Samodzielne konsultacje pielęgniarskie pożądaną składową opieki zdrowotnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Applied Sciences in Nysa, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Danuta Abram   

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie, ul. Ujejskiego 12, 48-300 Nysa
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2024;78:17-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autorka pracy przedstawia argumentację, iż rozpowszechnienie nowej usługi zdrowotnej, jaką jest „samodzielna konsultacja pielęgniarska”, przyczyni się nie tylko do usprawnienia funkcjonowania systemu służby zdrowia, lecz także poprawi jakość usług medycznych. Wdrażanie tej usługi wymaga zmodyfikowania tradycyjnego sposobu organizowania służby zdrowia, który zakłada, że rozpoczęcie leczenia wymaga w każdym przypadku udziału lekarza, co ogranicza możliwości szybkiego podejmowania leczenia i jego prowadzenia. Autorka, postulując szerokie wdrażanie konsultacji pielęgniarskich, dokonuje najpierw przeglądu metod kształcenia pielęgniarek w Polsce oraz dwóch innych krajach. Stara się następnie wskazać te obszary opieki zdrowotnej, w których udzielanie konsultacji pielęgniarskiej jest wysoce uzasadnione i użyteczne. Procedura samodzielnych konsultacji pielęgniarskich jest tu przedstawiona na przykładzie działalności dużej firmy medycznej, jaką jest Centrum Medyczne LUX MED Sp. z o.o. Opisano także sposoby zapewniania – przez przykładową instytucję – właściwej jakości udzielanych konsultacji pielęgniarskich. W pracy uzasadniono, dlaczego rozpowszechnienie konsultacji pielęgniarskich zwiększy dostępność do usług opieki zdrowotnej, poprawi ich jakość oraz korzystnie wpłynie na liczebność i rozwój kadry pielęgniarskiej.
 
REFERENCJE (17)
1.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 Nr 174 poz. 1039). ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych [online] https://isap.sejm.gov.pl/isap.... [access: 04.11.2023].
 
2.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2019 poz. 1864). ISAP – Internetowy. System Aktów Prawnych [online] https://isap.sejm.gov.pl/isap.... [access: 04.11.2023].
 
3.
Zarządzenie nr 124/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia/Baza. Aktów Własnych [online] https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/doc... [access: 04.11.2023].
 
4.
Różyk-Myrta A., Kołat E., Brodziak A., Abram D. Assessment of beliefs of older, experienced nurses about legitimacy of implementing holistic model of sexual education. Ann. Case Report 2021; 6: 671, doi: 10.29011/2574-7754.100671.
 
5.
Szkolenia specjalizacyjne/Programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. CKPPiP – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych [online] https://ckppip.edu.pl/programy... [access: 04.11.2023].
 
6.
Watson R., Shields L. Editorial: Nursing education: developments in the UK. J. Clin. Nurs. 2009; 18(21): 2925–2926, doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02680.x.
 
7.
Kasia/University of Plymouth BSc Adult Nursing. Studia pielęgniarskie i położnicze w Wielkiej Brytanii. SP – Smart Prospects [online] https://www.sp.edu.pl/studia-p... [access: 04.11.2023].
 
8.
Polska U.A., Ślusarska B., Zarzycka D. Zaawansowana praktyka pielęgniarska w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pielęgniarstwo XXI Wieku 2014; 4(49): 61–66.
 
9.
Rusak D. Konsultacja pielęgniarki [Dokument sporządzony przez Dział Kontrolingu Medycznego Grupy LUX MED]. Warszawa 2021.
 
10.
Woo B.F.Y., Lee J.X.Y., Tam W.W.S. The impact of the advanced practice nursing role on quality of care, clinical outcomes, patient satisfaction, and cost in the emergency and critical care settings: a systematic review. Hum. Resour. Health 2017; 15(1): 63, doi: 10.1186/s12960-017-0237-9.
 
11.
Bakerjian D. Care of nursing home residents by advanced practice nurses. A review of the literature. Res. Gerontol. Nurs. 2008; 1(3): 177–185, doi: 10.3928/19404921-20080701-04.
 
12.
Smigorowsky M.J., Norris C.M., McMurtry M.S., Tsuyuki R.T. Measuring the effect of nurse practitioner (NP)-led care on health-related quality of life in adult patients with atrial fibrillation: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2017; 18(1): 364, doi: 10.1186/s13063-017-2111-4.
 
13.
Fisher J.E. Mental health nurse practitioners in Australia: improving access to quality mental health care. Int. J. Ment. Health Nurs. 2005; 14(4): 222–229, doi: 10.1111/j.1440-0979.2005.00375.x.
 
14.
Currie V., Harvey G., West E., McKenna H., Keeney S. Relationship between quality of care, staffing levels, skill mix and nurse autonomy: literature review. J. Adv. Nurs. 2005; 51(1): 73–82, doi: 10.1111/j.1365-2648.2005.03462.x.
 
15.
Happell B., Platania-Phung C., Watkins A., Scholz B., Curtis J., Goss J. et al. Developing an evidence-based specialist nursing role to improve the physical health care of people with mental illness. Issues Ment. Health Nurs. 2019; 40(10): 832–838, doi: 10.1080/01612840.2019.1584655.
 
16.
Martinez Santos Y., Camo Monterde P., Badía Martínez M., Espina Cadena S. Celiac patient satisfaction with nursing consultations in a gastroenterology department. Rev. Esp. Enferm. Dig. 2022; 114(12): 760–761, doi: 10.17235/reed.2022.8962/2022.
 
17.
Hekkink C.F., Wigersma L., Yzermans C.J., Bindels P.J.E. HIV nursing consultants: patients’ preferences and experiences about the quality of care. J. Clin. Nurs. 2005; 14(3): 327–333, doi: 10.1111/j.1365-2702.2004.01061.x.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top