Eating habits of patients with type 2 diabetes mellitus with regard to body mass index
 
More details
Hide details
1
Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Corresponding author
Elżbieta Szczepańska   

Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:363-370
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
Recent years have seen a significant increase in the incidence of diabetes mellitus, type 2 diabetes in particular, which closely correlates with the growing problem of overweight and obesity. The aim of the study was to compare eating habits among type 2 diabetic patients with varying body weight as well as to verify whether there was a relationship between dietary habits and the body mass index in these patients.

Material and methods:
The study was conducted in diabetology outpatient clinics. A total of 353 diabetic patients participated in the study. The study consisted of two parts, i.e. authors' questionnaire and anthropometric measurements.

Results:
The recommended number of 4–5 meals a day was declared by 48.6% of subjects with normal body weight, 50.3% of overweight and 48.4% of obese patients. Daily consumption of breakfast was confirmed by 77.1%, 73.9% and 77.8% of respondents, respectively. Daily consumption of whole-grain bread and coarse grits was mostly declared by subjects with normal body weight (62.8%), followed by overweight and obese patients (22.9% and 23%, respectively). Daily consumption of milk and fermented dairy beverages was reported by 24.3% and 15.7% of subjects with normal body weight, 22.3% and 14.7% of overweight patients as well as by 16.7% and 12% of obese patients, respectively.

Conclusions:
Eating habits among patients with type 2 diabetes are varied, with healthy eating habits dominating in subjects with normal body weight. A relationship was found between the patients’ BMI values and some of the eating habits as well as consumption rates of various food products.

 
REFERENCES (28)
1.
Whiting D.R., Guariguata L., Weil C., Shaw J. IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Res. Clin. Pract. 2011; 94(3): 311–321.
 
2.
Bronkowska M., Zatońska K., Orzeł D., Biernat J. Ocena wiedzy żywieniowej osób z cukrzycą typu 2 w świetle zaleceń dietetycznych. Bromatol. Chem. Toksykol. 2013; 46(4): 520–530.
 
3.
Cichocka A. Cukrzyca typu 2. I. Epidemia naszych czasów. Przem. Spoż. 2013; 67(6): 38–40.
 
4.
Walicka M., Chomiuk T., Filipiak K.J., Mamcarz A., Olszanecka-Glinianowicz M., Wożakowska-Kapłon B., Wyleżoł M., Franek E. Zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 2. Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiol. Pol. 2015; 73(10): 949–957.
 
5.
Karnafel W., Możejko-Pastewka B. Obesity and the risk of type 2 diabetes mellitus and certain types of cancer. Diabet. Klin. 2015; 4(4): 163–171.
 
6.
Hołyńska A., Kucharska A., Sińska B., Panczyk M. Poziom wiedzy żywieniowej a sposób żywienia chorych na cukrzycę leczonych insuliną. Pol. Merkuriusz Lek. 2015; 233: 292–296.
 
7.
Ley S.H., Hamdy O., Mohan V., Hu F.B. Prevention and management of type 2 diabetes: dietary components and nutritional strategies. Lancet 2014; 383(9933): 1999–2007.
 
8.
Górska-Ciebiada M., Saryusz-Wolska M., Ciebiada M., Barylski M., Loba J. Zwyczaje żywieniowe u osób starszych chorych na cukrzycę. Geriatria 2015; 9(1): 7–14.
 
9.
American Diabetes Association Position Statement: Standards of Medical Care in Diabetes – 2016. Diabetes. Care 2016; 39 (Suppl. 1): S1–S112.
 
10.
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. Diabet. Prakt. 2015; 11(supl. A): A1–A73.
 
11.
Grochowska-Niedworok E., Szczepańska E., Całyniuk B., Kardas M., Muc-Wierzgoń M. Study of health risks in patients with type 2 diabetes by assessing their diet. Ann. Acad. Med. Siles. 2012; 66(5): 15–21.
 
12.
Cichocka A. Cukrzyca typu 2. II. Produkty spożywcze wskazane w diecie. Przem. Spoż. 2013; 67(7): 38–40.
 
13.
WHO. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO Technical Report Series 894. World Health Organization. Geneva 2000.
 
14.
Leszczyńska K., Łabuś P., Maciejewska-Paszek I., Podsiadło B., Irzyniec T., Serzysko B. Świadomość zasad odżywiania się u chorych na cukrzycę. W: Zdrowy styl życia – bezpieczeństwo żywności i zdrowe żywienie. Red. L.T. Niebrój, E. Grochowska-Niedworok, M. Kardas. Lulu Enterprises Inc. Raleigh 2015, s. 45–58.
 
15.
Ratajczak P., Obolewicz E., Kus K. Koligat D., Paczkowska A., Zaprutko T., Nowakowska E. Profilaktyka oraz leczenie cukrzycy – badanie poziomu świadomości pacjentów. Pol. Prz. Nauk Zdr. 2014; (2)39: 119–126.
 
16.
Juruć A., Pisarczyk-Wiza D., Wierusz-Wysocka B. Zalecenia dietetyczne i zachowania żywieniowe u osób z cukrzycą typu 1 - czy mają wpływ na kontrolę metaboliczną? Diabet. Klin. 2014; 3(1): 22–30.
 
17.
Vitale M., Masulli M., Rivellese A.A. et al. Influence of dietary fat and carbohydrates proportions on plasma lipids, glucose control and low-grade inflammation in patients with type 2 diabetes – The TOSCA. IT Study. Eur. J. Nutr. 2016; 55: 1645–1651.
 
18.
Jarvandi S., Schootman M., Racette S.B. Breakfast intake among adults with type 2 diabetes: influence on daily energy intake. Public. Health. Nutr. 2014; 18(12): 2146–2152.
 
19.
Włodarek D., Głąbska D. Zwyczaje żywieniowe osób chorych na cukrzycę typu 2. Diabet. Prakt. 2010; 11(1): 17–23.
 
20.
Jośko-Ochojska J., Spandel L., Brus R. Odwodnienie osób w podeszłym wieku jako problem zdrowia publicznego. Hygea Public Health 2014; 49(4): 712–717.
 
21.
Brzuskiewicz P., Grzymisławski M., Swora-Cwynar E., Bogdański P. Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia w zespole metabolicznym. Forum Zaburzeń Metabol. 2014; 5(3): 100–107.
 
22.
Białek-Dratwa A., Kukielczak A., Grajek M., Całyniuk B., Szczepańska E., Polaniak R. Częstość spożycia słodyczy i napojów słodzonych przez pacjentów chorujących na cukrzycę. W: Zdrowy styl życia – bezpieczeństwo żywności i zdrowe żywienie. Red. L.T. Niebrój, E. Grochowska-Niedworok, M. Kardas. Lulu Enterprises Inc. Raleigh 2015, s. 23–32.
 
23.
Szczepańska E., Klocek M., Kardas M., Dul L. Change of the nutritional habits and anthropometric measurements of type 2 diabetic patients advantages of the nutritional education carried out. Adv. Clin. Exp. Med. 2014; 23: 589–598.
 
24.
Wu Y., Zhang D., Jiang X., Jiang W. Fruit and vegetable consumption and risk of type 2 diabetes mellitus: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2015; 25(2): 140–147.
 
25.
Mędrela-Kuder E. Prawidłowa dieta w cukrzycy typu II jako forma rehabilitacji chorych. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2011; 62(2): 219–223.
 
26.
Comerford K.B., Pasin G. Emerging evidence for the importance of dietary protein source on glucoregulatory markers and type 2 diabetes: different effects of dairy, meat, fish, egg, and plant protein food. Nutrients 2016; 8(8): pii: 446.
 
27.
Szewczyk A., Białek A., Klikielczak A., Czech N., Kokot T., Muc-Wierzgoń M., Nowakowska-Zajdel E., Klakla K. Ocena sposobu żywienia osób chorujących na cukrzycę typu 1 i 2. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(2): 267–271.
 
28.
Kłosiewicz-Latoszek L., Cybulska B. Cukier a ryzyko otyłości, cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(2): 181–186.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top