Positive health behaviours of students of Lublin universities and their selected determinants
 
More details
Hide details
1
Derartment of Family Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
 
2
Urology Department, Independent Public Provincial Hospital John of Godin Lublin
 
3
Department of Oncology, Chair of Oncology and Environmental Health, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
 
 
Corresponding author
Grzegorz Józef Nowicki   

Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 4–6, 20-081 Lublin
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2020;74:137-148
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
According to modern knowledge, we distinguish many factors conditioning human health. Among them, the most important is lifestyle. During the university education period, the first independent attempts and decisions are made, not only those related to life choices, but also decisions related to health behaviours that will have a consequence in adult life. The aim of the study was to assess the positive health behaviours among students of Lublin universities and their selected determinants.

Material and methods:
The study was conducted using the PAPI method from March to May 2017 among 410 male students. The study employed the Positive Health Behaviour Scale (PHBS) for adults and sociodemographic questions. The results of the study were subjected to statistical analysis.

Results:
The obtained results of the study carried out among students using PHBS allowed the authors to state that the respondents obtained the highest result in Subscale IV. “Safety” (2.46 ± 0.59), subsequently in Subscale III. “Relaxation and behaviours connected with psychosocial health” (1.67 ± 0.53). The lowest rated subscale was Subscale I. “Nutrition” (1.28 ± 0.52). Statistical analysis showed that age, the place of residence, place of residence during studies, field of studies, occurrence of cancer in the family and self-assessment of health condition determines the assessment of positive health behaviours (p < 0.05).

Conclusions:
The ranking of positive health behaviours among male students of Lublin universities is as follows: “Safety”, “Relaxation and behaviours connected with psychosocial health”, “Physical activity”, “Taking care of one’s body” and “Nutrition”.

 
REFERENCES (30)
1.
Woynarowska B. Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 1995.
 
2.
Wojciechowska K. Nauczyciel przewodnikiem w procesie promowania zdrowia w szkole. Roczniki Pedagogiczne 2014; 6(42): 127–141.
 
3.
Krzych Ł. Analiza stylu życia studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Zdr. Publ. 2004; 114(1): 67–70.
 
4.
Karski J.B. Praktyka i teoria promocji zdrowia. CeDeWu. Warszawa 2003.
 
5.
Gorbaniuk J., Chuchra A. Preferencje żywieniowe kobiet i mężczyzn aktywnych zawodowo. Roczniki Teologiczne 2017; 64(10): 159–172.
 
6.
Łaszek M., Nowacka E., Szatko F. Negatywne wzorce zachowań studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(1): 114–119.
 
7.
Polak M., Stokwiszewski J., Waśniowska A., Piotrowski W., Zdrojewski T., Drygas W., Wojtyniak B., Jankowski P., Pająk A. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego za pomocą funkcji SCORE w odniesieniu do ryzyka określonego na podstawie umieralności z powodu chorób układu krążenia w Polsce. Zdr. Publ. Zarz. 2015; 13(4): 328–336, doi: 10.4467/20842627OZ.15.034.5461.
 
8.
Królikowska S. Nierówności w stanie zdrowia między kobietami a mężczyznami w kontekście płci biologicznej oraz społeczno-kulturowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica. 2011; 39: 33–52.
 
9.
Cienciara D. Płeć kulturowa jako determinant zdrowia mężczyzn. Zdr. Publ. Zarz. 2015; 13(4): 347–359, do: 10.4467/20842627OZ.15.036.5463.
 
10.
Dobson A. J. An Introduction to Generalized Linear Models. Chapman and Hall, London, New York 1990.
 
11.
Woynarowska-Sołdan M., Węziak-Białowolska D. Analiza psychometryczna Skali Pozytywnych Zachowań Zdrowotnych dla dorosłych. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(2): 369–376.
 
12.
Gronowska-Senger A. Żywienie, styl życia a zdrowie Polaków. Żyw. Człow. Metab. 2007; 34(1/2): 12–21.
 
13.
Kubińska Z., Bergier B. Dbałość o zdrowie w opinii studentów wychowania fizycznego i zdrowia publicznego z uczelni w Białej Podlaskiej. Med. Og. Nauk Zdr. 2013; 19(3): 251–254.
 
14.
Sochocka L., Wojtyłko A. Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych. Med. Śr. 2013; 16(2): 53–58.
 
15.
Baran A., Stocka A. Kierunek studiów jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków 2008; 4: 326–331.
 
16.
Zalewska-Puchała J., Majda A., Korzonek R. Zachowania zdrowotne i poczucie własnej skuteczności studentów w utrzymaniu zdrowia. Probl. Pielęg. 2013; 21(4): 504–511.
 
17.
Randak-Jezierska M. Świadomość, odpowiedzialność, dostrzeganie wzajemnych powiązań jako gwarancja bezpieczeństwa na drodze dla kierowcy i jego pasażerów. Logika-Nauka 2011; 3: 2275–2290.
 
18.
Kostecka A. Niektóre zachowania zdrowotne studentów a ich masa ciała. Medical and Biological Sciences 2007; 21(3): 53–58.
 
19.
Sykut A., Ślusarska B., Jędrzejkiewicz B., Nowicki G. Zaburzenia snu jako powszechny problem społeczny – wybrane uwarunkowania i konsekwencje zdrowotne. Pielęg. XXI w. 2017; 16(2): 53–57, do: 10.1515/pielxxiw-2017-0019.
 
20.
Kapała A. Zaburzenia snu w kontekście przemian cywilizacyjnych. Sztuka Leczenia 2014; 29(3–4): 35–44.
 
21.
Górska-Kłęk L., Mełeszko K, Boerner E. Prozdrowotne elementy stylu życia studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2011; 17(4): 268–270.
 
22.
Błońska B.K., Gotlib J. Występowanie zaburzeń snu wśród studentów. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków 2012; 4: 485–497.
 
23.
Białkowska J., Mroczkowska D., Zomkowska E., Rakowska A. Ocena zdrowia psychicznego studentów na podstawie Skróconego Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta. Hygeia Public Health 2014; 49(2): 365–369.
 
24.
Dębski M. Stan aktywności fizycznej studentów. Pol. Prz. Nauk Zdr. 2014; 2(39): 138–142.
 
25.
Siwiński W., Rasińska R. Aktywność fizyczna jako zasadniczy cel stylu życia i zdrowia człowieka. Pielęg. Pol. 2015; 2(56): 181–188.
 
26.
Majda A., Zalewska-Puchała J., Bodys-Cupak I., Czubak-Lewandowska E. Stan higieny jamy ustnej i stomatologiczne zachowania zdrowotne studentów kierunków medycznych. Probl. Hig. Epidemiol. 2014; 95(4): 895–900.
 
27.
Kleszczewska E., Kleszczewski T., Łogwiniuk K., Szpakow A., Boyko O. Stosunek do badań profilaktycznych studentów z wybranych uczelni wyższych z Suwałk, Grodna i Lwowa. Część I. Choroba niedokrwienna serca. Hygeia Public Health. 2014; 49(3): 458–465.
 
28.
Kleszczewska E., Kleszczewski T., Łogwiniuk K., Szpakow A., Boyko O. Stosunek do badań profilaktycznych studentów z wybranych uczelni wyższych z Suwałk, Grodna i Lwowa. Część II. Cukrzyca a zdrowy styl życia. Hygeia Public Health. 2014; 49(3): 466–471.
 
29.
Piasecka H., Ślusarska B., Nowicki G. Zdrowie jako wartość wśród młodzieży studenckiej w uwarunkowaniach społeczno-demograficznych i ocena żywienia badanej grupy. Pielęg. Pol. 2015; 2(56): 127–134.
 
30.
Walentukiewicz A., Łysak A., Wilk B. Ocena sposobu żywienia studentów w kontekście profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Probl. Hig. Epidemiol. 2014; 95(3): 772–777.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top