Reformy zdrowotne w Polsce a problem korupcji – w poszukiwaniu determinantów przebiegu procesów reformatorskich
 
More details
Hide details
1
Zakład Polityki Zdrowotnej Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny
 
 
Corresponding author
Krzysztof Krajewski-Siuda   

Zakład Polityki Zdrowotnej Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny ul. Piekarska 18 41-902 Bytom tel./fax 32 3976539
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:75-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
The article presents the process of forming positions of the two groups that have experienced a change in distribution of interest, due to health reforms in 1999 and 2003. It also tries to prove the thesis that the change direction distribution of profits as a result of the reform occurred in 1999, could be one of the main factors determining the shape and course of further reform, implemented in 2003. One of the main points of reference for consideration is the problem of corruption as one of the channels distribution of fi nancial benefi ts in a particular institutional environment.

Material and Methods:
The study was carried out based on a systematic review of source materials relating to the corruption problem in the health care, as well as the analysis of press reports on the basis of the two largest newspapers in Poland. Evolution of the positions of interest groups was analyzed using the method of political mapping.

Results:
Medical doctors are perceived by the public as one of the most corrupted professional groups in Poland. This phenomenon is often concerned in relation to hospital department coordinators, and famous clinical professionals. Changing the model of financing health care in 1999 represented a potential threat to the informal system which provided additional profits to this group. At the same time the reform allowed to clearly improve the financial situation of family doctors, because of the capitation method of financing these services, and the enhancement of contracts signed with private practices. Those processes caused to institutionalize the two interest groups that found an outlet in a second reformatory process in 2003.

Conclusions:
Stopping of reform processes in the first decade of the period transformation, as well as the reversal of the reform process in 2003 must be regarded as consistent with the interests of the clinicians at risk of losing the benefi ts derived from informal fees and revenue-making for crystallizing new group of family doctors. There likely to stimulate the shape of the reform project implemented in 2003 years the interests of the game focusing on the benefi ts of the informal way of fees.

 
REFERENCES (69)
1.
Reich M.R. The politics of health sector reform in developing countries: three cases of pharmaceutical policy. Health Policy 1995, 32 (1-3): 47–77.
 
2.
Włodarczyk C. Reformy Zdrowotne – uniwersalny kłopot. Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.
 
3.
Dudek A. Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–2001. Wydawnictwo Arkana, Kraków 2002.
 
4.
Gawin D. Obóz solidarnościowy – wzlot, upadek i odbudowa idei demokracji. W: Nelicki A. (red.). O naprawę III Rzeczypospolitej. Instytut Spraw Publicznych, Wydawnictwo Platan, Kraków 1998: 81 – 116.
 
5.
Cichocka E. Główne założenia. W: Kolarska – Bobińska L. (red.). Cztery Reformy. Od Koncepcji do Realizacji. Instytut Spraw Publicznych, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2000: 139–144.
 
6.
Bossert T., Włodarczyk C. Unpredictable Politics: Policy Process of Health Reform in Poland. www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/No-74.pdf.
 
7.
Włodarczyk C. Droga do ubezpieczeń zdrowotnych. Wędrówka koncepcji reformatorskich w procesie polityki zdrowotnej. Zdrowie i Zarządzanie 1999, 2(I): 13 –28.
 
8.
Figueras J., McKee M., Cain J., Lessof S. (eds.). Health care systems in transition: learning from experience. World Health Organization, European Observatory on Health Care Systems and Policies, Copenhagen 2004.
 
9.
Tymowska K. Health care under transformation in Poland. Health Policy 2001, 56: 85–98.
 
10.
Health Care Systems in Transition. Poland. European Observatory on Health Care Systems, Copenhagen 1999.
 
11.
Reich M.R. Applied Political Analysis for Health Policy Reform. Current Issues in Public Health 1996, 2: 186–191;.
 
12.
Reich M.R., Cooper D.M. PolicyMaker: Computer-Assisted Political Analysis. Software and Manual. PoliMap, Brookline MA 1996.
 
13.
Formal and Informal Household Spending On Health: A Multicountry Study In Central And Eastern Europe. Harvard School of Public Health, Boston MA 2003.
 
14.
Chawla M., Beraman P., Kawiorska D. Financing health services in Poland: new evidence on private expenditures. Health Economics 1998, 7(4): 337–346.
 
15.
Shahriari H., Belli P., Lewis M. Institutional Issues in Informal Health Payments in Poland. Report on the Qualitative Part of the Study. The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington 2001.
 
16.
May K. Rzecz o specjalizacji. Służba Zdrowia 2005, 1 –16: 25–27.
 
17.
Lawthers A.G. Różański B.S., Niżankowski R., Ryś A. Using patient surveys to measure the quality of outpatient care in Kraków, Poland. International Journal for Quality in Health Care 1999, 6(11): 497–506.
 
18.
Kowalska - Koprowska I. Reformowanie opieki zdrowotnej w świetle programów, ustaw i w opiniach decydentów. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2003, 1(I): 65 – 76.
 
19.
Włodarczyk C. Podstawowa opieka zdrowotna. W: Golinowska S. (red.). Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych, Warszawa 2002: 119–160.
 
20.
Sułek H. To państwo, rząd ponoszą odpowiedzialność za kreowanie i realizowanie polityki zdrowotnej. Wywiad z M. Łapińskim. Zdrowie i Zarządzanie 2002, 6: 8 –10.
 
21.
Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002–2003. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2002.
 
22.
Stanowisko opracowane na seminarium zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych dnia 15 marca 2002 r. ws. dokumentu Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działania Ministerstwa Zdrowia w latach 2002 – 2003. Antidotum 2002, 5: 42–44.
 
23.
Włodarczyk C. Niebezpieczna koncentracja władzy. Służba Zdrowia 2002, 57 – 62: 4 – 9.
 
24.
Narodowa Ochrona Zdrowia. Oceniają politycy i menedżerowie. Służba Zdrowia 2002, 15 – 18: 16–23.
 
25.
Czapiński J, Panek T. (red.). Diagnoza Społeczna 2000. Warunki życia Polaków oraz ich doświadczenia z reformami systemowymi po 10 latach transformacji. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2000.
 
26.
Czapiński J, Panek T. (red.). Diagnoza Społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2003.
 
27.
Czapiński J, Panek T. (red.). Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2005.
 
28.
Czapiński J, Panek T (red.). Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Rada Monitoringu Społecznego 2007.
 
29.
Czapiński J, Panek T (red.). Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego 2009.
 
30.
Health Care Systems in Transition. Czech Republic. European Observatory on Health Care Systems, Copenhagen, 2000.
 
31.
Health Care Systems in Transition. Croatia. European Observatory on Health Care Systems, Copenhagen, 1999.
 
32.
Health Care Systems in Transition. Slovenia. European Observatory on Health Care Systems, Copenhagen, 2002.
 
33.
Thomson S. (ed.). Health Care Systems in Transition. Estonia. European Observatory on Health Care Systems, Copenhagen 2004.
 
34.
Lewis M. Who is Paying for Health Care in Eastern Europe and Central Asia? Background Material for Service Delivery Parallel Session III – C, Second ECA Poverty Forum, November 27 – 30, 2001, Budapest, Hungary.
 
35.
Polacy o korupcji. Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Warszawa 1999.
 
36.
Falkowska M. Korupcja i łapownictwo w życiu publicznym. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2000.
 
37.
Codzienne doświadczenia korupcyjne Polaków. Wyniki badania omnibusowego. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2006.
 
38.
Korupcja w służbie zdrowia – opinie i doświadczenia Polaków. Komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2007.
 
39.
Zjawisko łapownictwa – jego zasięg ocena w opinii publicznej. Ośrodek Badania Opinii Publicznej, Warszawa 1976.
 
40.
Kubiak A. Codzienne doświadczenia korupcyjne Polaków. Barometr korupcji 2006. Raport z badań. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2006.
 
41.
Watson N. Poland’s broken promises. The Lancet 2004, 364: 235 – 238.
 
42.
Kubiak A. Barometr korupcji 2007. Raport z badań. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2008.
 
44.
Chawla M., Berman P., Windak A., Kulis M. Provision of ambulatory health services in Poland: a case study from Krakow. Social Science and Medicine 2004, 58: 227 – 235.
 
45.
Co wolno wręczyć lekarzowi? http:// www.epacjent.pl/artykul.php?idartykul= 1017&poddzial=Strona%20 g%B3%F3wna.
 
46.
Kwaśniewski T. Udrożnianie złotej żyły. Duży Format, 26.09.2005: 2 – 3.
 
47.
Włodarczyk C., Koprowska I. Wykorzystanie programu Policy Maker w polityce zdrowotnej. Niektóre aspekty wdrażania reformy opieki zdrowotnej w Polsce. Problemy Polityki Społecznej 2000, 2: 63 – 87.
 
48.
Sowa A. Upodmiotowienie praw pacjenta. W: Golinowska S. (red.). Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych, Warszawa 2002: 253 – 275.
 
49.
Łaska – Formajster A. Proces kształtowania roli zawodowej lekarza rodzinnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 
50.
Kruk B. Model współpracy lekarza rodzinnego i pracownika socjalnego w małej gminie. Praca Socjalna 1998, 23: 3 – 5.
 
51.
Windak A., Łuczak J. Koń, jaki jest, każdy widzi – czyli drogi i rozdroża kształcenia lekarza rodzinnego. Zdrowie i Zarządzanie 2000, 5: 19 – 23.
 
52.
Muszkieterowie. Służba Zdrowia 2004, 17 – 20: 12.
 
53.
Leniart L. Lekarze Rodzinni Wyczekują ze Składaniem Wniosków o Zawarcie Umowy z NFZ na 2005. http:// www.nfz-rzeszow.pl/index.php?news= 414&bn=176.
 
54.
Kozierkiewicz A. System Wartościowania Pracy Lekarzy. Wydawnictwo Termedia, Poznań 2003.
 
55.
Uchwała nr 15/02-05 Konferencji Rektorów Akademii Medycznych z dnia 06.02.2003 r.
 
56.
Sapa R. Rozkład i paraliż. Służba Zdrowia 2005, 5 – 8: 16.
 
57.
Pilonis D. PZ ma już rok. Służba Zdrowia 2004, 63 – 66: 9 – 10.
 
58.
Biography of Mariusz Łapiński available on: http://encyklopedia.servis.pl/..._% C5%81api%C5%84ski.
 
59.
Golinowska S. Problemy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia po wprowadzeniu reformy. Poprawiać, ale gdzie i jak? Zdrowie i Zarządzanie 2002, 5: 91 – 105.
 
60.
Gielewska A. Korupcja w służbie zdrowia Służba Zdrowia 2000, 90 – 91: 3.
 
61.
Czupryniak L., Loba J. Route of corruption in Poland’s health-care system. The Lancet 2004, 364: 1856.
 
62.
Sterkowicz S. O godność zawodu lekarza. Służba Zdrowia 2004, 17–20: 2 –26.
 
63.
Kijak R. Tylko ryba…? Gazeta Lekarska 2005,10: 8,12–13.
 
64.
Raport fi nansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004.
 
65.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. Dz.U. z 2004 r. nr 5 poz. 37.
 
66.
Solecka M., Stankiewicz A., Gottesman K. Leki za miliony dolarów. Rzeczpospolita 12.05.2003.
 
67.
Indulski G., Karnowski M. Matnia Łapińskiego. Newsweek Polska 2003, 21: 16 –22.
 
68.
Gawłowski J. Milcz Łapiński! Gazeta Wyborcza 21.05.2003.
 
69.
Cieśla W. Zatopiony. Gazeta Wyborcza 24.05.2003.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top