Ocena zgodności wprowadzania poszczególnych produktów do diety niemowląt w odniesieniu do schematu żywienia, z uwzględnieniem wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania matek
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Dietetyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Malczyk   

Instytut Dietetyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, tel. +48 609 145 308
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:150-157
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Okres niemowlęcy to czas do ukończenia pierwszego roku życia. Jest to najbardziej dynamiczna faza rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość tego rozwoju jest prawidłowe odżywianie. Światowa Organizacja Zdrowia określa karmienie piersią jako najlepszy i najwłaściwszy sposób karmienia niemowlęcia w pierwszym półroczu życia. Po tym czasie dietę dziecka należy rozszerzyć o pokarmy uzupełniające. W Polsce w 2007 r. opublikowano schemat żywienia niemowląt, który uwzględnia sposób karmienia oraz czas i rodzaj wprowadzania do diety dodatkowych produktów. Celem pracy była ocena zgodności wprowadzania poszczególnych produktów do diety niemowląt w odniesieniu do schematu żywienia, z uwzględnieniem wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania ich matek.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono wśród 283 kobiet, matek 13–24-miesięcznych dzieci. Zastosowano autorski kwestionariusz ankiety dotyczącej realizacji zasad żywienia niemowląt i subiektywnej oceny realizacji tych zaleceń.

Wyniki:
Zgodność wprowadzania poszczególnych produktów do diety niemowląt w odniesieniu do schematu żywienia, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania ich matek, była na niskim poziomie. Produkty mleczne oraz przekąski słodkie ankietowane matki wprowadzały do diety dziecka w nieodpowiednim miesiącu ich życia. Ponadto respondentki nie uzupełniały diety niemowlęcia witaminą K w zalecanym okresie, tj. od 2 tygodnia do ukończenia 3 miesiąca życia. W odniesieniu do schematu żywienia, kobiety lepiej oceniały zgodność wprowadzania przez siebie poszczególnych produktów do diety niemowląt niż wynikało to z przeprowadzonej ankiety.

Wnioski:
Z uwagi na niską ocenę zgodności wprowadzania poszczególnych produktów do diety niemowląt w odniesieniu do schematu żywienia, celowa jest systematyczna edukacja matek w tym zakresie.

 
REFERENCJE (18)
1.
Czerwionka-Szaflarska M. Żywienie dzieci zdrowych. W: Pediatria. Podręcznik dla studentów. Red. K. Kubicka, W. Kawalec. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s. 38–45.
 
2.
Szajewska H. Żywienie dzieci. W: Pediatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Red. A. Radzikowski, A. Banaszkiewicz. Medipage, Warszawa 2008, s. 27–55.
 
3.
Książyk J., Weker H. Nowe zalecenia żywienia niemowląt w Polsce od roku 2007. Pediatr. Współcz. 2007; 9: 292–297.
 
4.
Rakuś-Kwiatosz A., Frańczak P., Pac-Kożuchowska E. Ocena sposobu żywienia niemowląt w świetle aktualnych zaleceń. Czyn. Ryz. 2011; 1: 18––27.
 
5.
Horvath A., Dziechciarz P. Żywienie dziecka w 1. roku życia. Stand. Med. Pediatr. 2010; 7: 563–566.
 
6.
Ryżko J., Socha P. Żywienie niemowląt, dzieci i młodzieży. W: Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Red. M. Grzymisławski, J. Gawęcki. PWN, Warszawa 2010, s. 15–29.
 
7.
Krauss H., Ignyś I., Sosnowski P., Marcinkowski J.T., Śliwińska I., Klincewicz B. Karmienie naturalne a zdrowie dziecka. Pediatr. Współcz. 2009; 11: 145–152.
 
8.
Buczek S., Kamer B., Pasowska R. i wsp. Ocena żywienia niemowląt i małych dzieci z alergią pokarmową. Pediatr. Współcz. 2006; 8: 175–179.
 
9.
Zagórecka E., Motkowski R., Stolarczyk A., Socha P., Piotrowska-Jastrzębska J., Socha J. Karmienie naturalne w żywieniu niemowląt z wybranych miast Polski Centralnej i Wschodniej. Pediatr. Pol. 2007; 82: 538–549.
 
10.
Ligenza I., Jakubowska-Pietkiewicz E., Łupińska A., Jastrzębska A., Chlebna-Sokół D. Ocena sposobu żywienia noworodków i niemowląt hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki i Pediatrii Chorób Metabolicznych Kości oraz analiza czynników wpływających na wybór sposobu karmienia dzieci. Pol. Merkuriusz Lek. 2009; 26(156): 605–608.
 
11.
Gawęda A., Woś H. Karmienie naturalne oraz czynniki warunkujące jego długość u dzieci z terenu Górnego Śląska. Nowa Pediatr. 2007; 11: 5–10.
 
12.
Fiedler-Witoń E., Mikołajczak K., Waberska M., Miśkiewicz-Chotnicka A., Walkowiak A. Żywienie niemowląt a aktualne rekomendacje. Nowiny Lek. 2010; 79: 356–361.
 
13.
Stolarczyk A., Zagórecka E. Wartość odżywcza i sposób żywienia niemowląt w 6 i 12 miesiącu życia w Polsce. Pediatr. Współcz. 2006; 8: 111–115.
 
14.
Gawęda A., Woś H. Żywienie uzupełniające niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym z terenu Górnego Śląska. Nowa Pediatr. 2008; 12: 13–17.
 
15.
Kosińska H., Rowicka G., Weker H. Ocena postępowania żywieniowego u niemowląt po wprowadzeniu rekomendacji dotyczących profilaktyki choroby trzewnej – badanie pilotażowe. Med. Wieku Rozw. 2011; 15: 493–500.
 
16.
Zawadzka-Gralec A., Szóstakowska M., Swincow G. Analiza żywienia niemowląt wiejskich na tle wybranych uwarunkowań środowiskowo-rodzinnych. Prz. Pediatr. 2007; 37: 284–287.
 
17.
Sochacka-Tatara E., Jacek R., Sowa A., Musiał A. Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Probl. Hig. Epidemiol. 2008; 89: 389–394.
 
18.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Dz.U. 2010, nr 180, poz. 1214.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top