Resources of valuable medicinal plants of Włoszczowa district. Part 2 – sandy everlasting Helichrysum arenarium (L.) Moench
 
 
More details
Hide details
1
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa SUM w Katowicach
 
 
Corresponding author
Barbara Bacler   

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa SUM w Katowicach, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogorska 30, tel./fax (32) 364 13 60
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:54-59
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Sandy everlasting Helichrysum arenarium L. (Moench.) is a rhizome perennial of the sunfl ower family (Asteraceae). It has erect branching stems which to be an average of 0,3 m tall. The leaves are flat, gray and woolly. The lower ones being elliptical in shape, upper ones are linear. Flowerheads arranged in dense umbelliform panicle. Involucres are yellow or orange. The plant is a source of valuable herbal material, the infl orecence of Sandy Everlasting (Helichrysi inflorescentia). Active components on the sandy everlasting are the flawonoides which may have choleretic, hepatoprotective and antibacterial poperties. This stock is used for treatment of digestive system and liver diseases. The species is partially protected in Poland.

Material and Methods:
In the field research in Włoszczowa district I used the floristic method. Results have been documented by means of herbarium specimens as well as photographs.

Results and Conclusions:
Sandy everlasting were recorded on four sites in the area of Włoszczowa district. Many floristic studies this species has been confirmed in this area. Six new localities of Helichrysum arenarium were found during botanical investigation carried out in the years 2007-2009. These localities are situated in: Rączki (the ATPOL grid reference DE5931), Dobromierz (DE6901), Gościęcin (DE7822), Oleszno (EE6021), Wymysłów (EE7033), Kossów (EE9011).

 
REFERENCES (27)
1.
Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004: 467-468.
 
2.
Podbielkowski Z., Sudnik-Wojcikowska B. Słownik roślin użytkowych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2003: 199-200.
 
3.
Strzelecka H., Kowalski J. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000: 228-229.
 
4.
Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. Rośliny chronione. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa 2006: 115.
 
5.
Hegi G. Illustrrierte Flora von MittelEuropa. Band VI Teil 3, München 1926: 156-158.
 
6.
Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001: 119.
 
7.
Kohlmünzer S. Farmakognozja. Wyd. 5 unowocześnione. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000: 178-179.
 
8.
Drobnik J., Bacler B. Rośliny lecznicze w osiemnastowiecznym polskim poradniku medycznym Compendium medicum auctum. Część 2. Ann. Acad. Med. Siles. 2009; 63: 51-65.
 
9.
. Anonim. Compendium medicum auctum to iest krotkie zebranie i opisanie chorob, ich rożności, przyczyn, znakow, sposobow do leczenia [...] na siedm traktatow rozdzielone i teraz przez tegoż autora z errorow drukarskich wyczyszczone, z przydatkiem osobliwych chorob [...] przedrukowane roku [...] 1789. [Częstochowa] : w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey.
 
10.
James R. Pharmacopoeia Uniwersalis: or a new universal English Disperatory. London: Printed for J. Hodges at the Looking-Glass, over-aiganst St. Magnus’s Church, London Bridge; and J. wood under the Piazza of the Royal Exchange, London 1747: 448.
 
11.
Stockes J. A Botanical material medica, consisting of the generic and specifi c characters oh the plants used in medicine and diet, with synonyms, and references to medical autors by Jonathan Stockes M.D. in four volumes. J. Johnson and Co, Vol. IV, London 1812: 199.
 
12.
Farmakopea Polska VI. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2002: 860-861.
 
13.
Bacler B., Drobnik J. Rośliny lecznicze w Farmakopei Polskiej IV, V i VI. Annales Academiae Medicae Silesensis 2006; 60: 239-242.
 
14.
Podlewski J. K., Chwalibogowska - Podlewska A. (red.). Leki współczesnej terapii. Wydanie 17 Split Trading Sp. z.o.o., Warszawa 2005: 715.
 
15.
. Senderski M. E. Zioła. Praktyczny poradnik o ziołach i ziołolecznictwie. Wydawnictwo E. K. Liber, Warszawa 2009: 337-339.
 
16.
Matławska I. (red.). Farmakognozja. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2008: 134-135.
 
17.
Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J. (red.). Fitoterapia i leki roślinne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007: 355-356.
 
18.
Ożarowski A. (red.). Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich. Warszawa 1982: 156-157.
 
19.
Van Wyk B.-E., Wink M. Rośliny lecznicze świata. Med Pharm Polska. Wrocław 2008: 168.
 
20.
Kondracki J. Geografi a regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000: 196-200.
 
21.
Zając A. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. PTB, Wiadomości Botaniczne 1978; 22: 145-155.
 
22.
Błaszczyk H. Flora powiatu włoszczowskiego - Flora of the district of Włoszczowa (Southern Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica 1959; 5: 47-96.
 
23.
Szwagrzyk J. Flora naczyniowa Niecki Nidziańskiej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 1987; 15: 17-91.
 
24.
Kozłowski J. Aktualne problemy związane ze zbiorem surowców zielarskich ze stanu naturalnego. Wiadomości Zielarskie 1996; 12: 5-9.
 
25.
Pacholak H., Załecki R. Sposoby rozmnażania kocanek piaskowych. Wiadomości Zielarskie 1979; 3: 10-11.
 
26.
Sawilska A. K. Helichrysum arenarium (L.) Moench – ocena przydatności do uprawy na podstawie strategii życia gatunku. Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN 2004; 52: 329-336.
 
27.
Forycka A., Buchwald W. Badania naturalnych zasobów roślin leczniczych objętych w Polsce ochroną prawną. Herba Polonica 2008; 54: 81-11.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top