Diagnosis and treatment of children with chronic kidney disease in predialytic period
 
More details
Hide details
1
Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Oddział Neonatologiczny MSzZ w Częstochowie
 
 
Corresponding author
Maria Szczepańska   

Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze tel. 32 370 43 05
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2010;64:66-74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Chronic Kidney Disease (CKD) in children could be initially maintained on conservative treatment but at the end it leads unavoidably to renal replacement therapy application. Disease progression in children not exclusively aff ects renal function but also causes systemic complications (proteinuria consequences, cardiovascular complications, anemia, calcium-phosphate metabolism disorders, metabolic acidosis, hypostature, hypertension, chronic systemic infl ammation and malnutrition). Psychological aspect of CKD should not be forgotten because as other chronic illnesses, it aff ects both the quality of life of a child and the whole family. Early diagnosis of CKD gives a chance for the eff ective control of disease symptoms and for the prolongation of the period on conservative treatment. During the predialytic period the child and the family could be better prepared for renal replacement therapy or pre-emptive transplantation. In conclusion, diagnostic and treatment procedures require an achievement of good cooperation and close contact with the child and its family by the specialized team (pediatrician, nephrologist, dialysis nurse, psychologist, dietetician and social worker) at each treatment stage. Predialytic period is the time when child and his family inevitably experience the harmful consequences of CKD. The important task for the medical staff is the optimalization of the methods of treatment.
 
REFERENCES (34)
1.
Rutkowski B., Lichodziejewska-Niemierko M., Grenda R., Czekalski S., Durlik M., Bautembach S. Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce – 2006 r. Drukonsul. Gdańsk, 2008: 53 – 64.
 
2.
Dyras P., Pietrzyk J. Przewlekła niewydolność nerek u dzieci - postępowanie zachowawcze. Klinika Pediatryczna, Nefrologia wieku rozwojowego 2001: 9: 60-64.
 
3.
Litwin M., Grenda R., Ziółkowska H., Sieniawska M., Pańczyk–Tomaszewska M., Jakubowska – Winecka A., Prandota J. Przewlekła niewydolność nerek, rozdział 2 : 27 – 180. Sieniawska M. , Wyszyńska T. Nefrologia dziecięca. Biblioteka Lekarza Specjalisty 2003:t.3.
 
4.
Schwartz GJ., Muńoz A., Schneider MF. i wsp. New Equations to Estimate GFR in Children with CKD. J. Am. Soc. Nephrol. 2009: 20: 629–637.
 
5.
Neild G.H. What do we know about chronic renal failure in young adults? I. Primary renal disease. Pediatr. Nephrol 2009: 24, 1913-1919.
 
6.
Behrman R.E., Kliegman R.M. Podręcznik pediatrii Nelson. Wydawnictwo Naukowe PWN 1996 . Bergstein J.M rozdział 18.36: 1539- 1543.
 
7.
Jander A., Tkaczyk M., Nowicki M. i wsp. Znaczenie opieki nefrologicznej nad dziećmi z przewlekłą niewydolnością nerek w okresie przedializacyjnym. Pediatria Pol. 2004: 79: 764–771.
 
8.
Grenda R. Ogólnoustrojowe skutki przewlekłej choroby nerek u dzieci. Przegl. Lek. 2007: 64, supl. 3 s: 101-102.
 
9.
Sijpkens Y.W.J., Berkhout-Byrne N.C., Rabelink T.J. Optimal predialisis care. NDT Plus 2008: 1, Suppl4, iv7-iv13.
 
10.
Wojtaszek E., Matuszkiewicz-Rowińska J. Rola pielęgniarki w multidyscyplinarnym zespole terapeutycznym w leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Nefrol. Dializ. Pol. 2008: 12: 44-46.
 
11.
Wojtaszek E., Matuszkiewicz - Rowińska J. Program edukacji przeddializacyjnej. Terapia 2008:11: 38-40.
 
12.
Soares C.M., Diniz J.S., Lima E.M. i wsp. Predictive factors of progression to chronic kidney disease stage 5 in a predialysis interdisciplinary programme. Nephrol Dial Transplant. 2009: 24: 848-55.
 
13.
Neild G.H. What do we know about chronic renal failure in young adults? II. Adult outcome of pediatric renal disease. Pediatr. Nephrol 2009: 24: 1921-1928.
 
14.
Wyszyńska T. Nadciśnienie tętnicze pochodzenia nerkowego i naczyniowo-nerkowego, rozdział 3 : 181–236. Sieniawska M., Wyszyńska T. Nefrologia dziecięca. Biblioteka Lekarza Specjalisty 2003: t.3.
 
15.
Silverstein D.M. Infl ammation in chronic kidney disease: role in the progression of renal and cardiovascular disease. Pediatr. Nephrol 2008: 24: 1445-1452.
 
16.
Litwin M., Grenda R. Zasady leczenia hipotensyjnego i renoprotekcyjnego u dzieci i młodzieży z przewlekłą, przeddializacyjną niewydolnością nerek. Standardy Medyczne 2004: 1: 78-85.
 
17.
Groothoff J.W. Long - term outcomes of children with end- stage renal disease. Pediatr. Nephrol 2005: 20: 849–853.
 
18.
Saganowska R. Erytropoetyna - rola fi - zjologiczna i zastosowanie terapeutyczne. Przegląd Pediatryczny 2008: 38, 313-318.
 
19.
Fliser D., Bahimann F. H., Haller H. EPO: renoprotection beyond anemia correction. Pediatr Nephrol 2006: 21: 1785- 1789.
 
20.
Polak-Jonkisz D., Zwolińska D., Nahaczewska W., Purzyc L., Laszki–Szcząchor K., Noga L. Vitamin D3 and Bone Remodeling In Children with Chronic Kidney Disease Treated Conservatively. Adv Clin Exp Med. 2008: 17, 141-146.
 
21.
Runowski D., Jachimiak B., Zastosowanie cinakalcetu w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u dziecka z przewlekłą niewydolnością nerek – opis przypadku. Pol. Merk. Lek. 2009: 27, 343–345.
 
22.
Kokot F., Ficek R., Bułanowski M. Zaburzenia gospodarki fosforanowej – 40 letni mężczyzna z hiperfosfatemią. Medycyna Praktyczna 2005: 11: 239-244.
 
23.
Whyte D.A, Fine R.N. Przewlekła choroba nerek u dzieci. Pediatria po Dyplomie 2009: 13: 34-41.
 
24.
Grenda R. Postępy w nefrologii dziecięcej w 2008 roku. Medycyna Praktyczna - Pediatria 2009: 3: 24-26.
 
25.
Ziółkowska H., Roszkowska- Blaim M., Skrzypczyk P. i wsp. Leczenie rekombinowanym ludzkim hormonem wzrostu niskorosłych dzieci z przewlekłą chorobą nerek w Polsce (1994-2008). Nowa Pediatria 2008: 2: 28-33.
 
26.
Borzęcka H., Rutka J. Stan odżywienia dzieci z przewlekłymi chorobami układu moczowego. Żyw. Człow. 2007: 34: 1008- 1012.
 
27.
Grenda R., Jakubowska – Winecka A. Przewlekłe choroby nerek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009.
 
28.
KDOQI Work Group. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in Children with CKD: 2008 update. Executive summary. Am J Kidney Dis. 2009: 53, Suppl 2: S11-104.
 
29.
Sahpazova E., Kuzmanowska D., Todorovska L., Bogdanovska A. Nutritional status, protein intake and progression of renal failure in children. Pediatr. Nephrol 2006: 21: 1879-1883.
 
30.
Rubik J. Szczepienia u pacjentów nefrologicznych - kiedy i jakie szczepionki są konieczne? Klinika Pediatryczna, Nefrologia wieku rozwojowego 2008: 16: 350-353.
 
31.
Tong A., Lowe A., Sainsbury P., Craig J.C. Experiences of parents who have children with chronic kidney disease: a systematic review of qualitative studies. Pediatrics. 2008: 121: 349-60.
 
32.
Batte S., Watson A.R, Amess K. The effects of chronic renal failure on sibilings Pediatr. Nephrol 2006: 21: 246–250.
 
33.
Żurowska A. Dializa otrzewnowa u dzieci, rozdział 5 : 283–308. Sieniawska M., Wyszyńska T. Nefrologia dziecięca. Biblioteka Lekarza Specjalisty 2003: t.3.
 
34.
Pietrzyk J. A., Zachwieja K. Hemodializa u dzieci, rozdział 4 : 237–284. Sieniawska M., Wyszyńska T. Nefrologia dziecięca. Biblioteka Lekarza Specjalisty 2003: t. 3.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top