The review of research methods used to assess nutritional status of children and youth in Poland in period 2005–2015
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Dietetyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 
 
Corresponding author
Ewa Malczyk   

Instytut Dietetyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, tel. +48 609 145 308
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:80-83
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The paper presents a review of the research methods used to assess the nutritional status of children and youth in Poland in the period 2005–2015. The analysis revealed multi-level heterogeneity of the methods which involved the following aspects: methodology, interpretation of the obtained results and scope of the conducted surveys.
 
REFERENCES (58)
1.
Wronka L., Sińska B., Wójcik Z. Przegląd metod oceny stanu odżywienia osób dorosłych. Cz. I. Metody antropometryczne. Żyw. Człow. 2010; 37(4): 268–280.
 
2.
Wronka L., Sińska B., Wójcik Z. Przegląd metod oceny stanu odżywienia osób dorosłych. Cz. II. Badanie składu ciała. Żyw. Człow. 2011; 38(1): 25–35.
 
3.
Duda G., Wichura A., Tabat K. Palenie tytoniu i podstawowe wskaźniki stanu odżywienia młodzieży szkół ponadpodstawowych. Prz. Lek. 2008; 65(10): 455–457.
 
4.
Chabros E., Charzewska J., Wajszczyk B., Chwojnowska Z. Częstość występowania niedoborowej masy ciała u młodzieży warszawskiej w wieku pokwitania w ostatnich 3 dekadach. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(1): 99–102.
 
5.
Kolarzyk E., Helbin J., Kwiatkowski J., Lang-Młynarska D., Potocki A., Wójtowicz B. Ocena wskaźników wagowo-wzrostowych dzieci krakowskich w wieku 6–14 lat. Probl. Hig. Epidemiol. 2007; 88(3): 336–342.
 
6.
Kolarzyk E., Helbin J., Kwiatkowski J., Lang-Młynarska D., Potocki A., Wójtowicz B. Ocena wskaźników wagowo-wzrostowych młodzieży krakowskiej w wieku 15–18 lat. Probl. Hig. Epidemiol. 2007; 88(3): 343–347.
 
7.
Bac A., Woźniacka R., Matusik S., Golec J., Golec E. Prevalence of overweight and obesity in children aged 6–13 years – alarming increase in obesity in Cracow. Poland. Eur. J. Pediatr. 2012; 171: 245–251.
 
8.
Witanowska J., Obuchowicz A., Warmuz-Wancisiewicz A., Szczurek U. Assessment of nutritional status of selected group of children living in urban and rural areas in upper Silesia, in the intervening five years. Int. J. Occup. Med. Env. 2011; 24(2): 177–183.
 
9.
Stankiewicz M., Pieszko M., Śliwińska A., Małgorzewicz S., Wierucki Ł., Zdrojewski T., Wyrzykowski B., Łysiak-Szydłowska W. Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi – wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast. Endokrynol. Otyłość 2010; 6(2): 59–66.
 
10.
Stankiewicz M., Pieszko M., Śliwińska A., Małgorzewicz S., Wierucki Ł., Zdrojewski T., Wyrzykowski B., Łysiak-Szydłowska W. Obesity and diet awareness among polish children and adolescents in small towns and villages. Cent. Eur. J. Public. Health. 2014; 22(1): 12–16.
 
11.
Wolnicka K., Taraszewska A., Jaczewska-Schuetz J. Występowanie nadwagi, otyłości oraz niedoboru masy ciała wśród uczniów klas III szkół podstawowych z uwzględnieniem różnic regionalnych. Endokrynol. Otyłość 2012; 8(3): 80–85.
 
12.
Roszko-Kirpsza I., Olejnik B.J., Zalewska M., Marcinkiewicz S., Maciorkowska E. Wybrane nawyki żywieniowe a stan odżywienia dzieci i młodzieży regionu Podlasia. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(4): 799–805.
 
13.
Olejnik B.J., Roszko-Kirpsza I., Marcinkiewicz S., Maciorkowska E. Uwa-runkowania środowiskowe a stan odżywienia dzieci i młodzieży województwa podlaskiego. Pediatr. Pol. 2012; 87(1): 41–46.
 
14.
Cisek M., Martko H., Schlegel-Zawadzka M. Ocena stanu odżywienia uczniów w Zubrzycy Górnej. Żyw. Człow. Metab. 2007; 34(1/2): 602–606.
 
15.
Figurska-Ciura D., Wencel D., Łoźna K., Biernat J. Sposób żywienia 13-letniej młodzieży z małego miasta. Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2009; 60(3): 235–239.
 
16.
Przysławski J., Stelmach M., Grygiel-Górniak B., Mardas M., Walkowiak J. Dietary Habits and Nutritional Status of Female Adolescents from the Great Poland Region. Pol. J. Food Nutr. Sci. 2011; 61(1): 73–78.
 
17.
Wolnicka A., Albrecht P., Kotowska M. Analiza stanu odżywienia młodzieży na przykładzie uczniów gimnazjum w Radomsku. Ped. Współ. Gastro. Hepatol. Żyw. Dziecka. 2008; 10(1): 37–42.
 
18.
Krawczyk M., Czarniak P., Szcześniak P., Król E., Pakalska-Korcala A., Kusiak A., Molęda-Ciszewska B., Ignaszewska-Wyrzykowska A., Wyrzykowski B., Zdrojewski T. The prevalence of risk factors for atherosclerosis among middle school students in Sopot, Poland: results of the SOPKARD 15 programme. Kardiol. Pol. 2011; 69(6): 540–545.
 
19.
Stefańska E., Falkowska A., Ostrowska L. Ocena sposobu żywienia młodzieży gimnazjalnej miasta Białegostoku o zróżnicowanym stopniu odżywienia. Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2012; 63(4): 469–475.
 
20.
Mazur A., Rogozińska E., Mróz K., Ragan M., Mazur D., Małecka-.
 
21.
-Tendera E. Występowanie nadwagi i otyłości u dzieci przedszkolnych z regionu rzeszowskiego. Endokrynol. Otyłość 2008; 4(4): 159–162.
 
22.
Sadowska J., Radziszewska M., Krzymuska A. Evaluation of nutrition manner and nutritional status of pre-school children. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 2010; 9(1): 105–115.
 
23.
Chmiel-Perzyńska I., Derkacz M., Perzyński A. Nadmierna masa ciała i jej uwarunkowania u dzieci w wieku 4–8 lat. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2013; 15(3): 301–302.
 
24.
Waksmańska W., Woś H., Babiarczyk B. Analiza BMI (Body Mass Index) 4- i 5-letnich dzieci uczęszczających do przedszkola w odniesieniu do normy rozwojowej regionalnej i globalnej oraz ocena wpływu warunków socjoekonomicznych na stan odżywienia. Nowa Pediatr. 2009; 13(3): 70–76.
 
25.
Waksmańska W., Łukasik R., Mikulska M., Woś H. Ocena rozwoju fizycznego czteroletnich dziewczynek z miasta Bielsko-Biała w aspekcie wybranych czynników rodzinno-środowiskowych. Pediatr. Pol. 2011; 86(6): 624–629.
 
26.
Weker H., Barańska M., Dyląg H., Riahi A., Więch M., Strucińska M., Kurpińska P., Rowicka G., Klemarczyk W. Analysis of nutrition of children aged 13-36 months in Poland - a nation-wide study. Med. Wieku Rozw. 2011; 15(3): 225–231.
 
27.
Ligenza I., Jakubowska-Pietkiewicz E., Łupińska A., Jastrzębska A., Chlebna-Skokół D. Ocena wpływu niektórych czynników środowiskowych na występowanie nadmiaru masy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym. Endokrynol. Pediatr. 2011; 10(2): 25–31.
 
28.
Popławska H., Dmitruk A., Czeczuk A. Overweight and obesity incidence in rural girls and boys depending on their parents' education level. Zdr. Publ. 2007; 117(1): 54–58.
 
29.
Krenc Z., Przybylska P. Ocena rozwoju fizycznego i stanu odżywienia dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym. Pediatr. Med. Rodz. 2013; 9(4): 357–362.
 
30.
Chrzanowska M., Suder A. The extent of overweight index in children and adolescents from Cracow, Poland (1971–2000). HOMO – J. Comp. Hum. Biol. 2010; 61: 453–458.
 
31.
Chrzanowska M., Łaska-Mierzejewska T., Suder A. Overweight and obesity in rural girls from Poland: changes between 1987 and 2001. J. Biosoc. Sci. 2013; 45: 217–229.
 
32.
Kryst Ł., Kowal M., Woronkowicz A., Sobiecki J., Cichocka B.A. Secular changes in height, body weight, body mass index and pubertal development in male children and adolescents in Krakow, Poland. J. Biosoc. Sci. 2012; 44: 495–507.
 
33.
Jarosz M., Rychlik E. Otyłość wyzwaniem zdrowotnym i cywilizacyjnym. Post. Nauk. Med. 2011; 9: 712–717.
 
34.
Kułaga Z., Litwin M., Zajączkowska M.M., Wasilewska A., Tkaczyk M., Gurzkowska B., Świąder A., Różdżyńska A., Napieralska E., Grajda A., Barwicka K. Zespół Badaczy OLAF. Regionalne różnice parametrów antropometrycznych oraz ciśnienia tętniczego uczniów w wieku 7–18 lat. Probl. Hig. Epidemiol. 2009; 90(1): 32–41.
 
35.
Kułaga Z., Litwin M., Tkaczyk M., Palczewska I., Zajączkowska M., Zwolińska D., Krynicki T., Wasilewska A., Moczulska A., Morawiec-Knysak A., Barwicka K., Grajda A., Gurzkowska B., Napieralska E., Pan H. Polish 2010 growth references for school-aged children and adolescents. Eur. J. Pediatr. 2011; 170: 599–609.
 
36.
Goluch-Koniuszy Z., Friedrich M., Radziszewska M. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz prozdrowotna edukacja żywieniowa dzieci w okresie skoku pokwitaniowego z terenu miasta Szczecin. Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2009; 60(2): 143–149.
 
37.
Mikołajczak J., Piotrowska E., Biernat J., Wyka J., Żechałko-.
 
38.
-Czajkowska A. Ocena czynników ryzyka zespołu metabolicznego u dziewcząt i chłopców z terenu południowo-zachodniej części Polski. Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2011; 62(1): 83–92.
 
39.
Friedrich M., Goluch-Koniuszy Z., Kuchlewska M. Analysis of Body Composition of Children Aged 13 with Normal Body Mass Index and Waist Circumference Above the 90th Percentile. Pol. J. Food Nutr. SCi. 2011; 6(3): 219–223.
 
40.
Malczyk E., Całyniuk B., Zołoteńka-Synowiec M., Kaptur E. Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku 7–12 lat w aspekcie występowania otyłości. Probl. Hig. Epidemiol. 2015; 96(1): 162–169.
 
41.
Lange E., Szydłowska-Krusiec J., Chałabis K. Skład ciała i wybrane nawyki żywieniowe dzieci w wieku 13–15 lat. Żyw. Człow. Metab. 2009; 36(2): 365–374.
 
42.
Lange E., Gandziarek D., Tymolewska-Niebuda B. Skład ciała i wybrane nawyki żywieniowe dzieci w wieku 14–17 lat. Bromat. Chem. Toksykol. 2011; 44(3): 389–397.
 
43.
Kolmaga A., Zimna-Walendzik E., Łaszek M., Niedźwiedzka-Stadnik M., Trafalska E., Szatko F. Ocena stanu odżywienia 16-letniej młodzieży z łódzkich szkół ponadpodstawowych. Probl. Hig. Epidemiol. 2013; 95(1): 93–97.
 
44.
Wyka J., Piotrowska E., Broniecka A., Bronkowska M., Mazurek D., Biernat J. Stan odżywienia młodzieży w wieku 17–18 lat w aspekcie zagrożenia zespołem metabolicznym (ZM). Bromat. Chem. Toksykol. 2013; 46(3): 354–362.
 
45.
Wyka J., Mazurek D., Broniecka A., Piotrowska E., Bronkowska M., Biernat J. Stan odżywienia młodzieży w wieku 13–15 lat w aspekcie zagrożenia zespołem metabolicznym (ZM). Bromat. Chem. Toksykol. 2014; 47(1): 32–40.
 
46.
Nawarycz T., Ostrowska-Nawarycz L. Otyłość brzuszna u dzieci i młodzieży – doświadczenia łódzkie. Endokrynol. Otyłość 2007; 3(1): 1–8.
 
47.
Suder A., Janusz M., Jagielski P., Głodzik J., Pałka T., Cisoń T. Prevalence and risk factors of abdominal obesity in Polish rural children. HOMO Journal of Comparative Human Biology, doi:10.1016/j.jchb.2014.09.008.
 
48.
Palczewska I., Niedźwiecka Z. Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Med. Wieku Rozw. 2001, 5(2), supl. 1: 17––118.
 
49.
Charzewska J., Chabros E., Pachocka L. Ocena stanu odżywienia. W: Praktyczny poradnik dietetyki. Red. M. Jarosz. Instytut Żywności i Żywienia Warszawa 2010, 117–129.
 
50.
Walewska E., Obrzut P., Ścisło L., Kłęk S., Szczepanik A.M. Otyłość u dzieci i młodzieży. Post. Żyw. Klin. 2014; 33(4): 25–31.
 
51.
Mikoś M., Mikoś M., Mikoś H., Obara-Moszyńska M., Niedziela M. Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży. Nowiny Lek. 2010; 79(5): 397–402.
 
52.
Cole T.J., Flegal K.M., Nicholls D., Jackson A. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. BMI 2007; 335: 194–202.
 
53.
Taylor R.W., Jones I.E., Williams S.M., Goulding A. Evaluation of waist circumference, waist-to-height ratio, and the conicity index as screening for high trunk fat mass, as measured by dual – energy X-ray absorptiometry, in children aged 3–19 y. Am. J. Clin. Nutr. 2000; 72: 490–495.
 
54.
Savva S.C., Tornaritis M., Savva M.E., Kourides Y., Panagi A., Silikiotou N. Georgiou C., Kafatos A. Wast circumference and waist-to-height ratio are better predictors of cardiovascular disease risk factors in children than body mass index. Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 2000; 24: 1453–1458.
 
55.
Kozieł S., Kołodziej H., Lipowicz A., Boznański A. Otłuszczenie a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u czternastoletniej młodzieży. Monografia Zakładu Antropologii PAN. Wrocław 2000.
 
56.
Tendera-Małecka E., Socha P. Otyłość u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Naukowe PZWL. Warszawa 2011.
 
57.
Bryl W., Hoffmann K., Miczke A., Pupek-Musialik D. Otyłość w młodym wieku – epidemiologia, konsekwencje zdrowotne, konieczność prewencji. Przew. Lek. 2006; 9: 91–95.
 
58.
Iwańska Z., Głąb E., Barg E. Zespół metaboliczny u dzieci z otyłością prostą. Wiad. Lek. 2005; 58(11/12): 602–606.
 
 
CITATIONS (5):
1.
Amount of Fibre in the Diet with Regard to Excessive Weight and Obesity among Children and Adolescents in Rural Communities
Wioletta WAKSMANSKA, Rafal BOBINSKI, Halina WOS, Tomasz ILCZAK
Journal of Nutritional Science and Vitaminology
 
2.
Częstość występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku szkolnym w regionie bieszczadzkim w Polsce
Edyta Kwilosz, Artur Mazur
Pediatria Polska
 
3.
Fat–fat-free index in body mass assessment in young people
Agnieszka Chwałczyńska, Aureliusz Kosendiak, Krzysztof Sobiech, Waldemar Andrzejewski
Frontiers in Physiology
 
4.
Body Composition and Anthropometric Indicators in Children and Adolescents 6–15 Years Old
Milena Kobylińska, Katarzyna Antosik, Agnieszka Decyk, Katarzyna Kurowska, Diana Skiba
International Journal of Environmental Research and Public Health
 
5.
Essential Amino Acids in the Diet of Children and Adolescents
Wioletta WAKSMANSKA, Rafal BOBINSKI, Tomasz ILCZAK, Anna PIELESZ
Journal of Nutritional Science and Vitaminology
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top