The share of pathogenic strains of Gram (+), along with profiles of drug resistance occurring in bacterial infections in patients hospitalized in Department of Lung Diseases and Tuberculosis in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Bogdan Mazur   

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:273-279
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Under natural conditions, airways are exposed to various microorganisms present in the environment. The development of an infection occurs through an imbalance between the defense capabilities and the virulence of microorganisms. Respiratory tract infections caused by bacteria lead to mild and severe inflammation of the airways. The group of microorganisms occurring as an etiological factor of bacterial respiratory infections, in addition to frequently occurring Gram (-) rod-shaped bacteria, includes Gram (+) microorganisms, among them: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes. In recent years, there has been an increase in the resistance of microorganisms, isolated from infections, to many antibiotics. Therefore, analysis of the pathogenic species Gram (+) as well as the profiles of their resistance during a period of 5 years became expedient.

Material and methods:
3810 results of bacteriological tests of sputum and bronchial lavage were evaluated, which were collected from patients hospitalized in the Department of Lung Diseases and Tuberculosis of the Independent Public Clinical Hospital No. 3 in Zabrze. The study was conducted in the Microbiological Laboratory of the Department of Microbiology and Immunology in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice.

Results:
1263 strains of pathogenic bacteria were cultured, including 445 strains of Gram (+) rod-shaped bacteria, which comprised 35.2% of the total amount of pathogenic bacteria. The predominant pathogen in Gram (+) bacteria over 5 years was S. aureus MSSA from sputum and bronchial lavage. Gram (+) microorganisms, in 2008–2012, showed the highest percentage of resistance in relation to tetracyclines, then to macrolides, sulfonamides, trimethoprim and lincosamides. The percentage of resistance in relation to quinolones and aminoglycosides was at a similar level. Emergency microorganisms Gram (+) showed the highest percentage of resistance over 5 years compared to macrolides and lincosamides.

 
REFERENCES (29)
1.
Stelmach I., Podsiadłowicz-Borzęcka M., Jurałowicz D., Stelmach W. Analiza przyczyn nawracających zakażeń w układzie oddechowym u dzieci w regionie łódzkim. Pneumonol. Alergol. Pol. 2003; 71(5–6): 237–244.
 
2.
Bręborowicz A., Batura-Gabryel H., Chazan R., Chmielewska-Szewczyk D., Chyczewska E., Droszcz W., Górecka D., Górski P., Grzelewska-Rzy-mowska I., Jahnz-Różyk K., Jankowska R., Kowalski M.L., Kozielski J., Kulus M., Kuś J., Kurzawa R., Płusa T., Pierzchała W., Roszkowski-Śliż K., Zieliński J. Zakażenia układu oddechowego. Komisja Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN: 2008.
 
3.
Sulikowska A., Grzesiowski P., Sadowy E., Fiett J., Hryniewicz W. Characteristics of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis isolated from the nasopharynges of asymptomatic children and molecular analysis of S. pneumoniae and H. influenzae strain replacement in the nasopharynx. J. Clin. Microbiol. 2004; 42(9): 3942– 3949.
 
4.
Krenke R. Rola zakażeń układu oddechowego w rozwoju remodelingu dróg oddechowych. Terapia 2002; 10: 3–10.
 
5.
Griffin M.R., Walker F.J., Ivane M.K., Weinberg G.A., Staat M.A., Erdman D.D. Epidemiology of respiratory infections in young children: insights from the New Vaccine Surveillance Network. Pediatr. Infect. Dis. J. 2004; 23(11 Suppl.): S188–192.
 
6.
Regev-Yochay G., Raz M., Dragan R., Porat N., Shainberg B., Pinco E., Keller N., Rubinstein E. Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae by adults and children in community and family settings. Clin. Infect. Dis. 2004; 38(5): 632–639.
 
7.
Żabicka D., Literacka E., Bojarska K. Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD). Aktualności Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 2012; 3: 1–4.
 
8.
Wanke M. Lekooporność bakterii. Aktualności Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 2011; 3: 1–5.
 
9.
Stelmach I., Korzeniewska A., Ruszczyk Bilecka T., Jarosik-Niewiadomska K., Stańczyk J. Przypadek kardiomiopatii zastoinowej u dziecka z mukowiscydozą. Pediatr. Pol. 2002; 77(11): 985–988.
 
10.
Stelmach I., Podsiadłowicz-Borzęcka M., Jerzyńska J., Bernatowska E. Pospolity zmienny niedobór odporności (CIVD) u chłopca z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego – opis przypadku. Pediatr. Pol. 2003; 78(9): 801–805.
 
11.
Płusa T. Charakterystyka patogenów odpowiedzialnych za zakażenia układu oddechowego. Lekarz 2012; 1: 36–42.
 
12.
Olivieri D., D’Ippolito R., Chetta A. Induced sputum: diagnostic value in interstitial lung disease. Curr. Opin. Pulm. Med. 2000; 6(5): 411–414.
 
13.
Sapey E., Stockley R.A. COPD exacerbations – 2: Aetiology. Thorax 2006; 61(3): 250–258.
 
14.
Schenkein J.G., Nahm M.H., Dransfield M.T. Pneumococcal vaccination for patients with COPD: current practice and future directions. Chest 2008; 133(3): 767–774.
 
15.
Friedlander A.L., Albert R.K. Chronic macrolide therapy in inflammatory airways diseases. Chest 2010; 138(5): 1202–1212, doi: 10.1378/chest.10-0196.
 
16.
Kuś J. Zwykłe śródmiąższowe zapalenia płuc, czyli samoistne włóknienie płuc. Post. Nauk Med. 2011; 4: 260–266.
 
17.
Ziora D. Zaostrzenia samoistnego włóknienia płuc (IPF). Pneumonol. Alergol. Pol. 2006; 74: 403–408.
 
18.
Richter A.G., Stockley R.A., Harper L., Thickett D.R. Pulmonary infection in Wegener granulomatosis and idiopathic pulmonary fibrosis. Thorax 2009; 64(8): 692–697, doi: 10.1136/thx.2008.110445.
 
19.
Aduen J.F., Zisman D.A., Mobin S.I., Venegas C., Alvarez F., Biewend M., Jolles H.I., Keller C.A. Retrospective study of pulmonary function tests in patients presenting with isolated reduction in single-breath diffusion capacity: implications for the diagnosis of combined obstructive and restrictive lung disease. Mayo Clin. Proc. 2007; 82(1): 48–54.
 
20.
Mura M., Zompatori M., Pacilli A.M., Fasano L., Schiavina M., Fabbri M. The presence of emphysema further impairs physiologic function in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Respir. Care 2006; 51(3): 257–265.
 
21.
Dancewicz M., Szymankiewicz M., Bella M., Świniarska J., Kowalewski J. Bakteryjna kolonizacja drzewa oskrzelowego u chorych na raka płuca. Pneumonol. Alergol. Pol. 2009; 77(3): 242–247.
 
22.
Horan T.C., Gaynes R.P. Surveillance of nosocomial infections. In: Hospital epidemiology and infection control. 3rd edition. Eds.: C. Mayhall. Lippincott Williams and Wilkins. Philadelphia 2004, pp. 1659–1702.
 
23.
Staszkiewicz W., Hryniewicz W. Praktyczne zasady kontroli zakażeń szpitalnych. Zbiór rekomendacji i procedur dla polskich szpitali. Warszawa 2000.
 
24.
Crnich C.J., Safdar N., Maki D.G. The role of intensive care unit environment in the pathogenesis and prevention of ventilator-associated pneumonia. Respir. Care 2005; 50(6): 813–836.
 
25.
Anaissie E.J., Penzak S.R., Dignani M.C. The Hospital Water Supply as a Source of Nosocomial Infections: a plea for action. Arch. Intern. Med. 2002; 162(13): 1483–1492.
 
26.
Berghmans T., Sculier J.P., Klastersky J. A prospective study of infections in lung cancer patients admitted to the hospital. Chest 2003; 124(1): 114–120.
 
27.
Laroumagne S., Lepage B., Hermant C., Plat G., Phelippeau M., Bigay-Game L., Lozano S., Guibert N., Segonds C., Mallard V., Augustin N., Didier A., Mazieres J. Bronchial colonisation in patients with lung cancer: a prospective study. Eur. Respir. J. 2013; 42(1): 220–229, doi: 10.1183/09031936.00062212.
 
28.
Iwańska A., Nowak J., Skorupa W., Augustynowicz-Kopeć E. Analiza częstości izolacji i profil lekooporności drobnoustrojów izolowanych z dróg oddechowych dorosłych chorych na mukowiscydozę leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 2008–2011. Pneumonol. Alergol. Pol. 2013; 81(2): 105–113.
 
29.
Noworyta J., Gago J., Ząbek J. Istotne fenotypy oporności na antybiotyki występujące wśród drobnoustrojów alarmowych, izolowanych z zakażeń diagnozowanych w klinikach Instytutu Reumatologii w Warszawie. Reumatologia 2007; 45(2): 70–79.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top