Analiza przyczyn zgonów w ciągu pierwszego roku życia wcześniaków i dzieci urodzonych o czasie w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu w latach 2010–2015
 
Więcej
Ukryj
1
Koło Naukowe STN przy Katedrze Patomorfologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Zakład Patomorfologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Bosowska   

Koło Naukowe STN przy Katedrze Patomorfologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Denty-stycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:418-424
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Pomimo wysokich standardów opieki nad kobietą ciężarną i noworodkiem, pierwsze tygodnie po porodzie stanowią szczególny okres życia o podwyższonym ryzyku zgonu. Przeprowadzenie analizy zgonów może zrodzić cenne sugestie, służące zarówno ginekologom, jak i neonatologom, pozwalające zmniejszyć umieralność w obu grupach.

Cel:
Celem pracy była analiza przyczyn zgonów wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie w latach 2010–2015.

Materiał i metody:
Dane opracowano na podstawie protokołów sekcyjnych z lat 2010–2015 zgromadzonych w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii SUM w Zabrzu. Przeanalizowano 103 protokoły sekcyjne. Uzyskane informacje zebrano w programie Microsoft Office Excel 2010. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programu StatSoft, Inc. Statistica version 12.0.

Wyniki:
Okres noworodkowy obarczony jest wysoką śmiertelnością. W tym czasie zmarła większość poddanych badniu dzieci, w tym aż 55 wcześniaków (75%) i 24 dzieci urodzonych o czasie (80%). Choroby układu oddechowego występowały znamiennie częściej w grupie wcześniaków niż u dzieci urodzonych o czasie (42% i 17%; p = 0,0094). Odmienną tendencję stwierdzono w przypadku wad wrodzonych, które zdecydowanie częściej pojawiały się u dzieci urodzonych o czasie (p = 0,0012). Odnotowano je u 50% noworodków, podczas gdy w grupie wcześniaków wystąpiły jedynie u 18% badanych.

Wnioski:
Główną przyczyną śmierci wcześniaków była niewydolność wielonarządowa, która wystąpiła u 38% badanej grupy. Wśród noworodków urodzonych o czasie zasadniczą przyczyną zgonu było nagłe zatrzymanie krążenia.

 
REFERENCJE (11)
1.
Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna. Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2015.
 
2.
Podstawy neonatologii. Red. J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz, E. Gulczyńska. Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Poznań 2014.
 
3.
DiPietro Mager N. Preventing infant mortality: Pharmacists' call to action. J. Am. Phrm. Assoc. 2016; 56(1): 82–87.
 
4.
Szczyt M. Przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Polsce w latach 1997–2004. Katedra Statystyki i Demografii. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011.
 
5.
Sobczyk W. i in. Umieralność niemowląt oraz wybrane aspekty ochrony zdrowia kobiet i dzieci w województwie śląskim w latach 2012–2013. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej. Katowice 2014.
 
6.
Raju T.N., Higgins R.D., Stark A.R., Leveno K.J. Optimizing care and outcome for late – preterm (near-term) infants. A summary of the workshop sponsored by the National Institute of Child Health and Human Development. Pediatrics 2006; 118(3): 1207–1214.
 
7.
Helwich E. Wcześniactwo, http://pediatria.mp.pl/choroby... show.html?id=79079 [dostęp: 12.04.2016].
 
8.
Maliński M., Szymszal J. Współczesna statystyka matematyczna w medycynie w arkuszach kalkulacyjnych. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice 1999.
 
9.
Bury A., Meissner E., Szram S., Berent J. Analiza przyczyn zgonów płodów, noworodków i niemowląt w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi w latach 2000-2010. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2011; 61(4): 360–366.
 
10.
Kunz J., Kopacz P. Analiza porównawcza zgonów gwałtownych i nagłych dzieci i młodzieży do 14 roku życia w latach 1946–1973 i 1996–2005 w materiale sekcyjnym krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007; 57(3): 318–321.
 
11.
Bloch-Bogusławska E., Wolska E., Paradowska A. Zgony dzieci w wieku noworodkowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieciobójstwa w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 1992–2006. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2008; 58(4): 145–149.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top