Eutanazja w Belgii – 16 lat po legalizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Piękoś-Lorenc   

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Epidemiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2021;75:1-7
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Eutanazja to pojęcie ogólnie definiowane jako czyn bądź zaniedbanie powodujące śmierć, a w konsekwencji przerwanie dotychczasowego cierpienia osoby nieuleczalnie chorej.

Materiał i metody:
Analizę przeprowadzono na podstawie danych Europejskiego Instytutu Bioetyki. Główne źródło informacji stanowiły Raporty Belgijskiego Federalnego Komitetu ds. Kontroli i Oceny Eutanazji nr 1–8.

Wyniki:
Już rok po zalegalizowaniu eutanazji w Belgii 235 osób zostało poddanych „wspomaganej śmierci”. W roku 2017 liczba eutanazji przekroczyła 2300. W latach 2002–2017 wykonano łącznie 17 063 eutanazje. Na przełomie ostatnich lat zmieniała się struktura wieku osób poddających się eutanazji. Zwiększa się liczba osób od 80 roku życia wzwyż, a zmniejsza w wieku 40–59 lat. Głównym miejscem śmierci pacjentów pozostaje dom i szpital.

Wnioski:
1. Od momentu legalizacji eutanazji w Belgii liczba osób poddających się temu działaniu stale wzrasta. 2. W ostatnich latach częściej obserwuje się przeprowadzanie eutanazji w domu pacjenta oraz w domach opieki. 3. Spośród najczęstszych przyczyn eutanazji wymienia się choroby nowotworowe.

 
REFERENCJE (26)
1.
Kobyliński A. Nowy humanizm czy posthumanizm? Aspekty etyczno-prawne legalizacji eutanazji na świecie w latach 2000–2015. Studia Ecologiae et Bioethicae 2015; 13(4): 85–114.
 
2.
Pereira J. Legalizing euthanasia or assisted suicide: the illusion of safeguards and controls. Curr. Oncol. 2011; 18(2): e38–45, doi: 10.3747/co.v18i2.883.
 
3.
Szadkowska M. Zabójstwo eutanatyczne – tendencje liberalizacyjne w Europie na przykładzie Belgii. Studia Iuridica Toruniensia 2013; 13: 221–240.
 
4.
Pacian J., Pacian A., Skórzyńska H., Kaczoruk M. Eutanazja – zabójstwo człowieka czy uśmierzenie bólu. Regulacje prawne wybranych państw świata. Hygeia Public Health 2014; 49(1): 19–25.
 
5.
Derdziuk M. Praktyka eutanazji w Belgii jako owoc przemian społeczno-obyczajowych. Teologia i Moralność 2017; 12(2): 163–177.
 
6.
Analyse du huitième Rapport de la Commission Fédé rale de Contrôle et d’Evaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives – (Années 2016 et 2017), Institut Européen de Bioéthique, https://www.ieb-eib.org/ancien... [data dostępu: 27.12.2018].
 
7.
Premier Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives, (Années 2002 et 2003). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
8.
Deuxième Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives, (Années 2004 et 2005). Institut Européen de Bioéthique https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
9.
Troisième Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2006 et 2007). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
10.
Quatrieme Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2008 et 2009). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
11.
Cinquieme Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2010 et 2011). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
12.
Sixieme Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2012 et 2013). Institut Européen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
13.
Septième Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2014 et 2015). Institut REFERENCESEuropéen de Bioéthique, https://organesdeconcertation.... [data dostępu: 27.12.2018].
 
14.
Huitième Rapport de la Commission Fédérale de Contrôle et d’Évaluation de l’Euthanasie aux Chambres Législatives (Années 2016 et 2017). Institut Européen de Bioéthique, https://derechoamorir.org/wp-c... [data dostępu: 27.12.2018].
 
15.
Kobyliński A. Eutanazja w Holandii. Przegląd Powszechny 2003; 5: 335–339.
 
16.
Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide. Quatrième rapport à l’attention de la Chambre des Député s (Années 2015 et 2016), https://sante.public.lu/fr/pub... [data dostępu: 27.12.2018].
 
17.
Alichniewicz A. Wzorce śmierci w bioetyce amerykańskiej. Kraków 2007, s. 95–103.
 
18.
Pays-Bas: accroissement de 10% des cas d’euthanasie en 2016. Institut Européen de Bioéthique – Bruxelles. 2017.
 
19.
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2003, https://www.euthanasiecommissi... [data dostępu: 27.12.2018].
 
20.
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2006, https://www.euthanasiecommissi... [data dostępu: 27.12.2018].
 
21.
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2009, https://www.euthanasiecommissi... [data dostępu: 27.12.2018].
 
22.
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2015, https://www.euthanasiecommissi... [data dostępu: 27.12.2018].
 
23.
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2016, https://www.euthanasiecommissi... [data dostępu: 01.01.2019].
 
24.
Regionale Toetsingscommissies Euthanasie Jaarverslag 2017, https://www.euthanasiecommissi... [data dostępu: 01.01.2019].
 
25.
Sierżantowicz R., Łagoda K., Doroszkiewicz H., Jurkowska G. Opinie lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i studentów na temat eutanazji. Gerontol. Pol. 2011; 19(2): 99–106.
 
26.
Centrum Badania Opinii Społecznej. Komunikat z badań, BS/3/2013, Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja. Warszawa 2013, https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO....
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top