Światło spolaryzowane w leczeniu bliznowca po zabiegu operacyjnym przepukliny pachwinowej – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
2
Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 
3
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im św. Barbary w Sosnowcu
 
 
Autor do korespondencji
Jarosław Pasek   

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Batorego 15 , 41-902 Bytom, tel. +48 505 014 331
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2015;69:81-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Następstwem każdego zabiegu operacyjnego jest blizna. Niektóre blizny pooperacyjne nie ulegają prawidłowemu gojeniu. Prowadzi to do ich przerostu i powstania keloidu (bliznowca). Bliznowiec jest zazwyczaj twardy, szpecący i przechodzi poza pierwotny stan uszkodzenia skóry. Leczenie tkanek bliznowatych nie ogranicza się do jednego standardu i wymaga od lekarzy szerokiej wiedzy z zakresu stosowanych metod leczniczych. W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój metod z zakresu światłolecznictwa, które w wielu przypadkach wspomagają leczenie podstawowe, wykazując dużą skuteczność terapeutyczną. W pracy przedstawiono wynik leczenia bliznowca u 63-letniego pacjenta po zabiegu chirurgicznym przepukliny pachwinowej. W leczeniu z dobrym efektem zastosowano zabiegi światła spolaryzowanego. Zastosowanie czynnika fizycznego – światła – o parametrach leczniczych pozwoliło na złagodzenie uczucia stałego ucisku i napięcia bliznowca oraz znaczne jego zblednięcie. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do prowadzenia dalszych badań klinicznych w tym zakresie.
 
REFERENCJE (16)
1.
Roguś-Skorupska D. Bliznowce – epidemiologia, etiopatogeneza i leczenie. Nowa Med. 2002; 3: 23–28.
 
2.
Viera M.H., Caperton C.V., Berman B. Advances in the treatment of keloids. J. Drugs Dermatol. 2011; 10: 468–480.
 
3.
Gupta S., Sharma V.K. Standard guidelines of care: Keloids and hypertrophic scars. Indian. J. Dermatol. Venereol. Leprol. 2011; 77: 94–100.
 
4.
Pasek J., Cieślar G., Pasek T., Sieroń A. Leczenie światłem spolaryzowanym – nowe możliwości światłolecznictwa? Balneol. Pol. 2008; 2: 93–99.
 
5.
Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Światło spolaryzowane w poradni rehabilitacyjnej. Rehabil. Prakt. 2008; 3: 22–26.
 
6.
Fornalczyk-Wachowska E., Kuliński W. Wykorzystanie promieniowania nadfioletowego w lecznictwie dermatologicznym. Balneol. Pol. 2007; 2: 86–92.
 
7.
Horio T. Indications and action mechanisms of phototherapy. J. Dermatol. Sci. 2000; 23: 17–21.
 
8.
Pasek J., Pasek T., Sieroń A. Światło spolaryzowane w leczeniu stopy cukrzycowej – opis przypadku. Rehabil. Prakt. 2009; 4: 34–38.
 
9.
Pasek J., Cieślar G., Stanek A., Pasek T., Sieroń A. Światło spolaryzowane w leczeniu owrzodzenia goleni o nieznanej etiologii – opis przypadku. Przegl. Flebol. 2010; 18(3): 57–60.
 
10.
Caviggioli F., Maione L., Vinci V., Klinger M. The most current algorithms for the treatment and prevention of hypertrophic scars and keloids. Plast. Reconstr. Surg. 2010; 126: 1130–1132.
 
11.
Kassab A.N., El Kharbotly A. Management of ear lobule keloids using 980-nm diode laser. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2011; 7: 123–128.
 
12.
Gauglitz G.G., Pavicic T., Ruzicka T. Management of hypertrophic scars and keloids. Fortschr. Med. 2010; 152(42): 40–44.
 
13.
Chike-Obi C.J., Cole P.D., Brissett A.E. Keloids: pathogenesis, clinical features, and management. Semin. Plast. Surg. 2009; 23: 178–184.
 
14.
Monstrey S., Hoeksema H., Depuydt K., Van Maele G., Van Landuyt K., Blondeel P. The effect of polarized light on wound healing. Eur. J. Plast. Surg. 2002; 24: 377–382.
 
15.
Sieroń A., Pasek J., Mucha R. Światło niskoenergetyczne w medycynie i rehabilitacji. Rehabil. Prakt. 2007; 1: 25–27.
 
16.
Pasek J., Opara J., Pasek T., Szwejkowski W., Sieroń A. Znaczenie badań nad jakością życia w rehabilitacji. Fizjoterapia 2007; 15(3): 3–8.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top