Possibilities of establishing seat belt usage during road accidents in medico-legal opinions drawn up on basis of incomplete medical and technical documentation
 
More details
Hide details
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Rafał Skowronek   

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752, Katowice, Polska,
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:280-286
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
The aim of the study is to examine the relationship between gaps in post-accident findings, including medical records, and the degree of categoricity of medico-legal opinions, assess the quality and nature of the medical and technical data, and determine the relevant data in the documentation enabling resolution of the opinioned issue.

Material and methods:
33 medical-legal opinions were analysed, including 23 prepared for the needs of civil procedure and 10 prepared in criminal matters – in total, the documentation concerned 52 people.

RESULTS::
Full medical records were present only in cases of 25% of victims injured in road accidents. Technical documentation from the scene of the accident was included in 60% of the all cases, and information on the prevalence of in-vehicle passive safety systems – only in 20%.

Conclusions:
Injuries are often non-specific and very rarely allow one to determine unambiguously whether the seat belts were fastened. Technical and medical documentation is sometimes incomplete or contains irrelevant data useless for medico-legal opinions. The persons responsible for preparing the relevant post-accident documentation and including it in the materials submitted to an expert often fail to carry out their responsibilities. The degree of categoricity of the opinion may be improved by taking more accurate technical and medical records.

 
REFERENCES (12)
1.
Chowaniec C., Nowak A., Chowaniec M., Jabłoński C. Analiza opiniowania w sprawach dotyczących sądowo-lekarskiej rekonstrukcji zdarzeń drogowych w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej ŚAM w Katowicach, w latach 1999–2003. W: 9 Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, Zakopane-Kościelisko 7–9.10.2004, zbiór referatów, s. 405–412.
 
2.
Teresiński G., Leśniak M. Kwantyfikacja efektywności pasów bezpieczeństwa w zderzeniach czołowych i bocznych w zakresie dużych prędkości kolizyjnych. Referat ustny LR7. W: 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Karpacz 11–13.09.2013 r., książka streszczeń, s. 48–49.
 
3.
Unarski J. Developments in technology used in forensic expert opinions on road accidents. Probl. Forensic Sci. 2014; 100: 341–358.
 
4.
Masełko J. Obrażenia powłok klatki piersiowej i brzucha powstałe w wyniku działania pasów bezpieczeństwa u ofiar wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005; 55(2): 109–114.
 
5.
Krajewski P., Fudalej M., Kwietniewski W. Sądowo-lekarska problematyka w ustalaniu miejsc zajmowanych przez osoby znajdujące się wewnątrz pojazdu w momencie wypadku. W: 9 Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, Zakopane-Kościelisko 7–9.10.2004, zbiór referatów, s. 391–403.
 
6.
Teresiński G. Rekonstrukcja wypadku drogowego w oparciu o wybrane parametry biomechaniczne. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin 2008.
 
7.
Żaba C. Analiza medyczno-sądowa ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych badanych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1951––2010. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2012.
 
8.
Berent J. Obrażenia ciała powodowane przez poduszki powietrzne. W: 9 Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, Zakopane-Kościelisko 7–9.10.2004, zbiór referatów, s. 413–420.
 
9.
Shkrum M.J., Ramsay D.A. Blunt Trauma: With Reference to Planes, Trains, and Automobiles. In: Forensic Pathology of Trauma: Common Problems for the Pathologist. Humana Press, Totowa, New Jersey, USA 2006: 405–518.
 
10.
Fante R.J., Trobe J.D. Images in clinical medicine. Bilateral corneal abrasions from airbag deployment. N. Engl. J. Med. 2014; 370(26): e40, doi: 10.1056/NEJMicm1313137.
 
11.
Chowaniec C., Kobek K., Nasiłowski W. Sądowo-lekarskie możliwości rekonstrukcji wypadku drogowego. Problem identyfikacji kinetyki wypadków i uczestnictwa w ruchu drogowym. W: 5 Sympozjum „Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych”, Zakopane 24–26.10.1996, zbiór referatów, s. 169–175.
 
12.
Chowaniec C., Chowaniec M. Skuteczność (rozstrzygające i nierozstrzygające opinie) opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach wypadków drogowych na podstawie akt w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej. W: 6 Sympozjum „Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych”, Zakopane 22–24.10.1998, zbiór referatów, s. 207–210.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top