Analysis of risk of congenital malformations of musculoskeletal system in Silesia region in comparison to rest of Polish territory
 
More details
Hide details
1
Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Katedra Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Joanna Iwanicka   

Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Katedra Nauk Podstawowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice, tel. +48 32 208 88 64
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2016;70:242-249
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Congenital malformations occur in approx. 2–4% of newborns. The Polish Registry of Congenital Malformations, operating in Poland since 1997, enables the monitoring of malformations in the Polish population. Analysis of the regional differences in the incidence of malformations may be important in the search for risk factors and analysis of prevention activities in the area. Therefore, the aim of this study was to evaluate the risk of the birth of newborns with congenital malformations of the musculoskeletal system in the Silesian region in relation to the rest of the Polish territory included in the register.

Material and methods:
The current work was based on data from the Polish Registry of Congenital Malformations for 2001–2006. The study group consisted of children up to 2 years of age who were diagnosed with malformation, as well as still-born children with congenital malformations and those diagnosed with a defect in the prenatal period. All the statistical analyzes were performed using the software Epi Info 7.

Results:
The incidence of congenital malformations of the musculoskeletal system in Silesia was higher than in the rest of the Polish territory in all the analyzed years except for 2003. The greatest increase in the risk was found for Q68 and Q67 defects. The incidence of congenital malformations in Silesia showed a downward trend in the period from 2001 to 2006.

Conclusions:
Congenital malformations of musculoskeletal disorders occurred more frequently in the Upper Silesia region than in the rest of the Polish territory in all the analyzed years except for 2003.

 
REFERENCES (13)
1.
Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wrodzone Wady rozwojowe w Polsce w latach 2005–2006. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 2010.
 
2.
Krukiewicz-Ruta I., Ruta K. Występowanie wrodzonych wad rozwojowych u noworodków urodzonych w oddziale noworodkowym samodzielnego publicznego ZOZ w Brzezinach w latach 1990–2001. Prz. Epidemiol. 2004; 58: 693–699.
 
3.
Mazurczak T., Latos-Bieleńska A. Wady rozwojowe. W: Raport zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 14–49 lat. Red. T. Niemiec. Warszawa 2006, Program Stanów Zjednoczonych ds. rozwoju 2007: 93–95.
 
4.
Misiak B., Śmigiel R. Współczesne poglądy na patogenezę, podstawy genetyczne oraz aspekty kliniczne zespołów zaburzonej lateralizacji u człowieka – nieprawidłowości rozwoju osi lewo-prawej. Med. Wieku Rozw. 2009; 13: 292–301.
 
5.
Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wrodzone Wady rozwojowe w Polsce w latach 2000–2002. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 2006.
 
6.
Zespół ds. Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Wrodzone Wady rozwojowe w Polsce w latach 2003–2004. Dane z Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Poznań 2008.
 
7.
Kapersky E., Wierzba J., Limon J., Latos-Bieleńska A., Czauderna P. Epidemiologia wrodzonych wad rozwojowych zarejestrowanych w województwie pomorskim w latach 2003–2005. Ann. Acad. Med. Gedan. 2008; 38: 25–35.
 
8.
Vrozené vady u narozených v roce 2011. Zdravotnická statistika. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Praha 2013.
 
9.
Inspekcja Ochrony Środowiska. Krajowy Raport Mozaikowy: Stan środowiska w województwach w latach 2000-2007. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa 2010.
 
10.
Jurewicz J., Hanke W. Zawodowa i środowiskowa ekspozycja na pestycydy a ryzyko wystąpienia wad wrodzonych – przegląd badań epidemiologicznych. Probl. Hig. Epidemiol. 2008; 89: 302–309.
 
11.
Główny Urząd Statystyczny. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2006. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa 2007.
 
12.
Moskalewicz J. Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu. Alkoh. Narkom. 2007; 20: 55–63.
 
13.
Żukiewicz-Sobczak W., Paprzycki P. Raport. Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki. Lublin 2013.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top