Pacjent w Internecie: szansa czy zagrożenie? Charakterystyka narzędzi oceny wiarygodności witryn o treści medycznej
 
More details
Hide details
1
Zakład Polityki Zdrowotnej Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny
 
 
Corresponding author
Piotr Romaniuk   

Zakład Polityki Zdrowotnej Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom, tel./fax +48 32 397 65 39
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:83-89
 
ABSTRACT
Because of technical advances, and increasing ease of access, the Internet has become a source of knowledge often used by Poles. Unfortunately the medical information currently accessible on the Internet leaves a lot to be desired in terms of reliability. This work presents a systematic assessment of the quality of medical information available on the Internet to doctors an patients.
 
REFERENCES (16)
1.
Czapiński J., Panek T. (red.) Raport Diagnoza społeczna 2009, Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2009.
 
2.
Kotuła S.D. Jak buduje się jakość baz open content na przykładzie Wikipedii. Biuletyn EBIB 2007, 3(84).
 
3.
Staniszewski A., Bujnowska-Fedak M.M. Korzystanie z Internetu medycznego i usług z zakresu e-zdrowia w opinii publicznej Polaków w 2007 roku. Przewodnik Lekarza 2008; 1: 287-289.
 
4.
Mackiewicz H. Zagrożenia w fazie przedsprzedażowej w cyklu aktywności nabywcy- pacjenta w Internecie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Katedra usług), w druku.
 
5.
Źródła informacji na temat zdrowia http://www.egospodarka.pl/1866..., Zródła informacji na temat zdrowia,2,39,1.html.
 
6.
Wądołowska K., opr. Raport CBOS Opinie o opiece zdrowotnej BS/24/2010 strona 9, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, 2010.
 
7.
Ministerstwo Zdrowia, Strategia e-zdrowie Polska na lata 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr 90/2007. Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r.
 
8.
Kasztelowicz P. Jakość informacji medycznej w Internecie, Kurier Medycyny Praktycznej 29.07.1999r.
 
9.
Bednarek-Michalska B. Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci. Biuletyn EBIB 2007, 5.
 
10.
Krane D. „Cyberchondriacs” - USA HarrisInteractive News 2005, 8.
 
11.
Badania HON, Health On the Net Foundation, Zima 2004-2005. www.hon.ch/ Survey/Survey2005/res.html.
 
14.
Śniechowska-Karpińska A. Czy Internet zastąpi Goździkową? Biuletyn EBIB 2005, 8.
 
15.
Derfert-Wolf L. Serwisy tematyczne o kontrolowanej jakości w Internecie - subject gateways. Biuletyn EBIB 2004, 6.
 
16.
Rektor M., Matthew P., Baujard V., Boyer C. Opinie i e-Zdrowia Zachowania pacjentów i pracowników służby zdrowia w USA i Europie. 07 maja 2003, St Malo na dorocznym spotkaniu Informatyki Medycznej w Europie.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top