne właściwości antyoksydacyjne. Post. Mikrobiol. 2017; 56(1): 18–27.
 
19.
Wojtanowska-Rzytki M. Rola naturalnych antyoksydantów w profilaktyce chorob cywilizacyjnych. Farm. Przegl. Nauk. 2009; 1: 23–27.
 
20.
Bujko J., Myszkowska-Ryciak J., Nitka I. Ocena spożycia składników mineralnych wśród studentów SGGW w Warszawie. Żyw. Człow. Metab. 2005; 32(1 cz. 1): 655–659.
 
21.
Cieślik E., Kościej A. Kwas foliowy – występowanie i znaczenie. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(1): 1–7.
 
22.
Grembecka M., Szefer P., Dybek K., Gurzyńska A. Ocena zawartości wybranych biopierwiastków w warzywach Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2008; 59(2): 179–186.
 
23.
Rao A.V., Agarwal S. Bioavailability and in vivo antioxidant properties of lycopene from tomato products and their possible role in the prevention of cancer. Nutr. Cancer 1998; 31: 199–203.
 
24.
Nowak K., Żmudzińska-Żurek B. Pomidory – najlepsze źródło likopenu. Przem. Spoż. 2009; 63(6): 26–29.
 
25.
Kopec R.E., Riedel K.M., Harrison E.H., Curley R.W. J., Hruszkewycz D.P., Clinton S.K., Schwartz S.J. Identification and quantification of apolycopenals in fruits, vegetables, and human plasma. J. Agric. Food Chem. 2010; 58(6): 3290–3296, doi: 10.1021/jf100415z.
 
26.
Murawska A. Zmiany w spożyciu warzyw w Polsce w kontekście zrównoważonej konsumpcji. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2016; 18(3): 262–267.
 
27.
Kucharska A., Oleksiak N., Sińska B., Zegan M., Michota-Katulska E. Warzywa i owoce źródłem witamin i składników mineralnych w diecie studentek dietetyki. Bromat. Chem. Toksykol. 2016; 49(2): 145–151.
 
28.
Szczepańska J., Wądołowska L., Słowińska M. A., Niedźwiedzka E., Biegańska J. Ocena częstości spożycia wybranych źródeł błonnika pokarmowego oraz ich związku z masą ciała studentów. Bromat. Chem. Toksykol. 2010; 43(3): 382–390.
 
29.
Wolski T., Karwat I.D., Najda A. Kontaminacja i suplementacja żywności a zdrowie. Post. Fitoter. 2005; 1–2: 35–41.
 
30.
Poniewierka E. Dietetyka oparta na dowodach. Med. Pharm. Polska. Wrocław 2016.
 
31.
Kwiecień M., Winiarska-Mieczan A. Czosnek jako zioło kształtujące właściwości prozdrowotne. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(4): 810–812.
 
32.
Hamułka J., Wawrzyniak A., Piątkowska D., Górnicka M. Ocena spożycia żelaza, witaminy B12 i folianów w grupie kobiet w wieku prokreacyjnym. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2011; 62(3): 263–270.
 
33.
Zdrojewicz Z., Kosowski W., Stebnicki M., Stebnicki M. Jarmuż – stare, a zapomniane warzywo. Med. Rodzinna 2016; 19(1): 21–26.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top