Leonardo da Vinci as an anatomist. An attempt to reconstruct da Vinci’s technique
 
More details
Hide details
1
Studenckie Towarzystwo Naukowe, Koło przy Katedrze i Zakładzie Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 
2
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 
 
Corresponding author
Maria W. Legierska W. Legierska   

Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej SUM, 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19, Tel./fax: +48 32 272 22 01
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:70-75
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Based on the analysis of anatomical drawings of Leonardo da Vinci an attempt to reconstruct his method was undertaken. A lack of fixation method of cadavers limited the period of their utilization. As a result – the pictures of superficially located, easily accessible structures are more precisely depicted than those of internal organs. The authors formulated a hypothesis that Leonardo had used bones found in graves. He did not use the bones from sectioned cadavers. Such opinion has been presented for the first time in literature concerning posthumous works of Leonardo da Vinci as an anatomist. Some of Leonardo’s anatomical drawings are a combination of real pictures with imaginary ones.
 
REFERENCES (12)
1.
Buchholz E. L. Leonardo da Vinci. Życie i twórczość. Könemann, Warszawa 2005.
 
2.
Kostanecki K. Leonardo da Vinci jako anatom. Wykład inauguracyjny rektora UJ w r. akad. 1913/1914. Kronika UJ za lata 1891/1892 – 1938/1939: 6-28.
 
3.
Ślusarczyk K., Jarosz R., Ślusarczyk R. Leonardo da Vinci jako anatom. Dzieje jego rysunków anatomicznych. Ann. Acad. Siles. 2005;59:60-62.
 
4.
Blunt A., Pedretti C., Keele K. D. Leonardo da Vinci. Anatomische Zeichnungen aus der königlichen Bibliothek auf Schloss Windsor. Prisma Verlag GmbH, Gütersloh 1979.
 
5.
Berti L., Rosci M. Sztuka świata. T.5, Arkady, Warszawa 1992
 
6.
Seppelt F. K., Löffler K. Dzieje papieży. T.2, Oficyna Wydawnicza DRUCK s.c., Poznań 2000.
 
7.
Van De Graaff K.M. Human Anatomy. Mc Graw Hill, Boston, New York, San Francisco, St. Louis, Bangkok, Bogota, Caracas, Kuala Lumpur, Lisbon, Madrid, Mexico City, Milan, Montreal, New Delhi, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Taipei, Toronto 2002.
 
8.
Petti K. Changing Images. W: Principles of Human Anatomy. Tortora G. J. John Wiley and Sons, Inc., N. York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto 2002: 732.
 
9.
Kołaczkowski J., Kołaczkowski Z., Anatomia funkcjonalna. T.1, PWN, Warszawa – Poznań 1984.
 
10.
Friedman M., Friedland G. W., Dziesięć największych odkryć w medycynie. Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 
11.
Keele K. D. Leonardo da Vinci als Anatom. W: Leonardo da Vinci. Anatomische Zeichnungen aus der königlichen Bibliothek auf Schloss Windsor. Blunt A.,.
 
12.
Pedretti C., Keele K. D. red., Prisma Verlag GmbH, Gütersloh 1979: 13 – 19.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top