The assessment of compliance with feeding schedule of introducing particular products into infant diet, including mothers' age, education and place of residence
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Dietetyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 
 
Corresponding author
Ewa Malczyk   

Instytut Dietetyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, tel. +48 609 145 308
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:150-157
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Infancy is the time lasting until completion of the first year of life. It is the most dynamic phase of mental and physical development of the child. One of the most important factors affecting the quality of this development is proper nutrition. The World Health Organization defines breastfeeding as the best and most appropriate way to feed infants in the first half – year of life . After this time, the child's diet should be expanded with complementary foods. In Poland in 2007, an infant feeding schedule was introduced, which takes into account the method of feeding as well as the time to introduce and type of additional products into the diet. The aim of the study was to assess compliance to the feeding schedule of introducing particular products into the infant diet, taking into consideration mothers' age, education and place of residence.

Materials and methods:
A survey was conducted among 283 women, mothers of children 13 to 24 months old, with the aid of the authors' own questionnaire concerning the realization of infant nutrition principles and subjective evaluation of the implementation of these recommendations.

Results:
The conformity to the feeding schedule of introducing particular products into the diet of infants, regardless of their mothers' age, education and place of residence, was on a low level. Dairy products and sweet snacks were introduced by the polled women into the child's diet at the wrong month of their life. In addition, the respondents did not complement the infants’ diet with vitamin K at the recommended period of their life, i.e. from 2 weeks to the end of 3 months of age. In relation to the feeding schedule, the women better assessed their conformity of introducing particular products into the diet of infants, than it appeared from the survey.

Conclusions:
Due to the low assessment of compliance to the feeding schedule of introducing particular products into the diet of infants, systematic education of mothers in this range is necessary.

 
REFERENCES (18)
1.
Czerwionka-Szaflarska M. Żywienie dzieci zdrowych. W: Pediatria. Podręcznik dla studentów. Red. K. Kubicka, W. Kawalec. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 38–45.
 
2.
Szajewska H. Żywienie dzieci. W: Pediatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Red. A. Radzikowski, A. Banaszkiewicz. Medipage, Warszawa 2008, s. 27–55.
 
3.
Książyk J., Weker H. Nowe zalecenia żywienia niemowląt w Polsce od roku 2007. Pediatr. Współcz. 2007; 9: 292–297.
 
4.
Rakuś-Kwiatosz A., Frańczak P., Pac-Kożuchowska E. Ocena sposobu żywienia niemowląt w świetle aktualnych zaleceń. Czyn. Ryz. 2011; 1: 18––27.
 
5.
Horvath A., Dziechciarz P. Żywienie dziecka w 1. roku życia. Stand. Med. Pediatr. 2010; 7: 563–566.
 
6.
Ryżko J., Socha P. Żywienie niemowląt, dzieci i młodzieży. W: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Red. M. Grzymisławski, J. Gawęcki. PWN, Warszawa 2010, s. 15–29.
 
7.
Krauss H., Ignyś I., Sosnowski P., Marcinkowski J.T., Śliwińska I., Klincewicz B. Karmienie naturalne a zdrowie dziecka. Pediatr. Współcz. 2009; 11: 145–152.
 
8.
Buczek S., Kamer B., Pasowska R. i wsp. Ocena żywienia niemowląt i małych dzieci z alergią pokarmową. Pediatr. Współcz. 2006; 8: 175–179.
 
9.
Zagórecka E., Motkowski R., Stolarczyk A., Socha P., Piotrowska-Jastrzębska J., Socha J. Karmienie naturalne w żywieniu niemowląt z wybranych miast Polski Centralnej i Wschodniej. Pediatr. Pol. 2007; 82: 538–549.
 
10.
Ligenza I., Jakubowska-Pietkiewicz E., Łupińska A., Jastrzębska A., Chlebna-Sokół D. Ocena sposobu żywienia noworodków i niemowląt hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki i Pediatrii Chorób Metabolicznych Kości oraz analiza czynników wpływających na wybór sposobu karmienia dzieci. Pol. Merkuriusz Lek. 2009; 26(156): 605–608.
 
11.
Gawęda A., Woś H. Karmienie naturalne oraz czynniki warunkujące jego długość u dzieci z terenu Górnego Śląska. Nowa Pediatr. 2007; 11: 5–10.
 
12.
Fiedler-Witoń E., Mikołajczak K., Waberska M., Miśkiewicz-Chotnicka A., Walkowiak A. Żywienie niemowląt a aktualne rekomendacje. Nowiny Lek. 2010; 79: 356–361.
 
13.
Stolarczyk A., Zagórecka E. Wartość odżywcza i sposób żywienia niemowląt w 6 i 12 miesiącu życia w Polsce. Pediatr. Współcz. 2006; 8: 111–115.
 
14.
Gawęda A., Woś H. Żywienie uzupełniające niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym z terenu Górnego Śląska. Nowa Pediatr. 2008; 12: 13–17.
 
15.
Kosińska H., Rowicka G., Weker H. Ocena postępowania żywieniowego u niemowląt po wprowadzeniu rekomendacji dotyczących profilaktyki choroby trzewnej – badanie pilotażowe. Med. Wieku Rozw. 2011; 15: 493–500.
 
16.
Zawadzka-Gralec A., Szóstakowska M., Swincow G. Analiza żywienia niemowląt wiejskich na tle wybranych uwarunkowań środowiskowo-rodzinnych. Prz. Pediatr. 2007; 37: 284–287.
 
17.
Sochacka-Tatara E., Jacek R., Sowa A., Musiał A. Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Probl. Hig. Epidemiol. 2008; 89: 389–394.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Dz.U. 2010, nr 180, poz. 1214.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top