Terminologia działań leczniczych
 
Więcej
Ukryj
1
Studium Języków Obcych
 
2
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa SUM w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Drobnik
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2009;63:67-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca omawia łacińskie nazewnictwo działań farmakologicznych pod względem etymologicznym i gramatycznym. Kryteriami doboru słownictwa są: 1) działania wywierane na organizm człowieka przez leki naturalne, 2) terminy używane obecnie, spotykane w literaturze z zakresu ziołolecznictwa.
ISSN 0208-5607
 
REFERENCJE (8)
1.
Abramowiczówna Z., red.: Słownik grecko-polski. PWN, Warszawa,1958; 1: I-XXV + 1–631; 2: 1–747; 3: 1–778; 4: 1–733.
 
2.
Dąbrowska B. Podręczny słownik medyczny. Wyd. 1 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
 
3.
Kreiner J. Słownik etymologiczny łacińskich nazw i terminów używanych w biologii oraz medycynie. Komisja Słownictwa Biologicznego PAN. Wyd. 2. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław, Warszawa, Kraków, 1963.
 
4.
Plezia M. red. Słownik łacińsko-polski. Wyd. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998; 1: I–LII + 1–827; 2: 1– 744; 3: 1–751; 4: 1–583; 5: 1–673.
 
5.
Rejewski M. Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Przewodnik botaniczny. Książka i Wiedza, Warszawa, 1996.
 
6.
Schulz K. H.: Fachlatein für Drogisten und Pharmazeutische Berufe. 2. Aufl ., Fachbuchverlag. Leipzig 1959.
 
7.
Stearn W. T. Botanical Latin. Davis and Charles, Timber Press, Portland 2004.
 
8.
Winniczuk L. Mały słownik polskołaciński, Wydawnictwo Szkolne, Warszawa 2003.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top