Polarized light in treatment of keloid after surgical treatment of inguinal hernia – case study
 
More details
Hide details
1
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
2
Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 
3
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu
 
 
Corresponding author
Jarosław Pasek   

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Batorego 15 , 41-902 Bytom, tel. +48 505 014 331
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:81-84
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The consequence of every operating intervention is a scar. Some surgical scars do not heal correctly. This leads to their excess and gives rise to keloids. A keloid is usually hard, unsightly and goes beyond the original condition of skin damage. The treatment of scar tissue formations is not limited to one standard and it requires from a physician wide knowledge of a range of applied healing methods. In recent years intensive development of phototherapy methods has been observed, which in many cases support basic treatment and showing great therapeutic effects. In this work, the results of keloid treatment in a 63-year old patient after surgical operation of an inguinal hernia are presented. In the treatment, polarized light interventions were applied, with positive effects. The use of a physical factor – light – with healing parameters permitted easing of the feeling of constant pressure and tension of the keloid as well as its considerable fading. The obtained preliminary results form the basis for conducting further clinical research on a larger group.
 
REFERENCES (16)
1.
Roguś-Skorupska D. Bliznowce – epidemiologia, etiopatogeneza i leczenie. Nowa Med. 2002; 3: 23–28.
 
2.
Viera M.H., Caperton C.V., Berman B. Advances in the treatment of keloids. J. Drugs Dermatol. 2011; 10: 468–480.
 
3.
Gupta S., Sharma V.K. Standard guidelines of care: Keloids and hypertrophic scars. Indian. J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2011; 77: 94–100.
 
4.
Pasek J., Cieślar G., Pasek T., Sieroń A. Leczenie światłem spolaryzowanym – nowe możliwości światłolecznictwa? Balneol. Pol. 2008; 2: 93–99.
 
5.
Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Światło spolaryzowane w poradni rehabilitacyjnej. Rehabil. Prakt. 2008; 3: 22–26.
 
6.
Fornalczyk-Wachowska E., Kuliński W. Wykorzystanie promieniowania nadfioletowego w lecznictwie dermatologicznym. Balneol. Pol. 2007; 2: 86–92.
 
7.
Horio T. Indications and action mechanisms of phototherapy. J. Dermatol. Sci. 2000; 23: 17–21.
 
8.
Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Światło spolaryzowane w leczeniu stopy cukrzycowej – opis przypadku. Rehabil. Prakt. 2009; 4: 34–38.
 
9.
Pasek J., Cieślar G., Stanek A., Pasek T., Sieroń A. Światło spolaryzowane w leczeniu owrzodzenia goleni o nieznanej etiologii – opis przypadku. Przegl. Flebol. 2010; 18(3): 57–60.
 
10.
Caviggioli F., Maione L., Vinci V., Klinger M. The most current algorithms for the treatment and prevention of hypertrophic scars and keloids. Plast. Reconstr. Surg. 2010; 126: 1130–1132.
 
11.
Kassab A.N., El Kharbotly A. Management of ear lobule keloids using 980-nm diode laser. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2011; 7: 123–128.
 
12.
Gauglitz G.G., Pavicic T., Ruzicka T. Management of hypertrophic scars and keloids. Fortschr. Med. 2010; 152(42): 40–44.
 
13.
Chike-Obi C.J., Cole P.D., Brissett A.E. Keloids: pathogenesis, clinical features, and management. Semin. Plast. Surg. 2009; 23: 178–184.
 
14.
Monstrey S., Hoeksema H., Depuydt K., Van Maele G., Van Landuyt K., Blondeel P. The effect of polarized light on wound healing. Eur. J. Plast. Surg. 2002; 24: 377–382.
 
15.
Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabil. Prakt. 2007; 1: 25–27.
 
16.
Pasek J., Opara J., Pasek T., Szwejkowski W., Sieroń A. Znaczenie badań nad jakością życia w rehabilitacji. Fizjoterapia 2007; 15(3): 3–8.
 
 
CITATIONS (1):
1.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top