Treatment of a forearm cut wound using localised hyperbaric oxygen therapy – a case report
 
More details
Hide details
1
Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 
2
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Oddział Chirurgii Dzieci, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
 
4
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:246-251
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The treatment of hard-to-heal wounds is still a serious interdisciplinary medical problem. In recent years, modern methods of physical medicine have been increasingly and successfully used to treat diseases and traumas of locomotor organs, soft tissues and chronic wounds. The paper presents the beneficial effect of the treatment of a postoperative wound in a 7-year-old patient with a cut injury to the right forearm using localised hyperbaric oxygen therapy. A series of 10 daily treatments led to complete healing of the wound after the performed surgery, provided pain relief, and improved the quality of life of the patient resulting from the recovery of unaided existence.
 
REFERENCES (17)
1.
Potempa M., Jończyk P., Janerka M., Kucharzewski M., Kawczyk-Krupka A. Rany przewlekłe – epidemiologia i czynniki wpływające na proces gojenia. Leczenie Ran. 2014; 11(2): 43–50.
 
2.
Bumpus K., Maier MA. The ABC’s of wound care. Curr. Cardiol. Rep. 2013; 15(4): 346.
 
3.
Brongel L., Duda K. Mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2001.
 
4.
Kamolz L.P., Lumena H.B., Kazzinger M. Tissue engineering for cutaneous wounds: an overview of current standards and possibilities. Eur. Surg. 2008; 40(1): 19–26.
 
5.
Rojczyk-Gołębiewska E., Wilemska-Kucharzewska K., Pałasz A., Kucharzewski M. Rola angiogenezy w gojeniu ran. Leczenie Ran 2015; 12: 1–7.
 
6.
Vowden P., Apelqvist J., Moffat C. Wound complexity and healing. in: European Wound Management Association (EWMA). Position Document: Hard-to-heal wounds: a holistic approach. MEP Ltd. London 2008, s. 1–9.
 
7.
Shores J.T., Gabriel A., Gupta S. Skin substitutes and alternatives: a Review. Adv. Skin Wound Care 2007; 20(9): 493–508.
 
8.
Podręcznik angiologii. Red. A. Sieroń, L. Cierpka, Z. Rybak, A. Stanek. α-medica press. Bielsko-Biała 2009, s. 274–276.
 
9.
Taradaj J., Franek A., Dolibog P., Cierpka L., Błaszczak E. Physical treatment of wounds. Rehabilitacja w Praktyce 2008; 3(1): 34–35.
 
10.
Plafki C., Peters P., Almeling M., Welslau W., Busch R. Complications and side effects of hyperbaric oxygen therapy. Aviat. Space Environ. Med. 2000; 71(2): 119–124.
 
11.
Sahni T., Singh P., John M.J. Hyperbaric oxygen therapy: current trends and applications. J. Assoc. Physicians India 2003; 51: 280–284.
 
12.
Zarys medycyny hiperbarycznej. Red. A. Sieroń, G. Cieślar, M. Kawecki. II wydanie. α-medica press. Bielsko-Biała 2007.
 
13.
Baumgartner M., Tanner D., Hunziker T. Local treatment of chronic skin wounds in a Swiss out-patient wound centre 2010. Ther Umsch. 2011; 68(3): 153–158.
 
14.
Park H., Copeland C., Henry S., Barbul A. Complex wounds and their management. Surg. Clin North Am. 2010; 90(6): 1181–1194.
 
15.
Flint L., Meredith J.W., Schwab C.W. I wsp. Trauma: contemporary principles and therapy. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia 2008.
 
16.
Pasek J., Sieroń A. OXYBARIA-S – nowatorskie urządzenie do hiperbarycznej terapii tlenowej. Rehabilitacja w Praktyce 2015; 1: 56.
 
17.
Pasek J., Majda D., Cieślar G., Sieroń A. Wound Treatment after Congenital Syndactyly Separation with 100% Oxygen Therapy: A Case Report. Surgery: Current Research. 2015; 5: 245.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top