Independent nursing consultations are a desirable component of healthcare
 
 
More details
Hide details
1
University of Applied Sciences in Nysa, Poland
 
 
Corresponding author
Danuta Abram   

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Ujejskiego 12, 48-300 Nysa
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2024;78:17-23
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The author of the paper presents the argument that the widespread implementation of a new healthcare service called “independent nursing consultation” will not only improve the functioning of the healthcare system, but also enhance the quality of medical services. Implementing this new service requires modifying the traditional way of organizing healthcare, which assumes that the involvement of a doctor is necessary in every case, limiting the possibilities of promptly initiating and managing treatment. By advocating the broad implementation of nursing consultations, the author first reviews the training of nurses in Poland and two other countries. Then she attempts to identify the areas of healthcare where providing nursing consultations is highly justified and beneficial. The procedure for independent nursing consultations is illustrated through the example of the activity of a large medical company, such as LUX MED Medical Center. The methods of ensuring the appropriate quality of the provided nursing consultations – by the exemplary institution – are also described. The paper justifies why the extensive introduction of nursing consultations will increase access to healthcare services, improve their quality, and have a positive impact on the size and development of the nursing workforce.
 
REFERENCES (17)
1.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 Nr 174 poz. 1039). ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych [online] https://isap.sejm.gov.pl/isap.... [access: 04.11.2023].
 
2.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2019 poz. 1864). ISAP – Internetowy. System Aktów Prawnych [online] https://isap.sejm.gov.pl/isap.... [access: 04.11.2023].
 
3.
Zarządzenie nr 124/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia/Baza. Aktów Własnych [online] https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/doc... [access: 04.11.2023].
 
4.
Różyk-Myrta A., Kołat E., Brodziak A., Abram D. Assessment of beliefs of older, experienced nurses about legitimacy of implementing holistic model of sexual education. Ann. Case Report 2021; 6: 671, doi: 10.29011/2574-7754.100671.
 
5.
Szkolenia specjalizacyjne/Programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. CKPPiP – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych [online] https://ckppip.edu.pl/programy... [access: 04.11.2023].
 
6.
Watson R., Shields L. Editorial: Nursing education: developments in the UK. J. Clin. Nurs. 2009; 18(21): 2925–2926, doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02680.x.
 
7.
Kasia/University of Plymouth BSc Adult Nursing. Studia pielęgniarskie i położnicze w Wielkiej Brytanii. SP – Smart Prospects [online] https://www.sp.edu.pl/studia-p... [access: 04.11.2023].
 
8.
Polska U.A., Ślusarska B., Zarzycka D. Zaawansowana praktyka pielęgniarska w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pielęgniarstwo XXI Wieku 2014; 4(49): 61–66.
 
9.
Rusak D. Konsultacja pielęgniarki [Dokument sporządzony przez Dział Kontrolingu Medycznego Grupy LUX MED]. Warszawa 2021.
 
10.
Woo B.F.Y., Lee J.X.Y., Tam W.W.S. The impact of the advanced practice nursing role on quality of care, clinical outcomes, patient satisfaction, and cost in the emergency and critical care settings: a systematic review. Hum. Resour. Health 2017; 15(1): 63, doi: 10.1186/s12960-017-0237-9.
 
11.
Bakerjian D. Care of nursing home residents by advanced practice nurses. A review of the literature. Res. Gerontol. Nurs. 2008; 1(3): 177–185, doi: 10.3928/19404921-20080701-04.
 
12.
Smigorowsky M.J., Norris C.M., McMurtry M.S., Tsuyuki R.T. Measuring the effect of nurse practitioner (NP)-led care on health-related quality of life in adult patients with atrial fibrillation: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2017; 18(1): 364, doi: 10.1186/s13063-017-2111-4.
 
13.
Fisher J.E. Mental health nurse practitioners in Australia: improving access to quality mental health care. Int. J. Ment. Health Nurs. 2005; 14(4): 222–229, doi: 10.1111/j.1440-0979.2005.00375.x.
 
14.
Currie V., Harvey G., West E., McKenna H., Keeney S. Relationship between quality of care, staffing levels, skill mix and nurse autonomy: literature review. J. Adv. Nurs. 2005; 51(1): 73–82, doi: 10.1111/j.1365-2648.2005.03462.x.
 
15.
Happell B., Platania-Phung C., Watkins A., Scholz B., Curtis J., Goss J. et al. Developing an evidence-based specialist nursing role to improve the physical health care of people with mental illness. Issues Ment. Health Nurs. 2019; 40(10): 832–838, doi: 10.1080/01612840.2019.1584655.
 
16.
Martinez Santos Y., Camo Monterde P., Badía Martínez M., Espina Cadena S. Celiac patient satisfaction with nursing consultations in a gastroenterology department. Rev. Esp. Enferm. Dig. 2022; 114(12): 760–761, doi: 10.17235/reed.2022.8962/2022.
 
17.
Hekkink C.F., Wigersma L., Yzermans C.J., Bindels P.J.E. HIV nursing consultants: patients’ preferences and experiences about the quality of care. J. Clin. Nurs. 2005; 14(3): 327–333, doi: 10.1111/j.1365-2702.2004.01061.x.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top