Fournier’s gangrene in course of a perianal abscess – a case report
 
More details
Hide details
1
Oddział Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Szpital Zespolony w Kędzierzynie–Koźlu
 
2
Oddział Urologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Szpital Zespolony w Kędzierzynie–Koźlu
 
3
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
4
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu SUM w Katowicach
 
 
Corresponding author
Ewelina Szliszka   

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Zabrzu SUM w Katowicach, 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19 telefon/fax: (32) 272 25 54
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:86-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Fournier’s gangrene is a rare infectious disease characterized by rapidly necrotising fasciitis of the genital, perineal and perianal regions caused by mixed aerobic and anaerobic bacterial flora. The development and progression of the gangrene is often fulminating and can evoke multiple organ failure and death. The authors report a case of 55 year-old diabetic man with Fournier’s gangrene in course of perianal abscess. The standard clinical treatment involved extensive surgical debridement of the necrotic tissues, systemic chemotherapy with broad spectrum antibiotics and additional hyperbaric oxygen therapy. In authors’ opinion early diagnosis of the disease and intensive pharmacological and surgical treatments may improve the outcome of the patients with Fournier’s gangrene and decrease the mortality rate.
 
REFERENCES (15)
1.
Zaba R., Grzybowski A., Prokop J., Zaba Z., Zaba C. Fournier’s gangrene: historical survey, current status and case description. Med. Sci. Monit. 2009; 15: 34-39.
 
2.
Czymek R., Hildebrand P., Kleemann M. i wsp. New insights into the epidemiology and etiology of Fournier’s gangrene: a review of 33 patients. Infection. 2009; 37: 306-312.
 
3.
Sorensen M.D., Krieger J.N., Rivara F.P. i wsp. Fournier’s gangrene: population based epidemiology and outcomes. J. Urol. 2009; 181: 2121-2126.
 
4.
Ullah S., Khan M., Ullach A., Jan M. Fournier’s gangrene: a dreadful disease. Surgeon. 2009; 7: 138-142.
 
5.
Gołąb A., Sprogis J., Kaczmarek A., Sikorki A. Zgorzel Fourniera – obserwacja trzynastu chorych. Urol. Pol. 2001; 54: 83-88.
 
6.
Bednarek M., Drozdz W. Rzadki przypadek rozległej zgorzeli Fouriera w przebiegu ropnia okołoodbytniczego. Przegl. Lek. 2008; 65: 410-412.
 
7.
Buła G., Podwińska E., Skrzydło M., Trompeta J., Bołdys S. Zgorzel Fourniera – ciężkie powikłanie ropnia okołoodbytniczego. Wiad. Lek. 2005; 58: 128-131.
 
8.
Kuzaka B., Jardanowski R., Dobroński P. Zgorzel Fouriera – opis przypadku. Urol. Pol. 1998; 51: 93-100.
 
9.
Baskin L.S., Caroll P.R., Catlolica E.V. Necrotizing soft tissue infections of perigeum and genitalia. Br. J. Urol. 1990; 65: 524-529.
 
10.
Drążkiewicz M., Byrdy W., Góral M. Zgorzel Fourniera leczona terapią skojarzoną. Pol. Przegl. Chir. 2005; 77: 724-730.
 
11.
Thwaini A., Khan A., Malik A. i wsp. Fournier’s gangrene and ist emergency management. Postgrad. Med. J. 2006; 82: 516-519.
 
12.
Leach R.M., Rees P.J., Wilmhurst P. Hyperbaric oxygen therapy. Br. Med. J. 1998; 317: 1140-1143.
 
13.
Mindrup S.R., Kealay G.P., Fallon B. Hyperbaric oxygen for the treatment of Fournier’s gangrene. J. Urol. 2005; 173: 1975-1977.
 
14.
Alwaili N.S., Butler G.J., Lee B.Y., Cary Z., Petrillo R. Possible application of hyperbaric oxygen technology in the management of urogenital and renal diseases. J. Med. Eng. Technol. 2009; 29: 1-9.
 
15.
Jallali N., Withey S., Butle P.E. Hyperbaric oxygen as adjuwant therapy in the management of necrotizing fasciitis. Am. J. Surg. 2005; 189: 462-466.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top