Nomenclature of medicinal actions
 
More details
Hide details
1
Studium Języków Obcych
 
2
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa SUM w Katowicach
 
 
Corresponding author
Jacek Drobnik
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:67-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the Latin nomenclature of pharmacological actions in terms of their etymology and grammar. The Latin vocabulary was selected according to the following criteria: 1) these actions are effects of herbal drugs, 2) the nomenclature is in current use in phytothrtapy.
 
REFERENCES (8)
1.
Abramowiczówna Z., red.: Słownik grecko-polski. PWN, Warszawa,1958; 1: I-XXV + 1–631; 2: 1–747; 3: 1–778; 4: 1–733.
 
2.
Dąbrowska B. Podręczny słownik medyczny. Wyd. 1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
 
3.
Kreiner J. Słownik etymologiczny łacińskich nazw i terminów używanych w biologii oraz medycynie. Komisja Słownictwa Biologicznego PAN. Wyd. 2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1963.
 
4.
Plezia M. red. Słownik łacińsko-polski. Wyd. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998; 1: I–LII + 1–827; 2: 1– 744; 3: 1–751; 4: 1–583; 5: 1–673.
 
5.
Rejewski M. Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Przewodnik botaniczny. Książka i Wiedza, Warszawa, 1996.
 
6.
Schulz K. H.: Fachlatein für Drogisten und Pharmazeutische Berufe. 2. Aufl ., Fachbuchverlag. Leipzig 1959.
 
7.
Stearn W. T. Botanical Latin. Davis and Charles, Timber Press, Portland 2004.
 
8.
Winniczuk L. Mały słownik polskołaciński, Wydawnictwo Szkolne, Warszawa 2003.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top