Zgorzel Fourniera w przebiegu ropnia okołoodbytniczego – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Chirurgii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Szpital Zespolony w Kędzierzynie–Koźlu
 
2
Oddział Urologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Szpital Zespolony w Kędzierzynie–Koźlu
 
3
Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
4
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu SUM w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Ewelina Szliszka   

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Zabrzu SUM w Katowicach, 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19 telefon/fax: (32) 272 25 54
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:86-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zgorzel Fourniera jest rzadką chorobą infekcyjną charakteryzującą się gwałtownie postępującą martwicą okolicy narządów płciowych, krocza i odbytu wywołaną przez mieszaną tlenową i beztlenową fl orę bakteryjną. Szybki rozwój i progresja zgorzeli może prowadzić do niewydolności wielonarządowej i śmierci. Autorzy pracy opisują przypadek 55-letniego mężczyzny chorego na cukrzycę ze zgorzelą Fourniera jako powikłaniem ropnia okołoodbytniczego. Leczenie pacjenta obejmowało rozległe chirurgiczne usunięcie martwiczych tkanek, chemoterapię dożylną lekami o szerokim spektrum działania oraz miejscowe zastosowanie tlenu w komorze hiperbarycznej. Zdaniem autorów właściwe rozpoznanie choroby oraz rozpoczęcie intensywnego leczenia farmakologicznego i chirurgicznego może przyczynić się do poprawy wyników terapii pacjentów oraz zmniejszenia śmiertelności z powodu zgorzeli Fourniera.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (15)
1.
Zaba R., Grzybowski A., Prokop J., Zaba Z., Zaba C. Fournier’s gangrene: historical survey, current status and case description. Med. Sci. Monit. 2009; 15: 34-39.
 
2.
Czymek R., Hildebrand P., Kleemann M. i wsp. New insights into the epidemiology and etiology of Fournier’s gangrene: a review of 33 patients. Infection. 2009; 37: 306-312.
 
3.
Sorensen M.D., Krieger J.N., Rivara F.P. i wsp. Fournier’s gangrene: population based epidemiology and outcomes. J. Urol. 2009; 181: 2121-2126.
 
4.
Ullah S., Khan M., Ullach A., Jan M. Fournier’s gangrene: a dreadful disease. Surgeon. 2009; 7: 138-142.
 
5.
Gołąb A., Sprogis J., Kaczmarek A., Sikorki A. Zgorzel Fourniera – obserwacja trzynastu chorych. Urol. Pol. 2001; 54: 83-88.
 
6.
Bednarek M., Drozdz W. Rzadki przypadek rozległej zgorzeli Fouriera w przebiegu ropnia okołoodbytniczego. Przegl. Lek. 2008; 65: 410-412.
 
7.
Buła G., Podwińska E., Skrzydło M., Trompeta J., Bołdys S. Zgorzel Fourniera – ciężkie powikłanie ropnia okołoodbytniczego. Wiad. Lek. 2005; 58: 128-131.
 
8.
Kuzaka B., Jardanowski R., Dobroński P. Zgorzel Fouriera – opis przypadku. Urol. Pol. 1998; 51: 93-100.
 
9.
Baskin L.S., Caroll P.R., Catlolica E.V. Necrotizing soft tissue infections of perigeum and genitalia. Br. J. Urol. 1990; 65: 524-529.
 
10.
Drążkiewicz M., Byrdy W., Góral M. Zgorzel Fourniera leczona terapią skojarzoną. Pol. Przegl. Chir. 2005; 77: 724-730.
 
11.
Thwaini A., Khan A., Malik A. i wsp. Fournier’s gangrene and ist emergency management. Postgrad. Med. J. 2006; 82: 516-519.
 
12.
Leach R.M., Rees P.J., Wilmhurst P. Hyperbaric oxygen therapy. Br. Med. J. 1998; 317: 1140-1143.
 
13.
Mindrup S.R., Kealay G.P., Fallon B. Hyperbaric oxygen for the treatment of Fournier’s gangrene. J. Urol. 2005; 173: 1975-1977.
 
14.
Alwaili N.S., Butler G.J., Lee B.Y., Cary Z., Petrillo R. Possible application of hyperbaric oxygen technology in the management of urogenital and renal diseases. J. Med. Eng. Technol. 2009; 29: 1-9.
 
15.
Jallali N., Withey S., Butle P.E. Hyperbaric oxygen as adjuwant therapy in the management of necrotizing fasciitis. Am. J. Surg. 2005; 189: 462-466.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top