Assessment of effect of computer tomography with intravenous contrast administration on renal excretory function
 
More details
Hide details
1
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
 
Corresponding author
Grzegorz Cieślar   

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, tel. +48 32 786 16 30
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:33-39
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Despite the described risk of contrast-induced nephropathy, defined as sudden (up-to 48–72 h) deterioration of renal function after the administration of contrast, guidelines for border level renal excretory function markers securing safe contrast CT have not been established. The aim of study was to assess the effect of CT with intravenous contrast on changes of renal excretory function markers.

Materials and methods:
In a prospective study, 60 patients who had CT with intravenous contrast were analyzed. Before CT and after 48 hours, the level of markers of renal function: creatinine, urea and potassium were marked in the patients’ serum and the eGFR value was calculated. The patients were divided into 2 groups, depending on the output value of creatinine and eGFR: group 1 – normal values and group 2 – slightly elevated ones by 20%.

Results:
The average concentration of creatinine before CT did not differ significantly from the values after contrast application (1.05 ± 0.23 vs. 1.03 ± 0.26 mg/dl). The average value of eGFR before contrast CT did not differ significantly from the value after contrast application (71.53 ± 18.86 vs. 74.25 ± 22.50 ml/min./1.73 m2). No significant changes in urea and potassium concentrations after radio-contrast application were observed. The values of the analyzed markers did not differ significantly compared to the baseline values in any group, nor did sex or type of CT have an effect on the marker levels.

Conclusions:
The intravenous administration of contrast during CT does not cause significant changes in renal excretory function markers, either in patients with normal renal function or in patients with baseline values elevated by 20%, irrespective of sex or type of CT.

 
REFERENCES (21)
1.
Lichosik M., Jung A., Spałek M., Chorążka K. Nefropatia kontrastowa. Pediatr. Med. Rodz. 2012; 8: 324–328.
 
2.
Kolarz M., Sułowicz W. Nefropatia spowodowana przez radiologiczne środki cieniujące. Prz. Lek. 2005; 62(5): 292–298.
 
3.
Małyszko J., Bachórzewska-Gajewska H. W poszukiwaniu nowych biomarkerów nefropatii kontrastowej – czy lipokalina związana z żelatynazą neutrofili (NGAL) może być predyktorem nefropatii kontrastowej u pacjentów z grupy dużego ryzyka, tj. w cukrzycy i niewydolności nerek. Prz. Kardiodiabetol. 2009; 4(3): 133–137.
 
4.
Alessandri N., Lanzi L., Garante C.M. et al. Prevention of acute renal failure post-contrast imaging in cardiology: a randomized study. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2013; 17(suppl 1): 13–21.
 
5.
Gorczyca-Michta I., Wożakowska-Kapłon B. Nefropatia kontrastowa u pacjentów poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym. Post. Kardiol. Interw. 2011; 7: 165–172.
 
6.
Wróbel W., Sinkiewicz W., Gordon M., Woźniak-Wiśniewska A. Oral versus intravenous hydration and renal function in diabetic patients undergoing percutaneous coronary interventions. Kardiol. Pol. 2010; 68: 1015–1020.
 
7.
Moos S.I., Stoker J., Beenen L.F.M., Flobbe K., Bipat S. The prevention of contrast-induced nephropathy in Dutch hospitals. Neth. J. Med. 2013; 71: 97–103.
 
8.
Małecki R., Imiela J. Nefropatia kontrastowa. Chir. Dypl. 2011; 6(6): 41–48.
 
9.
Thomsen H.S., Morcos S.K., Almén T. et al. Nephrogenic systemic fibrosis and Gadolinium-based contrast media: updated ESUR Contrast Medium Safety Committee Guidelines. Eur. Radiol. 2013; 23: 307–318.
 
10.
Niemczyk S., Giers K. Nefropatia pokontrastowa. Terapia 2008; 11: 60–64.
 
11.
Nowicki M., Masajtis A. Nefropatia pokontrastowa – nowy problem inwazyjnej diagnostyki i terapii kardiologicznej. Kardiol. Dypl. Zeszyty edukacyjne 2005; 4: 84–90.
 
12.
Peruga J., Gieras S., Jeżewski T., Krzemińska-Pakuła M. Nefropatia kontrastowa po przezskórnych zabiegach na tętnicach wieńcowych. Kardiol. Pol. 2009; 67: 902–907.
 
13.
Klinger M., Penar J. Nefropatia wywołana przez radiologiczne jodowe środki cieniujące. Nefrol. Dializoter. Pol. 2005; 9(3): 120–124.
 
14.
Życińska K., Wardyn K. Nefropatia pokontrastowa – fakty i mity. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2005; 7(2): 381–384.
 
15.
Hiremath S., Akbari A., Shabana W., Fergusson D., Knoll G.A. Prevention of contrast-induced acute kidney injury: is simple oral hydration similar to intravenous? A systematic review of the evidence. PLoS One 2013; 8(3): 1–9.
 
16.
Świętochowska A., Małyszko J. Uszkodzenie nerek w przebiegu wybranych chorób układu sercowo-naczyniowego. Nefrol. Dializoter. Pol. 2012; 16: 30–35.
 
17.
Stacul F., van der Molen A.J., Reimer P. et al. Contrast induced nephropathy: updated ESUR Contrast Media Safety Committee guidelines. Eur. Radiol. 2011; 21: 2527–2541.
 
18.
Thomsen H.S., Webb J.A.W. (eds.) Contrast Media. Safety Issues and ESUR Guidelines. 3rd ed., Heidelberg, Springer 2013.
 
19.
Jaroszyńska A., Wysokiński A., Baszak J., Rudnicka-Drożak E. Czynniki ryzyka nefropatii indukowanej kontrastem radiologicznym u pacjentów poddawanych zabiegom przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych. Med. Og. Nauki Zdr. 2012; 18(2): 101–105.
 
20.
Malec E., Starzyk J. Ostra nieodwracalna niewydolność nerek po jodowych środkach kontrastowych. Wiad. Lek. 1992; 45(11–12): 474–479.
 
21.
Jaroszyńska A., Głowniak A., Rudnicka-Drożak E., Wysokiński A., Jaroszyński A. Nefropatia indukowana kontrastem radiologicznym. Forum Med. Rodz. 2012; 6(3): 139–148.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top