Możliwości ustalenia zastosowania pasów bezpieczeństwa podczas wypadków komunikacyjnych w opiniach sądowo-lekarskich sporządzanych na podstawie niepełnej dokumentacji medycznej i technicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
3
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Skowronek   

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752, Katowice, Polska,
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:280-286
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Celem pracy jest zbadanie związku między wadami w obszarze ustaleń powypadkowych, w tym dokumentacji medycznej, a stopniem kategoryczności opinii medyczno-sądowej, ocena jakości i charakteru danych medycznych i technicznych oraz ustalenie istotnych danych w dokumentacji umożliwiających rozstrzygnięcie problemu opiniodawczego.

Materiał i metody:
Analizie poddano 33 opinie sądowo-lekarskie, w tym 23 opracowane na potrzeby postępowania cywilnego oraz 10 opracowanych w sprawach karnych – łącznie dokumentacja dotyczyła 52 osób.

Wyniki:
Pełna dokumentacja medyczna występowała w aktach spraw dotyczących zaledwie 25% poszkodowanych rannych w wypadkach drogowych. Dokumentacja techniczna z miejsca zdarzenia była dołączona do akt w 60% spraw, natomiast informacje dotyczące występowania w pojeździe systemów ochrony biernej jedynie w 20% spraw.

Wnioski:
Obrażenia ciała u ofiar wypadków często są niespecyficzne i bardzo rzadko umożliwiają jednoznaczne stwierdzenie, czy pasy bezpieczeństwa były zapięte. Dokumentacja techniczna i medyczna bywa niepełna lub zawiera dane nieprzydatne w opiniowaniu medyczno-sądowym. Osoby odpowiedzialne za sporządzenie właściwej dokumentacji powypadkowej i jej załączenie do materiałów przesyłanych biegłemu często nie wywiązują się należycie ze swoich obowiązków. Stopień kategoryczności opinii można poprawić poprzez dokładniejsze prowadzenie dokumentacji technicznej i medycznej.

 
REFERENCJE (12)
1.
Chowaniec C., Nowak A., Chowaniec M., Jabłoński C. Analiza opiniowania w sprawach dotyczących sądowo-lekarskiej rekonstrukcji zdarzeń drogowych w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej ŚAM w Katowicach, w latach 1999–2003. W: 9 Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, Zakopane-Kościelisko 7–9.10.2004, zbiór referatów, s. 405–412.
 
2.
Teresiński G., Leśniak M. Kwantyfikacja efektywności pasów bezpieczeństwa w zderzeniach czołowych i bocznych w zakresie dużych prędkości kolizyjnych. Referat ustny LR7. W: 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Karpacz 11–13.09.2013 r., książka streszczeń, s. 48–49.
 
3.
Unarski J. Developments in technology used in forensic expert opinions on road accidents. Probl. Forensic Sci. 2014; 100: 341–358.
 
4.
Masełko J. Obrażenia powłok klatki piersiowej i brzucha powstałe w wyniku działania pasów bezpieczeństwa u ofiar wypadków drogowych. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2005; 55(2): 109–114.
 
5.
Krajewski P., Fudalej M., Kwietniewski W. Sądowo-lekarska problematyka w ustalaniu miejsc zajmowanych przez osoby znajdujące się wewnątrz pojazdu w momencie wypadku. W: 9 Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, Zakopane-Kościelisko 7–9.10.2004, zbiór referatów, s. 391–403.
 
6.
Teresiński G. Rekonstrukcja wypadku drogowego w oparciu o wybrane parametry biomechaniczne. Rozprawa habilitacyjna. Wyd. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin 2008.
 
7.
Żaba C. Analiza medyczno-sądowa ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych badanych w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1951––2010. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2012.
 
8.
Berent J. Obrażenia ciała powodowane przez poduszki powietrzne. W: 9 Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, Zakopane-Kościelisko 7–9.10.2004, zbiór referatów, s. 413–420.
 
9.
Shkrum M.J., Ramsay D.A. Blunt Trauma: With Reference to Planes, Trains, and Automobiles. In: Forensic Pathology of Trauma: Common Problems for the Pathologist. Humana Press, Totowa, New Jersey, USA 2006: 405–518.
 
10.
Fante R.J., Trobe J.D. Images in clinical medicine. Bilateral corneal abrasions from airbag deployment. N. Engl. J. Med. 2014; 370(26): e40, doi: 10.1056/NEJMicm1313137.
 
11.
Chowaniec C., Kobek K., Nasiłowski W. Sądowo-lekarskie możliwości rekonstrukcji wypadku drogowego. Problem identyfikacji kinetyki wypadków i uczestnictwa w ruchu drogowym. W: 5 Sympozjum „Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych”, Zakopane 24–26.10.1996, zbiór referatów, s. 169–175.
 
12.
Chowaniec C., Chowaniec M. Skuteczność (rozstrzygające i nierozstrzygające opinie) opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach wypadków drogowych na podstawie akt w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej. W: 6 Sympozjum „Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych”, Zakopane 22–24.10.1998, zbiór referatów, s. 207–210.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top