Euthanasia in Belgium – 16 years after its legalization
 
More details
Hide details
1
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Iwona Piękoś-Lorenc   

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2021;75:1-7
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Euthanasia is generally defined as an act or negligence that causes death, and consequently, interruption of the suffering of an incurably ill person.

Material and methods:
The analysis was based on the data of the European Institute of Bioethics. The main source of information was the Reports of the Belgian Federal Committee for Euthanasia Control and Evaluation Nos. 1–8.

Results:
Just a year after legalizing this practice in Belgium, 235 people were subjected to ‘assisted death’. In 2017, the number of euthanasia procedures exceeded 2300. In the years 2002–2017 a total of 17,063 euthanasia procedures were performed. In recent years, the age structure of people undergoing euthanasia has changed. The number of people from the age of 80 and up is increasing, and it decreases at the age of 40–59. The main places of the death of patients remain the home and hospital.

Conclusions:
1. Since the legalization of euthanasia in Belgium, the number of people submitting to this procedure has been steadily increasing. 2. In recent years, euthanasia in the patient’s home and in nursing homes is more often observed. 3. The most common reasons for euthanasia include neoplastic diseases.

 
REFERENCES (26)
1.
Kobyliński A. Nowy humanizm czy posthumanizm? Aspekty etyczno-prawne legalizacji eutanazji na świecie w latach 2000–2015. Studia Ecologiae et Bioethicae 2015; 13(4): 85–114.
 
2.
Pereira J. Legalizing euthanasia or assisted suicide: the illusion of safeguards and controls. Curr. Oncol. 2011; 18(2): e38–45, doi: 10.3747/co.v18i2.883.
 
3.
Szadkowska M. Zabójstwo eutanatyczne – tendencje liberalizacyjne w Europie na przykładzie Belgii. Studia Iuridica Toruniensia 2013; 13: 221–240.
 
4.
Pacian J., Pacian A., Skórzyńska H., Kaczoruk M. Eutanazja – zabójstwo człowieka czy uśmierzenie bólu. Regulacje prawne wybranych państw świata. Hygeia Public Health 2014; 49(1): 19–25.
 
5.
Derdziuk M. Praktyka eutanazji w Belgii jako owoc przemian społeczno-obyczajowych. Teologia i Moralność 2017; 12(2): 163–177.
 
6.
Analyse du huitième Rapport de la Commission Fédé rale de Contrôle et d’Evaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives – (Années 2016 et 2017), Institut Européen de Bioéthique, https://www.ieb-eib.org/ancien... [data dostępu: 27.12.2018].
 
7.
Premier Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives, (Années 2002 et 2003). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
8.
Deuxième Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives, (Années 2004 et 2005). Institut Européen de Bioéthique https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
9.
Troisième Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2006 et 2007). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
10.
Quatrieme Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2008 et 2009). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
11.
Cinquieme Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2010 et 2011). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
12.
Sixieme Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2012 et 2013). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
13.
Septième Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2014 et 2015). Institut REFERENCESEuropéen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
14.
Huitième Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2016 et 2017). Institut Européen de Bioéthique, https://derechoamorir.org/wp-c... [data dostępu: 27.12.2018].
 
15.
Kobyliński A. Eutanazja w Holandii. Przegląd Powszechny 2003; 5: 335–339.
 
16.
Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide. Quatrième rapport à l’attention de la Chambre des Député s (Années 2015 et 2016), https://sante.public.lu/fr/pub... [data dostępu: 27.12.2018].
 
17.
Alichniewicz A. Wzorce śmierci w bioetyce amerykańskiej. Kraków 2007, s. 95–103.
 
18.
Pays-Bas: accroissement de 10% des cas d’euthanasie en 2016. Institut Européen de Bioéthique – Bruxelles. 2017.
 
19.
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2003, https://www.euthanasiecommissi... [data dostępu: 27.12.2018].
 
20.
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2006, https://www.euthanasiecommissi... [data dostępu: 27.12.2018].
 
21.
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2009, https://www.euthanasiecommissi... [data dostępu: 27.12.2018].
 
22.
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2015, https://www.euthanasiecommissi... [data dostępu: 27.12.2018].
 
23.
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2016, https://www.euthanasiecommissi... [data dostępu: 01.01.2019].
 
24.
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2017, https://www.euthanasiecommissi... [data dostępu: 01.01.2019].
 
25.
Sierżantowicz R., Łagoda K., Doroszkiewicz H., Jurkowska G. Opinie lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i studentów na temat eutanazji. Gerontol. Pol. 2011; 19(2): 99–106.
 
26.
Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat z badań, BS/3/2013, Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja. Warszawa 2013, https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO....
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top