Methods of cleft lip and palate treatment over the centuries – a historical view
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Zakład Historii Medycyny i Farmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
4
Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 
 
Corresponding author
Danuta Ilczuk-Rypuła   

Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Wydział Lekarsko-Dentystyczny w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, pl. Akademicki 17, 41-902 Bytom
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:399-406
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Cleft palate is one of the most common congenital defects, associated with many problems including cosmetic and dental abnormalities, as well as speech, suction, chewing, swallowing, hearing and facial growth difficulties.

Aim of the study:
To review different attempts and methods of cleft palate treatment, such as using obturators or surgical treatment.

Conclusions:
Cleft palate has been known for a long time and its treatment has been a considerable challenge for clinicians throughout the history of dentistry. The contemporary system of treatment of cleft palate is complex and multidisciplinary.

 
REFERENCES (49)
1.
Bill J., Proff P., Bayerlein T., Weingaertner J., Fanghänel J., Reuther J. Treatment of patients with cleft lip, alveolus and palate – a short outline of history and current interdisciplinary treament approaches. J. Craniomaxillofac Surg. 2006; 34, Suppl 2: 17–21.
 
2.
Wajs S. O pierwszym zabiegu uranoplastyki w Polsce. Czas. Stomatol. 1980; 33: 1043–1046.
 
3.
Lynch C.D., MacGillycuddy C.T., O’Sullivan V.R. Pierre Fauchard and his role in the development of obturators. Br. Dent. J. 2005; 199(9): 603–605.
 
4.
Jesionowski M. Ogólny rys dziejów stomatologii. W: Historia stomatologii polskiej. Red. M. Jesionowski. PZWL. Warszawa 1971: 9–36.
 
5.
Wajs S. Leczenie protetyczne wrodzonych i nabytych ubytków podniebienia twardego i miękkiego. Część I. Mag. Stomatol. 1997; 4: 47–49.
 
6.
Rogers B.O. Treatment of cleft lip and palate during the Revolutionary war: bicentennial reflections. Cleft Palate J. 1976; 13: 371–390.
 
7.
Kierzek A. Ubytki podniebienia – ich przyczyny oraz próby leczenia do połowy XIX stulecia. Czas. Stomatol. 2004; 57: 833–837.
 
8.
Lynch C.D., O’Sullivan V.R., MacGillycuddy C.T. Pierre Fauchard: the 'Father of Modern Dentistry'. Br. Dent. J. 2006; 201(12): 779–781.
 
9.
Milton B.A., MACherry H.N.J. A brief history of orthodontics. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 1990; 98: 176–183.
 
10.
Aramany M.A. A history of prosthetic management of cleft palate: Paré to Suersen. Cleft Palate J. 1971; 8: 415–430.
 
11.
Sarin S., Gupta R., Luthra R.P., Ahirrao R., Sharma V. History of evolution of palatal obturators. JAMDSR. 2015; 3(2): 46–53.
 
12.
Herschfeld J.J. Classics in dental history. Norman W. Kingsley and his pioneering techniques in the correction of cleft palate. Bull. Hist. Dent. 1983; 31(1): 23–28.
 
13.
Singh M., Bhushan A., Kumar N., Chand S. Obturator prosthesis for hemimaxillectomy patients. Nat. J. Maxillofac. Surg. 2013; 4(1): 117–120.
 
14.
Pickerill H.P. The anatomy and physiology of cleft palate and new method of treatment. Transactions of The Sixth International Dental Congress. London 1914, 453–469.
 
15.
Jones F.W. The nature of the soft palate. J. Anat. 1940; 74(Pt2): 147–170.
 
16.
Wajs S. Leczenie protetyczne wrodzonych i nabytych ubytków podniebienia twardego i miękkiego. Część II. Mag. Stomatol. 1997; 5: 45–47.
 
17.
Wajs S. Obturatory stosowane w lecznictwie protetycznym rozszczepów wrodzonych lub nabytych podniebienia twardego i miękkiego. Część II. Protet. Stomatol. 1979; 29: 123–131.
 
18.
Cardelli P., Bigelli E. Vertucci V., Balestra F., Montani M., De Carli S. Arcuri C. Palatal obturators in patients after maxillectomy. Oral Implantol. (Rome). 2014; 7(3): 86–92.
 
19.
Kierzek A. Protezowanie ubytków podniebienia w drugiej połowie XIX wieku. Czas. Stomat. 2005; 58: 217–224.
 
20.
Walter J.D. Concepts of soft-palate prosthesis. J. Dent. 1973; 1(6): 281––284.
 
21.
Kasprowicz S. O zatykaczach (obturatorach) dla podniebienia. Prz. Lek. 1877; 16: 46–47.
 
22.
Zieliński W. Zastąpienie obturatorem wrodzonego braku podniebienia. Gaz. Lek. 1879; 27: 71–73.
 
23.
Zieliński W. O protetycznem leczeniu braków podniebienia. Prz. Dentyst. 1901; 8: 253–262, 9: 294–307, 10: 331–339, 11: 366– 71.
 
24.
Goldberg L. Obturacya podniebienia twardego i miękkiego oraz sztuczne przewody nosowe. Pam. Tow. Lek.1912; 108: 338–339.
 
25.
Wahl N. Orthodontics in 3 millennia. Chapter 14: Surgical adjuncts to orthodontics. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 2007; 131(4): 561–565.
 
26.
Roux P.J. Observation sur une division congénitale du voile du palais et de la luette, guérie au moyen d’une opération analogue à celle du bec-delièvre, Univ. Sci. Méd. 1819; 16: 356.
 
27.
Dieffenbach J.F. Beiträge zur Gaumennaht, Heckers Litterarische Annalen der gesammten Heilkunde. 1826; 4: 145–165.
 
28.
Dieffenbach J.F. Practical Surgery. Liston, John Churchill. London 1837, 471–473.
 
29.
Bardach J. Chirurgiczne leczenie rozszczepów podniebienia. W: Rozszczepy wargi górnej i podniebienia. Red. J. Bardach. PZWL. Warszawa 1967, 251–282.
 
30.
Kossakowski J. Leczenie wrodzonych szczelin wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. W: Chirurgia operacyjna szczęk i jamy ustnej. Red. M. Górski. PZWL. Warszawa 1962, 540–573.
 
31.
Leow A., Lo L.J. Palatoplasty: evolution and controversies. Chang Gung Med. J. 2008; 31: 335–345.
 
32.
LaRossa D. The State of the Art in Cleft Palate Surgery. Cleft Palate Craniofac. J. 2000; 37(3): 225–228.
 
33.
Dorrance G.M. The operative story of cleft palate. W.B. Saunders Company. Philadelphia 1933.
 
34.
Dorrance G.M. The “push-back” operation in cleft palate surgery. Ann. Surg. 1935; 101(1): 445–459.
 
35.
Wardill W.E.M. The technique of operation for cleft palate. Brit. J. Surg. 1937; 25: 117–130.
 
36.
Kilner T.P. Cleft lip and palate repair technique. St. Thomas’s Hosp Rep. 1937; 2: 127–140.
 
37.
Peet E. The Oxford technique of cleft palate repair. Plast. Reconstr. Surg. 1961; 28: 282–294.
 
38.
Schweckendiek W., Doz P. Primary veloplasty: long-term results without maxillary deformity – a 25 years report. Cleft Palate J. 1978; 15(3): 268–274.
 
39.
Furlow L.T. Cleft palate repair by double opposing Z-plasty. Plast. Reconstr. Surg. 1986; 78: 724–736.
 
40.
Furlow L.T. Cleft palate repair: preliminary report on lengthening and muscle transposition by Z-plasty. Presented at the annual meeting of the Southeastern Society of Plastic and Reconstructive Surgeons; May 16, 1978. Boca Raton, FL.
 
41.
Kobus K., Łątkowski I. Leczenie ubytków podniebienia za pomocą płatów z języka. Czas Stomat. 2002; 55: 720–727.
 
42.
Kobus K. Nowe koncepcje i metody w leczeniu rozszczepów wargi i podniebienia. Pol. Prz. Chir. 1992; 64: 453–462.
 
43.
Bardach J. Two-flap palatoplasty: Bardach’s technique. Operative Techniques in Plastic and Reconstructive Surgery 1995; 2(4): 211–214.
 
44.
Agrawal K. Cleft palate repair and variations. Indian J. Plast. Surg. 2009; 42, Suppl: S102–S109.
 
45.
Pisulska-Otremba A: Leczenie wad rozwojowych. W: Ortopedia szczękowa. Zasady i praktyka. Red. F. Łabiszewska-Jaruzelska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 1995, 334–353.
 
46.
Prudel N: Powstanie Oddziału Stomatologicznego ŚAM i jego rozwój organizacyjny. W: N. Prudel. Oddział stomatologiczny Śląskiej Akademii Medycznej i jego wpływ na rozwój stomatologii w regionie śląskim 1948-1998. Śląska Akademia Medyczna. Katowice 2000, 16–29.
 
47.
Jethon J. Zasady leczenia rozszczepów wargi i podniebienia. Post. Nauk. Med. 2005; 18: 28–30.
 
48.
Kruk-Jeromin J. 25 lat doświadczeń w zespołowym leczeniu rozszczepów wargi i podniebienia. Prz. Pediatr. 2001; 31: 55–59.
 
49.
Małkiewicz E. Wielospecjalistyczne, zespołowe leczenie dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego. Ortop. Szczęk. Ortod. 2002; 1: 5–9.
 
 
CITATIONS (1):
1.
At the world's edge: Reconstructing diet and geographic origins in medieval Iceland using isotope and trace element analyses
Joe Walser, Steinunn Kristjánsdóttir, Darren Gröcke, Rebecca Gowland, Tina Jakob, Geoff Nowell, Chris Ottley, Janet Montgomery
American Journal of Physical Anthropology
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top