Uwarunkowania rozwoju telemedycyny w systemie ochrony zdrowia
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, Wydział Farmceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Beata Sarecka-Hujar   

Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, Wydział Farmceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Kasztanowa 3, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 269 98 20
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:214-219
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Telemedycyna jest formą świadczenia usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi telekomunikacyjnych i technologii teleinformatycznych. Obowiązująca od 2015 roku nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia powinna ułatwić pacjentom dostęp do e-usług medycznych. Celem pracy było omówienie roli rozwiązań teleinformatycznych w różnych dziedzinach medycyny. Dokonano przeglądu piśmiennictwa, opierając się na bazach czasopism recenzowanych (PubMed, Medline, Embase, Google Scholar) oraz źródłach internetowych. Dane literaturowe, które włączono do przeglądu, pochodzą z lat 2008–2016. Rozwój technologii informatycznych istotnie wpływa na dynamiczny postęp w zakresie telemedycyny. Coraz więcej państw (w tym Polska) świadczy e-usługi medyczne swoim obywatelom. Wyniki badań wskazują, że konsultacje lekarskie, diagnostyka i teleopieka mogą być z powodzeniem prowadzone na odległość. Korzyści wynikające ze stosowania telemedycyny są wymierne zarówno dla pacjentów, osób związanych zawodowo ze służbą zdrowia, jak i płatnika.
 
REFERENCJE (41)
1.
Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie korzyści telemedycyny dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i społeczeństwa, COM(2008) 689, s. 3.
 
2.
Zubrzycki J., Małecka-Massalska T. Telemedycyna – medycyna i technika w walce o nasze zdrowie. Zdr. Publ. 2010; 120: 421–425.
 
3.
Międzynarodowy Plan Działań w Kwestii Starzenia się Społeczeństw z 2002 r. http://www.unic.un.org.pl/rozw... [Dostęp: 17.01.2016].
 
4.
Główny Urząd Statystyczny. Podstawowe informacje o rozwoju demo-graficznym Polski do 2014 roku. Warszawa 2015.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny. Prognoza Ludności na lata 2014–2050. Warszawa 2014.
 
6.
Kielar M. Telemedycyna w geriatrii: opieka na dziś, wyzwanie dla jutra. OPM 2015; 4: 14–22.
 
7.
Deutsche Bank, "Tele-medicine improves patient care". http://www. dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-ROD/PROD0000000000255 117/ Tele-medicine+improves&+patient+care.pdf [Dostęp: 17.01.2016].
 
8.
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Website: http://eur-lex.europa.eu/LexUr...: FIN:EN:PDF [Dostęp: 17.01.2016].
 
9.
Telemedycyna Polska S.A. Lider teleopieki kardiologicznej. http://www. telemedycynapolska.pl [Dostęp: 17.01.2016].
 
10.
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. http://www.pum.edu.pl/ administracja/biuro-ds.-spraw-europejskich/telemedycyna-w-euroregionie-pomerania-siec-pomerania [Dostęp: 17.01.2016].
 
11.
Wielkopolskie Centrum Telemedycyny. https://www.telemedycyna. wlkp.pl [Dostęp: 17.01.2016].
 
12.
DEKLARACJA BAŁTYCKA 2014 Telemedycyna w kardiologii. http://www.aktualnoscimedyczne...- RACJABA%C5%81TYCKA.pdf [Dostęp: 17.01.2016].
 
13.
DZP więcej niż prawo. http://www.dzp.pl/files/Publik..._ _Regulacyjne_Telemedycyny_w_Polsce.pdf [Dostęp: 17.01.2016].
 
14.
Dz.U. 2015 Polskiej. Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. http://www.dziennikustaw.gov.p....
 
15.
Wentzer H.S., Bygholm A. Narratives of empowerment and compliance: Studies of communication in online patients support groups. Int. J. Med. Inform. 2013; 82: e386–394.
 
16.
Bujnowska-Fedak M.M., Tomczak M. Innowacyjne aplikacje teleme-dyczne i usługi e-zdrowia w opiece nad pacjentami w starszym wieku. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2013; 11: 302–317.
 
17.
Turner K.J., McGee-Lennon M.R. Advances in telecare over the past 10 years. J. Smart Homecare Technology and TeleHealth 2013; 1: 21–34.
 
18.
Lokalizacja GPS osób starszych, gubiących się i chorych. http://www. gpslife.pl [Dostęp: 17.01.2016].
 
19.
Jarczewski A. Teleopieka w społeczeństwie informacyjnym. Projekt Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. http://www.ajarczewski.republi... teleopieka/teleopieka.htm [Dostęp: 17.01.2016].
 
20.
Platforma Telemedyczna MedGo.pl. Address: http://medgo.pl [Dostęp: 17.01.2016].
 
21.
COMARCH e-Care. http://www.telemedycyna.comarc... [Dostęp: 17.01.2016].
 
22.
Strategia rozwoju telemedycyny w regionie lubelskim na lata 2008–.
 
23.
–2012. http://www.telemedycyna.lublin... [Dostęp: 17.01.2016].
 
24.
Pro-plus, rozwiązania dla telemedycyny. http://www.pro-plus.pl [Dostęp: 17.01.2016].
 
25.
MEDICALgorithmics Innovative Solutions in Medicine. http://www.me-dicalgorithmics.... [Dostęp: 17.01.2016].
 
26.
Przybylska K., Kowalski O. Telemonitoring urządzeń wszczepialnych – aktualne doniesienia. W Dobrym Rytmie 2013; 3: 30–33.
 
27.
Dubner S., Auricchio A., Steinberg J.S., Vardas P., Stone P., Brugada J., Piotrowicz R., Hayes D.L., Kirchhof P., Breithardt G., Zareba W., Schuger C., Aktas M.K., Chudzik M., Mittal S., Varma N. ISHNE/EHRA expert consensus on remote monitoring of cardiovascular implantable electronic devices (CIEDs). Europace 2012; 14: 278–293.
 
28.
Decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r., przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez zasady ochrony prywatności w ramach „bezpiecznej przystani” oraz przez odnoszące się do nich najczęściej zadawane pytania, wydane przez Departament Handlu USA.
 
29.
Warszawski Uniwersytet Medyczny. https://www.wum.edu.pl/2015-12... [Dostęp: 17.01.2016].
 
30.
Puls Medycyny. http://pulsmedycyny.pl/4228882... [Dostęp: 17.01.2016].
 
31.
Baumeister T., Weistenhöfer W., Drexler H., Kütting B. Prevention of work-related skin diseases: teledermatology as an alternative approach in occupational screenings. Contact Dermatitis. 2009; 61: 224–230.
 
32.
Sandsjö L., Larsman P., Huis in 't Veld R.M., Vollenbroek-Hutten M.M. Clinical evaluation of a myofeedback-based teletreatment service applied in the workplace: a randomized controlled trial. J. Telemed. Telecare. 2010; 16: 329–335.
 
33.
Kabe I., Koga Y., Kochi T., Mizoue T. Usefulness of a portable internet-enabled ECG recording system for monitoring heart health among Japanese workers residing abroad. J. Occup. Health. 2014; 56: 387–392.
 
34.
Chai P.R., Babu K.M., Boyer E.W. The Feasibility and Acceptability of Google Glass for Teletoxicology Consults. J. Med. Toxicol. 2015; 11: 283–287.
 
35.
Amelard R., Scharfenberger C., Kazemzadeh F., Pfisterer K.J., Lin B.S., Clausi D.A., Wong A. Feasibility of long-distance heart rate monitoring using transmittance photoplethysmographic imaging (PPGI). Sci. Rep. 2015; 6: 14637.
 
36.
Raport z Badania Klinicznego THERMACRAC. http://braster.eu.pl [Dostęp: 17.01.2016].
 
37.
Richards J.R., Gaylor K.A., Pilgrim A.J. Comparison of traditional otoscope to iPhone otoscope in the pediatric ED. Am. J. Emerg. Med. 2015; 33: 1089–1092.
 
38.
Gratzer D., Khalid-Khan F. Internet-delivered cognitive behavioural therapy in the treatment of psychiatric illness. CMAJ. 2015; 2. pii: cmaj.150007.
 
39.
Becevic M., Boren S., Mutrux R., Shah Z., Banerjee S. User Satisfaction With Telehealth: Study of Patients, Providers, and Coordinators. Health Care Manag. (Frederick) 2015; 34: 337–349.
 
40.
Moffet H., Tousignant M., Nadeau S., Mérette C., Boissy P., Corriveau H., Marquis F., Cabana F., Ranger P., Belzile É.L., Dimentberg R. In-Home Telerehabilitation Compared with Face-to-Face Rehabilitation After Total Knee Arthroplasty: A Noninferiority Randomized Controlled Trial. J. Bone Joint Surg. Am. 2015, 15; 97: 1129–1141.
 
41.
Zhao C., Wu T., Ding X., Parwani A.V., Chen H., McHugh J., Piccoli A., Xie Q., Lauro G.R., Feng X., Hartman D.J., Seethala R.R., Wu S., Yousem S., Liang Y., Pantanowitz L. International telepathology consultation: Three years of experience between the University of Pittsburgh Medical Center and KingMed Diagnostics in China. J. Pathol. Inform. 2015; 27: 63.
 
 
CYTOWANIA (1):
1.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top