Effects of storage conditions on formation of free radicals in soybean extract – an EPR spectroscopy study
 
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Sylwia Jarco   

Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:217-224
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Soybean extract is a valuable food supplement used for the prevention of cancer and other purposes. The role of free radicals in carcinogenesis has been proven. Studies have also confirmed the effect of storage conditions on the formation of free radicals in natural medicinal products. The study presents an attempt to optimize the storage conditions of soybean extract to prevent the formation of free radicals.

Aim of the study:
The aim of the study was to determine the effect of temperature and UV radiation on the formation of free radicals in soybean extract during storage.

Material and methods:
Samples of soybean extract were heated to temperatures of 30, 40 and 50°C. Subsequent samples were exposed to UV radiation (wavelengths 315–400 nm) for 30 and 60 minutes. EPR (electron paramagnetic resonance) spectroscopy was used to analyse the amplitude and linewidth of the EPR signal and to calculate the concentration of free radicals in the samples.

Results:
At a room temperature of 25°C and in the absence of light, no EPR signal was recorded for the tested samples. Heating and exposure to UV light caused the formation of free radicals in the samples. The highest concentration of free radicals was found in the sample exposed to UV light for 60 minutes, while the lowest was in the sample heated to 30°C.

Conclusions:
The use of EPR spectroscopy enabled the identification of optimal storage conditions for soybean extract, i.e. 25°C and darkness.

 
REFERENCES (15)
1.
Gonet B. Wolne rodniki i antyoksydanty w zdrowym i chorym organizmie. W: Jaroszyk F. Biofizyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011: s. 810–825.
 
2.
Pawlęga J. Zachorowalność na nowotwory, czynniki ryzyka, nowotwory dziedziczne. W: Pawlicki M. Elementy diagnostyki nowotworów złośliwych. alfa-medica press. Bielsko-Biała 2001, s. 9–15.
 
3.
Spaczyński M. Onkologia ginekologiczna. Urban & Partner. Wrocław 1997, s. 9–16.
 
4.
Nowak A. Nasiona soi zwyczajnej – cenny surowiec dietetyczny i leczniczy. Kosmos Probl. Nauk. Przyr. 2011; 60: 179–187.
 
5.
Majewska M., Czeczot H. Flawonoidy w profilaktyce i terapii. Farm. Pol. 2009; 65: 369–377.
 
6.
Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M. Antyoksydanty a reaktywne formy tlenu. Bromat. Chem. Toksykol. 2010; 1: 9–14.
 
7.
Kroh J. Wolne rodniki w chemii radiacyjnej. PWN. Warszawa 1967, s. 70–86.
 
8.
Ramos P., Pilawa B., Adamski M. Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie. Ann. Acad. Med. Siles. 2014; 68: 28–37.
 
9.
Stankowski J., Hilczer W. Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.
 
10.
Bartosz G. Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.
 
11.
Ramos P., Pilawa B. Application of EPR spectroscopy to examine free radicals evolution during storage of the thermally sterilized Ungentum ophthalmicum. Pharm. Dev. Technol. 2016; 1–4.
 
12.
Jarco S., Pilawa B., Ramos P. Badania metodą EPR oddziaływań ekstraktów z Matricaria chamomilla. II Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku. Materiały konferencyjne. Poznań 2015, s. 96.
 
13.
Jarco S., Pilawa B., Ramos P. Wpływ promieniowania UV na właściwości antyoksydacyjne ekstraktu z Matricaria chamomilla. II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESCULAP. Książka Abstraktów. Lublin 2015, s. 129–130.
 
14.
Jarco S., Szymański E., Pilawa B., Ramos P. Badania ziołomiodów z regionu górnołużyckiego z zastosowaniem spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego. III Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców. Książka Abstraktów. Zgorzelec 2016, s. 12–13.
 
15.
Jarco S., Szymański E., Pilawa B., Ramos P. Wpływ promieniowania UV na właściwości wolnorodnikowe ziołomiodów z regionu górnołużyckiego. III Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców. Książka Abstraktów. Zgorzelec 2016, s. 25–26.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top