Nawyki żywieniowe pacjentów z cukrzycą typu 2 z uwzględnieniem wskaźnika masy ciała
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Szczepańska   

Zakład Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2017;71:363-370
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
W ostatnich latach odnotowuje się znaczący wzrost zachorowalności na cukrzycę, zwłaszcza typu 2, co ściśle koreluje z narastającym problemem nadwagi i otyłości. Celem pracy było porównanie nawyków żywieniowych pacjentów z cukrzycą typu 2 o różnej masie ciała oraz odpowiedź na pytanie, czy występują zależności pomiędzy nawykami a wskaźnikiem masy ciała (BMI) badanych osób.

Materiał i metody:
Badanie zostało przeprowadzone w poradniach diabetologicznych wśród 353 pacjentów z cukrzycą. Składało się z dwóch części – przeprowadzenia ankiety z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza oraz wykonania pomiarów antropometrycznych.

Wyniki:
Spożywanie zalecanej liczby 4–5 posiłków w ciągu dnia zadeklarowało 48,6% osób z prawidłową masą ciała, 50,3% z nadwagą oraz 48,4% z otyłością. Codzienne spożywanie I śniadania potwierdziło odpowiednio 77,1%, 73,9% oraz 77,8% z nich. Codzienną konsumpcję pełnoziarnistego pieczywa i gruboziarnistych kasz najczęściej deklarowały osoby z prawidłową masą ciała (62,8%), rzadziej osoby z nadwagą i otyłością, odpowiednio 22,9% i 23% wskazań. Spożycie mleka i mlecznych napojów fermentowanych każdego dnia deklarowało odpowiednio 24,3% i 15,7% osób z prawidłową masą ciała, 22,3% i 14,7% z nadwagą oraz 16,7% i 12% z otyłością.

Wnioski:
Nawyki żywieniowe badanych pacjentów z cukrzycą typu 2 są zróżnicowane, przy czym największą liczbę prawidłowych nawyków żywieniowych zaobserwowano u osób z prawidłową masą ciała. Stwierdzono, iż występuje zależność pomiędzy BMI badanych pacjentów a niektórymi nawykami żywieniowymi i częstością spożycia poszczególnych produktów spożywczych.

 
REFERENCJE (28)
1.
Whiting D.R., Guariguata L., Weil C., Shaw J. IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Res. Clin. Pract. 2011; 94(3): 311–321.
 
2.
Bronkowska M., Zatońska K., Orzeł D., Biernat J. Ocena wiedzy żywieniowej osób z cukrzycą typu 2 w świetle zaleceń dietetycznych. Bromatol. Chem. Toksykol. 2013; 46(4): 520–530.
 
3.
Cichocka A. Cukrzyca typu 2. I. Epidemia naszych czasów. Przem. Spoż. 2013; 67(6): 38–40.
 
4.
Walicka M., Chomiuk T., Filipiak K.J., Mamcarz A., Olszanecka-Glinianowicz M., Wożakowska-Kapłon B., Wyleżoł M., Franek E. Zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 2. Stanowisko grupy ekspertów wsparte przez Sekcję Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiol. Pol. 2015; 73(10): 949–957.
 
5.
Karnafel W., Możejko-Pastewka B. Obesity and the risk of type 2 diabetes mellitus and certain types of cancer. Diabet. Klin. 2015; 4(4): 163–171.
 
6.
Hołyńska A., Kucharska A., Sińska B., Panczyk M. Poziom wiedzy żywieniowej a sposób żywienia chorych na cukrzycę leczonych insuliną. Pol. Merkuriusz Lek. 2015; 233: 292–296.
 
7.
Ley S.H., Hamdy O., Mohan V., Hu F.B. Prevention and management of type 2 diabetes: dietary components and nutritional strategies. Lancet 2014; 383(9933): 1999–2007.
 
8.
Górska-Ciebiada M., Saryusz-Wolska M., Ciebiada M., Barylski M., Loba J. Zwyczaje żywieniowe u osób starszych chorych na cukrzycę. Geriatria 2015; 9(1): 7–14.
 
9.
American Diabetes Association Position Statement: Standards of Medical Care in Diabetes – 2016. Diabetes. Care 2016; 39 (Suppl. 1): S1–S112.
 
10.
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę. Diabet. Prakt. 2015; 11(supl. A): A1–A73.
 
11.
Grochowska-Niedworok E., Szczepańska E., Całyniuk B., Kardas M., Muc-Wierzgoń M. Study of health risks in patients with type 2 diabetes by assessing their diet. Ann. Acad. Med. Siles. 2012; 66(5): 15–21.
 
12.
Cichocka A. Cukrzyca typu 2. II. Produkty spożywcze wskazane w diecie. Przem. Spoż. 2013; 67(7): 38–40.
 
13.
WHO. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO Technical Report Series 894. World Health Organization. Geneva 2000.
 
14.
Leszczyńska K., Łabuś P., Maciejewska-Paszek I., Podsiadło B., Irzyniec T., Serzysko B. Świadomość zasad odżywiania się u chorych na cukrzycę. W: Zdrowy styl życia – bezpieczeństwo żywności i zdrowe żywienie. Red. L.T. Niebrój, E. Grochowska-Niedworok, M. Kardas. Lulu Enterprises Inc. Raleigh 2015, s. 45–58.
 
15.
Ratajczak P., Obolewicz E., Kus K. Koligat D., Paczkowska A., Zaprutko T., Nowakowska E. Profilaktyka oraz leczenie cukrzycy – badanie poziomu świadomości pacjentów. Pol. Prz. Nauk Zdr. 2014; (2)39: 119–126.
 
16.
Juruć A., Pisarczyk-Wiza D., Wierusz-Wysocka B. Zalecenia dietetyczne i zachowania żywieniowe u osób z cukrzycą typu 1 - czy mają wpływ na kontrolę metaboliczną? Diabet. Klin. 2014; 3(1): 22–30.
 
17.
Vitale M., Masulli M., Rivellese A.A. et al. Influence of dietary fat and carbohydrates proportions on plasma lipids, glucose control and low-grade inflammation in patients with type 2 diabetes – The TOSCA. IT Study. Eur. J. Nutr. 2016; 55: 1645–1651.
 
18.
Jarvandi S., Schootman M., Racette S.B. Breakfast intake among adults with type 2 diabetes: influence on daily energy intake. Public. Health. Nutr. 2014; 18(12): 2146–2152.
 
19.
Włodarek D., Głąbska D. Zwyczaje żywieniowe osób chorych na cukrzycę typu 2. Diabet. Prakt. 2010; 11(1): 17–23.
 
20.
Jośko-Ochojska J., Spandel L., Brus R. Odwodnienie osób w podeszłym wieku jako problem zdrowia publicznego. Hygea Public Health 2014; 49(4): 712–717.
 
21.
Brzuskiewicz P., Grzymisławski M., Swora-Cwynar E., Bogdański P. Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia w zespole metabolicznym. Forum Zaburzeń Metabol. 2014; 5(3): 100–107.
 
22.
Białek-Dratwa A., Kukielczak A., Grajek M., Całyniuk B., Szczepańska E., Polaniak R. Częstość spożycia słodyczy i napojów słodzonych przez pacjentów chorujących na cukrzycę. W: Zdrowy styl życia – bezpieczeństwo żywności i zdrowe żywienie. Red. L.T. Niebrój, E. Grochowska-Niedworok, M. Kardas. Lulu Enterprises Inc. Raleigh 2015, s. 23–32.
 
23.
Szczepańska E., Klocek M., Kardas M., Dul L. Change of the nutritional habits and anthropometric measurements of type 2 diabetic patients advantages of the nutritional education carried out. Adv. Clin. Exp. Med. 2014; 23: 589–598.
 
24.
Wu Y., Zhang D., Jiang X., Jiang W. Fruit and vegetable consumption and risk of type 2 diabetes mellitus: a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 2015; 25(2): 140–147.
 
25.
Mędrela-Kuder E. Prawidłowa dieta w cukrzycy typu II jako forma rehabilitacji chorych. Rocz. Panstw. Zakl. Hig. 2011; 62(2): 219–223.
 
26.
Comerford K.B., Pasin G. Emerging evidence for the importance of dietary protein source on glucoregulatory markers and type 2 diabetes: different effects of dairy, meat, fish, egg, and plant protein food. Nutrients 2016; 8(8): pii: 446.
 
27.
Szewczyk A., Białek A., Klikielczak A., Czech N., Kokot T., Muc-Wierzgoń M., Nowakowska-Zajdel E., Klakla K. Ocena sposobu żywienia osób chorujących na cukrzycę typu 1 i 2. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(2): 267–271.
 
28.
Kłosiewicz-Latoszek L., Cybulska B. Cukier a ryzyko otyłości, cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych. Probl. Hig. Epidemiol. 2011; 92(2): 181–186.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top