Udział szczepów chorobotwórczych Gram (+) wraz z profilami lekooporności występujących w zakażeniach bakteryjnych u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
2
Katedra i Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 
 
Autor do korespondencji
Bogdan Mazur   

Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
 
 
Ann. Acad. Med. Siles. 2018;72:273-279
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
W naturalnych warunkach drogi oddechowe narażone są na działanie różnych drobnoustrojów znajdujących się w środowisku. Do rozwoju zakażenia dochodzi poprzez zaburzenie równowagi między zdolnościami obronnymi a zjadliwością drobnoustrojów. Zakażenia układu oddechowego wywołane przez bakterie prowadzą do łagodnych i ciężkich zapaleń dróg oddechowych. Do grupy drobnoustrojów występujących jako czynnik etiologiczny bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, oprócz licznie występujących pałeczek Gram (-), zalicza się drobnoustroje Gram (+), a wśród nich Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae i Streptococcus pyogenes. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost oporności drobnoustrojów, izolowanych z zakażeń, na wiele antybiotyków. Celowa stała się zatem analiza chorobotwórczych gatunków drobnoustrojów Gram (+), a także profili ich oporności w ciągu 5 lat.

Materiał i metody:
Ocenie poddano 3810 wyników badań bakteriologicznych plwociny i popłuczyn oskrzelowych, które pobrano od pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 3 w Zabrzu. Badania przeprowadzono w Laboratorium Mikrobiologicznym Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wyniki:
Wyhodowano 1263 szczepy bakterii chorobotwórczych, w tym 445 szczepów pałeczek Gram (+), które stanowiły 35,2% ogólnej liczby bakterii patogennych. Patogenem dominującym w grupie bakterii Gram (+) uzyskanym z plwocin i popłuczyn oskrzelowych w ciągu 5 lat był S. aureus MSSA. Drobnoustroje Gram (+) w latach 2008–2012 wykazały najwyższy odsetek oporności w stosunku do tetracyklin, następnie do makrolidów, sulfonamidów, trimetoprymu i linkozamidów. Odsetek oporności w stosunku do chinolonów i aminoglikozydów kształtował się na podobnym poziomie. Alarmowe drobnoustroje Gram (+) wykazały najwyższy odsetek oporności w ciągu 5 lat w stosunku do makrolidów i linkozamidów.

 
REFERENCJE (29)
1.
Stelmach I., Podsiadłowicz-Borzęcka M., Jurałowicz D., Stelmach W. Analiza przyczyn nawracających zakażeń w układzie oddechowym u dzieci w regionie łódzkim. Pneumonol. Alergol. Pol. 2003; 71(5–6): 237–244.
 
2.
Bręborowicz A., Batura-Gabryel H., Chazan R., Chmielewska-Szewczyk D., Chyczewska E., Droszcz W., Górecka D., Górski P., Grzelewska-Rzy-mowska I., Jahnz-Różyk K., Jankowska R., Kowalski M.L., Kozielski J., Kulus M., Kuś J., Kurzawa R., Płusa T., Pierzchała W., Roszkowski-Śliż K., Zieliński J. Zakażenia układu oddechowego. Komisja Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN: 2008.
 
3.
Sulikowska A., Grzesiowski P., Sadowy E., Fiett J., Hryniewicz W. Characteristics of Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, and Moraxella catarrhalis isolated from the nasopharynges of asymptomatic children and molecular analysis of S. pneumoniae and H. influenzae strain replacement in the nasopharynx. J. Clin. Microbiol. 2004; 42(9): 3942– 3949.
 
4.
Krenke R. Rola zakażeń układu oddechowego w rozwoju remodelingu dróg oddechowych. Terapia 2002; 10: 3–10.
 
5.
Griffin M.R., Walker F.J., Ivane M.K., Weinberg G.A., Staat M.A., Erdman D.D. Epidemiology of respiratory infections in young children: insights from the New Vaccine Surveillance Network. Pediatr. Infect. Dis. J. 2004; 23(11 Suppl.): S188–192.
 
6.
Regev-Yochay G., Raz M., Dragan R., Porat N., Shainberg B., Pinco E., Keller N., Rubinstein E. Nasopharyngeal carriage of Streptococcus pneumoniae by adults and children in community and family settings. Clin. Infect. Dis. 2004; 38(5): 632–639.
 
7.
Żabicka D., Literacka E., Bojarska K. Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD). Aktualności Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 2012; 3: 1–4.
 
8.
Wanke M. Lekooporność bakterii. Aktualności Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków 2011; 3: 1–5.
 
9.
Stelmach I., Korzeniewska A., Ruszczyk Bilecka T., Jarosik-Niewiadomska K., Stańczyk J. Przypadek kardiomiopatii zastoinowej u dziecka z mukowiscydozą. Pediatr. Pol. 2002; 77(11): 985–988.
 
10.
Stelmach I., Podsiadłowicz-Borzęcka M., Jerzyńska J., Bernatowska E. Pospolity zmienny niedobór odporności (CIVD) u chłopca z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego – opis przypadku. Pediatr. Pol. 2003; 78(9): 801–805.
 
11.
Płusa T. Charakterystyka patogenów odpowiedzialnych za zakażenia układu oddechowego. Lekarz 2012; 1: 36–42.
 
12.
Olivieri D., D’Ippolito R., Chetta A. Induced sputum: diagnostic value in interstitial lung disease. Curr. Opin. Pulm. Med. 2000; 6(5): 411–414.
 
13.
Sapey E., Stockley R.A. COPD exacerbations – 2: Aetiology. Thorax 2006; 61(3): 250–258.
 
14.
Schenkein J.G., Nahm M.H., Dransfield M.T. Pneumococcal vaccination for patients with COPD: current practice and future directions. Chest 2008; 133(3): 767–774.
 
15.
Friedlander A.L., Albert R.K. Chronic macrolide therapy in inflammatory airways diseases. Chest 2010; 138(5): 1202–1212, doi: 10.1378/chest.10-0196.
 
16.
Kuś J. Zwykłe śródmiąższowe zapalenia płuc, czyli samoistne włóknienie płuc. Post. Nauk Med. 2011; 4: 260–266.
 
17.
Ziora D. Zaostrzenia samoistnego włóknienia płuc (IPF). Pneumonol. Alergol. Pol. 2006; 74: 403–408.
 
18.
Richter A.G., Stockley R.A., Harper L., Thickett D.R. Pulmonary infection in Wegener granulomatosis and idiopathic pulmonary fibrosis. Thorax 2009; 64(8): 692–697, doi: 10.1136/thx.2008.110445.
 
19.
Aduen J.F., Zisman D.A., Mobin S.I., Venegas C., Alvarez F., Biewend M., Jolles H.I., Keller C.A. Retrospective study of pulmonary function tests in patients presenting with isolated reduction in single-breath diffusion capacity: implications for the diagnosis of combined obstructive and restrictive lung disease. Mayo Clin. Proc. 2007; 82(1): 48–54.
 
20.
Mura M., Zompatori M., Pacilli A.M., Fasano L., Schiavina M., Fabbri M. The presence of emphysema further impairs physiologic function in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Respir. Care 2006; 51(3): 257–265.
 
21.
Dancewicz M., Szymankiewicz M., Bella M., Świniarska J., Kowalewski J. Bakteryjna kolonizacja drzewa oskrzelowego u chorych na raka płuca. Pneumonol. Alergol. Pol. 2009; 77(3): 242–247.
 
22.
Horan T.C., Gaynes R.P. Surveillance of nosocomial infections. In: Hospital epidemiology and infection control. 3rd edition. Eds.: C. Mayhall. Lippincott Williams and Wilkins. Philadelphia 2004, pp. 1659–1702.
 
23.
Staszkiewicz W., Hryniewicz W. Praktyczne zasady kontroli zakażeń szpitalnych. Zbiór rekomendacji i procedur dla polskich szpitali. Warszawa 2000.
 
24.
Crnich C.J., Safdar N., Maki D.G. The role of intensive care unit environment in the pathogenesis and prevention of ventilator-associated pneumonia. Respir. Care 2005; 50(6): 813–836.
 
25.
Anaissie E.J., Penzak S.R., Dignani M.C. The Hospital Water Supply as a Source of Nosocomial Infections: a plea for action. Arch. Intern. Med. 2002; 162(13): 1483–1492.
 
26.
Berghmans T., Sculier J.P., Klastersky J. A prospective study of infections in lung cancer patients admitted to the hospital. Chest 2003; 124(1): 114–120.
 
27.
Laroumagne S., Lepage B., Hermant C., Plat G., Phelippeau M., Bigay-Game L., Lozano S., Guibert N., Segonds C., Mallard V., Augustin N., Didier A., Mazieres J. Bronchial colonisation in patients with lung cancer: a prospective study. Eur. Respir. J. 2013; 42(1): 220–229, doi: 10.1183/09031936.00062212.
 
28.
Iwańska A., Nowak J., Skorupa W., Augustynowicz-Kopeć E. Analiza częstości izolacji i profil lekooporności drobnoustrojów izolowanych z dróg oddechowych dorosłych chorych na mukowiscydozę leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 2008–2011. Pneumonol. Alergol. Pol. 2013; 81(2): 105–113.
 
29.
Noworyta J., Gago J., Ząbek J. Istotne fenotypy oporności na antybiotyki występujące wśród drobnoustrojów alarmowych, izolowanych z zakażeń diagnozowanych w klinikach Instytutu Reumatologii w Warszawie. Reumatologia 2007; 45(2): 70–79.
 
eISSN:1734-025X
Journals System - logo
Scroll to top