Japanese knotweed (Reynoutria japonica Houtt.) – invasive alien and medical plant – distribution in the commune Krzyżanowice (Raciborska Valley)
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa SUM w Katowicach
 
 
Corresponding author
Bożena Kowalczyk   

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa 41 – 200 Sosnowiec ul. Ostrogórska 30 tel. (32) 364 13 60, 501 072 367
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:48-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Background:
Reynoutria japonica Houtt. species are native to East Asia from where they were introduced into Europe in the 19th century. It is medical plant. This paper presents distribution of this invasive alien plant in commune Krzyżanowice.

Material and Methods:
The field research was carried in 2007-2008 using the standard floristic investigation method. The distribution of Reynoutria has been studied using a method of mapping the species on a grid of squares with a side 2 kilometer.

Results/Conclusions:
Reynoutria japonica was recorded in 15 localities. Reynoutria japonica is an interesting crop owing to the high concentration of resveratrol in the root. The raw material can be used in the pharmaceutical industry and used in fitoterapy.

 
REFERENCES (24)
1.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Różnorodność biologiczna Polski. Instytut Botaniki W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków. 2002.
 
2.
Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 2006.
 
3.
Invasive Alien Species Database http://www.iop.krakow.pl/ias/.
 
4.
Szafer Wł., Kulczyński, S., Pawłowski, B. Rośliny polskie. Tom I i II. Wydanie VI. PWN. Warszawa. 1986.
 
5.
Fojcik B., Tokarska-Guzik B. Reynoutria x bohemica (Polygonaceae) – nowy takson we florze Polski. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 2000; 7:63-71.
 
6.
Beerling, D. J., Bailey J. P., & Conolly A. P. Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene (Reynoutria japonica Houtt.; Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc.). Journal of Ecology 1994; 82: 959–979.
 
7.
Bimova K., Bohumil M. & Kasparova I. How does Reynoutria invasion fi t the various theories of invasibility? Journal of Vegetation Science 2004; 15: 495–504.
 
8.
Faliński J. B. Invasive alien plants, vegetation dynamics and neophytism. Phytocoenosis vol. 10, Suppl. Cartographiae Geobotanicae 1998; 9: 163-187.
 
9.
Falinski J.B. Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań. Phytocoenosis 2004; 16: 3-31.
 
10.
Kornaś J. Pięć wieków wymiany fl or synantropijnych między Starym i Nowym Światem. Wiad. Bot. 1981; 40: 11-19.
 
11.
Zając A. Założenia metodyczne Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Wiad. Bot. 1978; 22: 145-155.
 
12.
Różański H. Fitoterapia chorób autoimmunologicznych Rdestowce - Reynoutria (Fallopia) 2007. //www.luskiewnik.pl/autoimmunologia.
 
13.
Huang WY, Cai YZ, Xing J, Corke H, Sun M. Comparative analysis of bioactivities of four Polygonum species. Planta Med. 2008; 74: 43-9.
 
14.
Bralley E. E., Greenspan Ph., Hargrove J. L., Wicker L., Hartle D. K. Topical anti-infl ammatory activity of Polygonum cuspidatum extract in the TPA model of mouse ear infl ammation. J Infl amm (Lond). 2008; 5: 1.
 
15.
Cassidy, A., Hanley, B., Lamuela-Raventos R.M., Isofl avones, lignans and stilbenes—origins, metabolism and potential importance to human health. Journal of The Science of Food and Agriculture 2000; 80: 1044–1062.
 
16.
Fremont L. Biological eff ects of resveratrol. Life Sci. 2000; 66:663-673.
 
17.
Makowska-Wąs-Janeczko Z. Stilbeny pochodzenia naturalnego, cz. I i II. Rośliny Lecznicze w Polsce i na Świecie. 2008; 2:7-15; 3-4:8-18.
 
18.
Janeczko Z., Jurczyszyn A., Bochenek B. Właściwości biologiczne resweratrolu i możliwości jego stosowania w terapii szpiczaka mnogiego. Panacea. 2009; 2:9-11.
 
19.
Bhat K. P. L., Lantvit D., Christov K., Mehta R. G., Moon R. C., Pezzuto J. M. Estrogenic and antiestrogenic properties of resveratrol in mammary tumor models. Cancer Res. 2001; 61:7456-7463.
 
20.
Bowers J. L., Tyulmenkov V. V., Jernigan S. C., Klinge C. M. Resveratrol acts as a mixed agonist/antagonist for estrogen. Endocrinology 2000; 141:3657-3666.
 
21.
Czeczot H., Skrzycki M., Scibor D. Farmakologiczne działanie resweratrolu. Farmacja Polska. 2004; 60:357-367.
 
22.
Arichi H, Kimura Y, Okuda H, Baba K, Kozawa M, Arichi S. Eff ects of stilbene components of the root of Polygonum cuspidatum Sieb. et. Zucc. on lipid metabolism. Chem. Pharm. Bull. 1982; 30:1766-1770.
 
23.
Jang M., Cai L., Udeani G. O., Slowing K. V., Thomas C. F., C. Beecher W. W., Fong H. H. S., Farnsworth N. R., Kinghorn A.D., Mehta R. G., Moon R. C., Pezzuto J. M. Cancer chemopreventive activity of resveratrol, a natural product derived from grapes. Science 1997; 275:218-220.
 
24.
Żurek G. Rdesty: ostrokończysty i sachaliński – wykorzystanie chwastów jako źródła energii. Wokół Energetyki. 2007; 4: 33-36.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top