Determinants of telemedicine development in health care system
 
More details
Hide details
1
Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, Wydział Farmceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Beata Sarecka-Hujar   

Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, Wydział Farmceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Kasztanowa 3, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 269 98 20
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:214-219
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Nowadays, telemedicine is a rapidly developing field of medicine in Poland. The amended Act on the information system in health care, applicable from 2015, should facilitate access to e-health services for patients. The aim of the present study was to review data on the role of ICT solutions in various fields of medicine. The present review of the literature was based on peer-reviewed journal databases (PubMed, Medline, Embase, Google Scholar) and Internet sources. Publications and Internet sources, included in the current review, were published from 2008 to 2016. The development of information technology has a significant impact on the progress of telemedicine. Many countries (including Poland) provide e-health services to its citizens. The results of the study indicate that medical consultation, diagnosis and telecare can be successfully carried out at a distance. The benefits of telemedicine are significant, both to patients, people related to health professionals as well as for the payer.
 
REFERENCES (41)
1.
Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa, COM(2008) 689, s. 3.
 
2.
Zubrzycki J., Małecka-Massalska T. Telemedycyna – medycyna i technika w walce o nasze zdrowie. Zdr. Publ. 2010; 120: 421–425.
 
3.
Międzynarodowy Plan Działań w Kwestii Starzenia się Społeczeństw z 2002 r. http://www.unic.un.org.pl/rozw... [Dostęp: 17.01.2016].
 
4.
Główny Urząd Statystyczny. Podstawowe informacje o rozwoju demo-graficznym Polski do 2014 roku. Warszawa 2015.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny. Prognoza Ludności na lata 2014–2050. Warszawa 2014.
 
6.
Kielar M. Telemedycyna w geriatrii: opieka na dziś, wyzwanie dla jutra. OPM 2015; 4: 14–22.
 
7.
Deutsche Bank, "Tele-medicine improves patient care". http://www. dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-ROD/PROD0000000000255 117/ Tele-medicine+improves&+patient+care.pdf [Dostęp: 17.01.2016].
 
8.
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Website: http://eur-lex.europa.eu/LexUr...: FIN:EN:PDF [Dostęp: 17.01.2016].
 
9.
Telemedycyna Polska S.A. Lider teleopieki kardiologicznej. http://www. telemedycynapolska.pl [Dostęp: 17.01.2016].
 
10.
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. http://www.pum.edu.pl/ administracja/biuro-ds.-spraw-europejskich/telemedycyna-w-euroregionie-pomerania-siec-pomerania [Dostęp: 17.01.2016].
 
11.
Wielkopolskie Centrum Telemedycyny. https://www.telemedycyna. wlkp.pl [Dostęp: 17.01.2016].
 
12.
DEKLARACJA BAŁTYCKA 2014 Telemedycyna w kardiologii. http://www.aktualnoscimedyczne...- RACJABA%C5%81TYCKA.pdf [Dostęp: 17.01.2016].
 
13.
DZP więcej niż prawo. http://www.dzp.pl/files/Publik..._ _Regulacyjne_Telemedycyny_w_Polsce.pdf [Dostęp: 17.01.2016].
 
14.
Dz.U. 2015 Polskiej. Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. http://www.dziennikustaw.gov.p....
 
15.
Wentzer H.S., Bygholm A. Narratives of empowerment and compliance: Studies of communication in online patients support groups. Int. J. Med. Inform. 2013; 82: e386–394.
 
16.
Bujnowska-Fedak M.M., Tomczak M. Innowacyjne aplikacje teleme-dyczne i usługi e-zdrowia w opiece nad pacjentami w starszym wieku. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2013; 11: 302–317.
 
17.
Turner K.J., McGee-Lennon M.R. Advances in telecare over the past 10 years. J. Smart Homecare Technology and TeleHealth 2013; 1: 21–34.
 
18.
Lokalizacja GPS osób starszych, gubiących się i chorych. http://www. gpslife.pl [Dostęp: 17.01.2016].
 
19.
Jarczewski A. Teleopieka w społeczeństwie informacyjnym. Projekt Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. http://www.ajarczewski.republi... teleopieka/teleopieka.htm [Dostęp: 17.01.2016].
 
20.
Platforma Telemedyczna MedGo.pl. Address: http://medgo.pl [Dostęp: 17.01.2016].
 
21.
COMARCH e-Care. http://www.telemedycyna.comarc... [Dostęp: 17.01.2016].
 
22.
Strategia rozwoju telemedycyny w regionie lubelskim na lata 2008–.
 
23.
–2012. http://www.telemedycyna.lublin... [Dostęp: 17.01.2016].
 
24.
Pro-plus, rozwiązania dla telemedycyny. http://www.pro-plus.pl [Dostęp: 17.01.2016].
 
25.
MEDICALgorithmics Innovative Solutions in Medicine. http://www.me-dicalgorithmics.... [Dostęp: 17.01.2016].
 
26.
Przybylska K., Kowalski O. Telemonitoring urządzeń wszczepialnych – aktualne doniesienia. W Dobrym Rytmie 2013; 3: 30–33.
 
27.
Dubner S., Auricchio A., Steinberg J.S., Vardas P., Stone P., Brugada J., Piotrowicz R., Hayes D.L., Kirchhof P., Breithardt G., Zareba W., Schuger C., Aktas M.K., Chudzik M., Mittal S., Varma N. ISHNE/EHRA expert consensus on remote monitoring of cardiovascular implantable electronic devices (CIEDs). Europace 2012; 14: 278–293.
 
28.
Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r., przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez zasady ochrony prywatności w ramach „bezpiecznej przystani” oraz przez odnoszące się do nich najczęściej zadawane pytania, wydane przez Departament Handlu USA.
 
29.
Warszawski Uniwersytet Medyczny. https://www.wum.edu.pl/2015-12... [Dostęp: 17.01.2016].
 
30.
Puls Medycyny. http://pulsmedycyny.pl/4228882... [Dostęp: 17.01.2016].
 
31.
Baumeister T., Weistenhöfer W., Drexler H., Kütting B. Prevention of work-related skin diseases: teledermatology as an alternative approach in occupational screenings. Contact Dermatitis. 2009; 61: 224–230.
 
32.
Sandsjö L., Larsman P., Huis in 't Veld R.M., Vollenbroek-Hutten M.M. Clinical evaluation of a myofeedback-based teletreatment service applied in the workplace: a randomized controlled trial. J. Telemed. Telecare. 2010; 16: 329–335.
 
33.
Kabe I., Koga Y., Kochi T., Mizoue T. Usefulness of a portable internet-enabled ECG recording system for monitoring heart health among Japanese workers residing abroad. J. Occup. Health. 2014; 56: 387–392.
 
34.
Chai P.R., Babu K.M., Boyer E.W. The Feasibility and Acceptability of Google Glass for Teletoxicology Consults. J. Med. Toxicol. 2015; 11: 283–287.
 
35.
Amelard R., Scharfenberger C., Kazemzadeh F., Pfisterer K.J., Lin B.S., Clausi D.A., Wong A. Feasibility of long-distance heart rate monitoring using transmittance photoplethysmographic imaging (PPGI). Sci. Rep. 2015; 6: 14637.
 
36.
Raport z Badania Klinicznego THERMACRAC. http://braster.eu.pl [Dostęp: 17.01.2016].
 
37.
Richards J.R., Gaylor K.A., Pilgrim A.J. Comparison of traditional otoscope to iPhone otoscope in the pediatric ED. Am. J. Emerg. Med. 2015; 33: 1089–1092.
 
38.
Gratzer D., Khalid-Khan F. Internet-delivered cognitive behavioural therapy in the treatment of psychiatric illness. CMAJ. 2015; 2. pii: cmaj.150007.
 
39.
Becevic M., Boren S., Mutrux R., Shah Z., Banerjee S. User Satisfaction With Telehealth: Study of Patients, Providers, and Coordinators. Health Care Manag. (Frederick) 2015; 34: 337–349.
 
40.
Moffet H., Tousignant M., Nadeau S., Mérette C., Boissy P., Corriveau H., Marquis F., Cabana F., Ranger P., Belzile É.L., Dimentberg R. In-Home Telerehabilitation Compared with Face-to-Face Rehabilitation After Total Knee Arthroplasty: A Noninferiority Randomized Controlled Trial. J. Bone Joint Surg. Am. 2015, 15; 97: 1129–1141.
 
41.
Zhao C., Wu T., Ding X., Parwani A.V., Chen H., McHugh J., Piccoli A., Xie Q., Lauro G.R., Feng X., Hartman D.J., Seethala R.R., Wu S., Yousem S., Liang Y., Pantanowitz L. International telepathology consultation: Three years of experience between the University of Pittsburgh Medical Center and KingMed Diagnostics in China. J. Pathol. Inform. 2015; 27: 63.
 
 
CITATIONS (1):
1.
Inequity in the Access to eHealth and Its Decomposition Case of Poland
Justyna Rój
International Journal of Environmental Research and Public Health
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top