Wpływ warunków przechowywania wyciągu z nasion soi na generowanie wolnych rodników – badania z zastosowaniem spektroskopii EPR
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Jarco   

Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:217-224
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Cennym uzupełnieniem diety jest wyciąg z nasion soi, wykorzystywany między innymi w profilaktyce nowo-tworów. Udział wolnych rodników w procesach karcynogenezy został udowodniony. Badania potwierdzają wpływ warunków przechowywania naturalnych środków leczniczych na zachodzące w nich zjawiska wolnorodnikowe. W pracy podjęto próbę optymalizacji warunków przechowywania wyciągu z nasion soi, aby zapobiec powstawaniu w nim wolnych rodników.

Cel pracy:
Celem pracy było określenie wpływu temperatury i promieniowania UV na generowanie wolnych rodników w wyciągu z nasion soi w trakcie przechowywania.

Materiał i metody:
Próbki z wyciągiem z nasion soi ogrzewano w temperaturach 30, 40 i 50°C. Kolejne próbki naświetlano promieniowaniem UV (długość fali 315–400 nm) przez 30 i 60 minut. Wykorzystano spektroskopię EPR (elektron paramagnetic resonance), analizując amplitudę i szerokość linii EPR oraz obliczając koncentrację wolnych rodników w próbkach.

Wyniki:
W temperaturze pokojowej 25°C oraz przy braku dostępu światła nie rejestrowano sygnału EPR dla testowa-nych próbek. Ogrzewanie próbek oraz ekspozycja na promieniowanie UV powodowały pojawienie się w nich wolnych rodników. Największą koncentrację wolnych rodników stwierdzono w próbce naświetlanej UV przez 60 minut, najniższe zaś w próbce ogrzanej do 30°C.

Wnioski:
Wykorzystanie spektroskopii EPR pozwoliło na ustalenie optymalnych warunków przechowywania wyciągu z nasion soi, którymi są temperatura 25°C oraz brak dostępu światła.

 
REFERENCJE (15)
1.
Gonet B. Wolne rodniki i antyoksydanty w zdrowym i chorym organizmie. W: Jaroszyk F. Biofizyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011: s. 810–825.
 
2.
Pawlęga J. Zachorowalność na nowotwory, czynniki ryzyka, nowotwory dziedziczne. W: Pawlicki M. Elementy diagnostyki nowotworów złośliwych. alfa-medica press. Bielsko-Biała 2001, s. 9–15.
 
3.
Spaczyński M. Onkologia ginekologiczna. Urban & Partner. Wrocław 1997, s. 9–16.
 
4.
Nowak A. Nasiona soi zwyczajnej – cenny surowiec dietetyczny i leczniczy. Kosmos Probl. Nauk. Przyr. 2011; 60: 179–187.
 
5.
Majewska M., Czeczot H. Flawonoidy w profilaktyce i terapii. Farm. Pol. 2009; 65: 369–377.
 
6.
Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M. Antyoksydanty a reaktywne formy tlenu. Bromat. Chem. Toksykol. 2010; 1: 9–14.
 
7.
Kroh J. Wolne rodniki w chemii radiacyjnej. PWN. Warszawa 1967, s. 70–86.
 
8.
Ramos P., Pilawa B., Adamski M. Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie. Ann. Acad. Med. Siles. 2014; 68: 28–37.
 
9.
Stankowski J., Hilczer W. Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.
 
10.
Bartosz G. Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.
 
11.
Ramos P., Pilawa B. Application of EPR spectroscopy to examine free radicals evolution during storage of the thermally sterilized Ungentum ophthalmicum. Pharm. Dev. Technol. 2016; 1–4.
 
12.
Jarco S., Pilawa B., Ramos P. Badania metodą EPR oddziaływań ekstraktów z Matricaria chamomilla. II Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku. Materiały konferencyjne. Poznań 2015, s. 96.
 
13.
Jarco S., Pilawa B., Ramos P. Wpływ promieniowania UV na właściwości antyoksydacyjne ekstraktu z Matricaria chamomilla. II Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESCULAP. Książka Abstraktów. Lublin 2015, s. 129–130.
 
14.
Jarco S., Szymański E., Pilawa B., Ramos P. Badania ziołomiodów z regionu górnołużyckiego z zastosowaniem spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego. III Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców. Książka Abstraktów. Zgorzelec 2016, s. 12–13.
 
15.
Jarco S., Szymański E., Pilawa B., Ramos P. Wpływ promieniowania UV na właściwości wolnorodnikowe ziołomiodów z regionu górnołużyckiego. III Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców. Książka Abstraktów. Zgorzelec 2016, s. 25–26.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top