Analysis of causes of preterm and full-term infant death in postmortem examination data of Chair and Department of Pathomorphology in Zabrze in 2010–2015
 
More details
Hide details
1
Koło Naukowe STN przy Katedrze Patomorfologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Zakład Patomorfologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Joanna Bosowska   

Koło Naukowe STN przy Katedrze Patomorfologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Denty-stycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:418-424
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Despite the extreme levels of care given to pregnant women and newborns, there is a high risk of infant mortality during the first weeks post-delivery. Understanding the causes might be fruitful for gynaecologists and neonatologists in reducing the risk factors involved. This could be achieved by targeting perinatal and postnatal care.

Aim:
The aim of this research project was to analyse the causes of preterm and full term infant deaths during the period of 2010 to 2015.

Material and methods:
The analysis was performed in accordance with the autopsy protocols provided by the Chair and Department of Pathomorphology, Zabrze. The data contains 103 protocols which involved infants within the age range 0–1 years. The obtained information collected in Microsoft Office Excel 2010. Further analysis of the data was conducted using the software StatSoft, Inc. Statistica 12.0.

Results:
The highest mortality rate was observed in the neonatal period – 55 (75%) premature babies and 24 (80%) full-term babies. There was statistical significance in the frequency of both pulmonary diseases (p = 0.0094) – full-term (17%) and pre-term (42%) babies – and in congenital defects (p = 0.0012) – full-term (50%) and pre-term (18%) babies.

Conclusions:
The research showed that the main cause of death in 38% of pre-term babies was due to multi-organ failure, whereas those in the case of full-term babies (14%) was due to sudden cardiac arrest.

 
REFERENCES (11)
1.
Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna. Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2015.
 
2.
Podstawy neonatologii. Red. J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz, E. Gulczyńska. Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Poznań 2014.
 
3.
DiPietro Mager N. Preventing infant mortality: Pharmacists' call to action. J. Am. Phrm. Assoc. 2016; 56(1): 82–87.
 
4.
Szczyt M. Przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Polsce w latach 1997–2004. Katedra Statystyki i Demografii. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011.
 
5.
Sobczyk W. i in. Umieralność niemowląt oraz wybrane aspekty ochrony zdrowia kobiet i dzieci w województwie śląskim w latach 2012–2013. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej. Katowice 2014.
 
6.
Raju T.N., Higgins R.D., Stark A.R., Leveno K.J. Optimizing care and outcome for late – preterm (near-term) infants. A summary of the workshop sponsored by the National Institute of Child Health and Human Development. Pediatrics 2006; 118(3): 1207–1214.
 
7.
Helwich E. Wcześniactwo, http://pediatria.mp.pl/choroby... show.html?id=79079 [dostęp: 12.04.2016].
 
8.
Maliński M., Szymszal J. Współczesna statystyka matematyczna w medycynie w arkuszach kalkulacyjnych. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice 1999.
 
9.
Bury A., Meissner E., Szram S., Berent J. Analiza przyczyn zgonów płodów, noworodków i niemowląt w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi w latach 2000-2010. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2011; 61(4): 360–366.
 
10.
Kunz J., Kopacz P. Analiza porównawcza zgonów gwałtownych i nagłych dzieci i młodzieży do 14 roku życia w latach 1946–1973 i 1996–2005 w materiale sekcyjnym krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007; 57(3): 318–321.
 
11.
Bloch-Bogusławska E., Wolska E., Paradowska A. Zgony dzieci w wieku noworodkowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieciobójstwa w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 1992–2006. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2008; 58(4): 145–149.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top