Selected personality determinants in patients with rheumatoid arthritis
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu, Politechnika Częstochowska w Częstochowie
 
2
Katedra Psychologii, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
 
3
Studium Doktoranckie, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Agnieszka Maria Kacprzyk-Straszak   

ul. Ofiar Katynia 88, 42-530 Dąbrowa Górnicza
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:183-192
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
The aim of the study was to identify selected personality determinants in patients with rheumatoid arthritis.

Material and methods:
Pilot clinical studies were performed in 108 patients with rheumatoid arthritis. The majority of the study sample (69%) was women. The study was conducted from March to April 2015 in the rheumatology departments of Silesian hospitals. The selected personality traits were measured using two psychometric tools: the A-Framingham Scale in Juczyński's Polish adaptation and the NEO-FFI Personality Inventory adapted to Polish conditions by Zawadzki et al. The study also used sociodemographic metrics.

Results:
The study results showed an increased intensification of the type A behaviour pattern in the study group. A positive relationship was observed between the A pattern and neuroticism. Furthermore, statistically significant positive correlations were reported between extraversion and openness to experience, and between conscientiousness and agreeableness. Moreover, statistically significant negative relationships were found between neuroticism and extraversion and agreeableness. There was a significant correlation between sociodemographic variables such as gender, marital status, education, age, and personality traits like extraversion, conscientiousness and neuroticism, agreeableness and openness to experience.

Conclusions:
The personality factor is important in patients with RA. Continuing clinical trials with regard to personality determinants in patients with RA and learning about these conditions may contribute to deeper understanding of the etiopathogenesis, the course of the disease and more effective treatment of this condition.

 
REFERENCES (23)
1.
Kontny E. Patogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów. Część I – odpowiedź nabyta, uwarunkowania genetyczne i środowiskowe. Reumatologia 2011; 49(1): 47–54.
 
2.
Kucharz E.J. Reumatoidalne zapalenie stawów. W: Wielka Interna. Reumatologia. Red. M. Puszczewicz. Medical Tribune Polska. Warszawa 2010, s. 75–88.  .
 
3.
Fliciński J., Prajs K., Brzosko M. Genetyczne podłoże chorób reumatycznych. W: Wielka Interna. Reumatologia. Red. M. Puszczewicz. Medical Tribune Polska. Warszawa 2010, s. 6–13.
 
4.
Basińska M.A. Reumatoidalne zapalenie stawów. Obraz psychologiczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2006.
 
5.
Ziarko M., Kaczmarek Ł., Mojs E., Atarowska M., Samborski W. Styl radzenia sobie ze stresem jako moderator związku lęku z neurotyzmem u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Reumatologia 2011; 49(3): 162–168.
 
6.
Hyphantis T.N., Bai M., Siafaka V., Georgiadis A.N., Voulgari P.V., Mavreas V., Drosos A.A. Psychological distress and personality traits in early rheumatoid arthritis: A primary survey. Rheumatol. Int. 2006; 26(9): 828–836.
 
7.
Basińska M.A. Nastrój u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Reumatologia 2004; 42(4): 525–535.
 
8.
Wolfe F. Psychological distress and rheumatic disease. Scand. J. Rheumatol. 1999; 28(3): 131–136.
 
9.
Jankowska B., Uchmanowicz I., Polański J., Uchmanowicz B., Dudek K. Czynniki kliniczne i socjodemograficzne determinujące jakość życia w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS). Family Medicine & Primary Care Review 2010; 12(4): 1027–1034.
 
10.
Moćko J., Zurzycka P. Jakość życia pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów – doniesienie wstępne. Pielęgniarstwo XXI wieku 2013; 1(42): 15–19.
 
11.
Juczyński Z. Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wyd. 2. Warszawa 2012.
 
12.
Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. Inwentarz Oso-bowości NEO-FFI Paula T. Costy Jr i Roberta R. McCrae. Pracownia testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2010.
 
13.
Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. Właściwości osobowości sprzyjające chorobom somatycznym – rola typu D. Psychoonkologia 2008; 1: 7–13.
 
14.
Mieścicka L. Pracoholizm. PTP Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa 2002.
 
15.
Costa P.T., Somerfield M.R., McCrae R.R. Personality and coping. Reconceptualization. W: Zeidner R., Endler N.S. Handbook of coping: theory, research, application. John Wiley & Sons. Oxford 1996.
 
16.
Wiebe J.S., Christensen A.J. Patient adherence in chronic illness: personality and coping in context. J. Pers. 1996; 64(4): 815–835.
 
17.
Bajcar A. Osobowość jako wyznacznik przystosowania psychospołecznego i dobrostanu chorych przewlekle. Studia Psychologica 2012; 5: 45–53.
 
18.
Korabel H., Dudek D., Jaworek A., Wojas-Pelc A. Tendencje samobójcze wśród pacjentów dermatologicznych. Post. Dermatol. Alergol. 2008; 25(2): 69–75.
 
19.
Zegarska B., Izdebski P., Barska K. Osobowość młodzieży ze zmianami skórnymi w przebiegu trądziku młodzieńczego na podstawie testu NEO-FFI. Dermatol. Estet. 2005; 7: 17–21.
 
20.
Watson D., Pennebaker J.W. Health complaints, stress and distress: exploring the central role of negative affectivity. Psychol. Review 1989; 96(2): 234–254.
 
21.
Bogg T., Roberts B.W. Conscientiousness and health-related behaviors: a meta-analysis of the leading behavioral contributors to mortality. Psychol. Biull. 2004; 130(6): 887–919.
 
22.
Szpiczak mnogi. Wybrane zagadnienia. Tom II. Red. A. Jurszczyn, A.B. Skotnicki. Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka. Kraków 2011.
 
23.
Vliet Vlieland T.P.M., Buitenhuis N.A., Van Zeben D., Vandenbroucke J.P., Breedveld F.C., Hazes J.M.W. Sociodemographic factors and the outcome of rheumatoid arthritis in young women. Ann. Rheum. Dis. 1994; 53(12): 803–806.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top